Inne tagi

krzysztof pomian

(znalezionych: 460 )

 • Krzysztof Pomian w Warszawie

  Gazeta Wyborcza (bp) 08-10-1992

  (W) Wczoraj w warszawskim [Klub Księgarza] w obecności autora odbył się wieczór promocyjny książki Krzysztofa Pomiana "Europa i jej narody" (PIW). Książkę prezentowali i spotkanie prowadzili prof. Janusz Tazbir i Ryszard Kapuściński. Krzysztof Pomian w latach 60. wykładał na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego. W 1968 został usunięty z uczelni. Od 1973 mieszka we Francji, gdzie jest profesorem w Krajowym Ośrodku Badań Naukowych (CNRF). W dorobku ma kilkaset publikacji poświęconych (W) Wczoraj w warszawskim [Klub Księgarza] w obecności autora odbył się wieczór promocyjny książki Krzysztofa Pomiana "Europa i jej narody" (PIW). Książkę prezentowali i spotkanie prowadzili prof. Ja

 • Prof. Krzysztof Pomian

  GW Wrocław MIS 25-03-2004

  "Totalitaryzm, autorytaryzm, demokracja" - to temat wykładu z cyklu "Academia Unius Europae", który dziś we wrocławskim Kolegium Europy Wschodniej wygłosi mieszkający w Paryżu wybitny historyk, filozof i eseista prof. Krzysztof Pomian .Urodził się w 1934 r. W latach 60. wykładał na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1966 r. został usunięty z PZPR, a w 1968 r. - z uczelni. Pracował później w Bibliotece Narodowej, a od 1973 r. mieszka we Francji, jest profesorem w Krajowym Ośrodku "Totalitaryzm, autorytaryzm, demokracja" - to temat wykładu z cyklu "Academia Unius Europae", który dziś we wrocławskim Kolegium Europy Wschodniej wygłosi mieszkający w Paryżu wybitny historyk, filoz

 • Oświecony entuzjasta

  Gazeta Wyborcza KRZYSZTOF POMIAN 18-12-2000

  Wielki dyrektor muzeum jest zjawiskiem równie rzadkim, co wielki dyplomata, wielki uczony czy wielki artysta - o Ryszardzie Stanisławskim pisze KRZYSZTOF POMIAN * W Polsce XX wieku dwie osoby sprostały temu wyzwaniu - Stanisław Lorentz i Ryszard Stanisławski. Obaj stali się zresztą znanymi postaciami międzynarodowego środowiska muzealnego. Pierwszy dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi Marian Minich w ciągu 35 lat na tym stanowisku (1930-65) stworzył muzeum, odbudował je po wojnie, obronił w Wielki dyrektor muzeum jest zjawiskiem równie rzadkim, co wielki dyplomata, wielki uczony czy wielki artysta - o Ryszardzie Stanisławskim pisze KRZYSZTOF POMIAN * W Polsce XX wieku dwie osoby spro

 • Archipelag polskiej pamięci

  GW Lublin KRZYSZTOF POMIAN 26-10-2000

  pisarzy polskich żyło w Paryżu. Ale czy którykolwiek kiedykolwiek mieszkał w Bernie? A trzeba jeszcze większego wysiłku, by wyobrazić sobie polskiego pisarza, który żyje i pracuje w Guatemala City. (...) Ale samotność, choć bolesną, wynagrodził im jej korzystny wpływ na ich dzieła. Zwróciła ona bowiem ich wzrok i ich uwagę na kraje, w których żyli, w stopniu rzadko, jeśli kiedykolwiek, osiągniętym w historii polskiego piśmiennictwa. KRZYSZTOF POMIAN 1) Leopold Tyrmand (wyd.), "Explorations in Freedom pisarzy polskich żyło w Paryżu. Ale czy którykolwiek kiedykolwiek mieszkał w Bernie? A trzeba jeszcze większego wysiłku, by wyobrazić sobie polskiego pisarza, który żyje i pracuje w Guatemala City.

 • Archipelag polskiej pamięci

  GW Lublin KRZYSZTOF POMIAN 27-10-2000

  pisarzy polskich żyło w Paryżu. Ale czy którykolwiek kiedykolwiek mieszkał w Bernie? A trzeba jeszcze większego wysiłku, by wyobrazić sobie polskiego pisarza, który żyje i pracuje w Guatemala City. (...) Ale samotność, choć bolesną, wynagrodził im jej korzystny wpływ na ich dzieła. Zwróciła ona bowiem ich wzrok i ich uwagę na kraje, w których żyli, w stopniu rzadko, jeśli kiedykolwiek, osiągniętym w historii polskiego piśmiennictwa. KRZYSZTOF POMIAN 1) Leopold Tyrmand (wyd.), "Explorations in Freedom pisarzy polskich żyło w Paryżu. Ale czy którykolwiek kiedykolwiek mieszkał w Bernie? A trzeba jeszcze większego wysiłku, by wyobrazić sobie polskiego pisarza, który żyje i pracuje w Guatemala City.

 • Trzeba ratować Instytut Literacki

  Gazeta Wyborcza KRZYSZTOF POMIAN * 07-10-2003

  , korzystając z roku 2004 - roku polskiego we Francji - mógłby wystąpić prezydent Rzeczypospolitej. W Polsce o Instytucie i jego twórcach mówi się dużo i lirycznie. Ale miarą stosunku do Jerzego Giedroycia i Jego dzieła nie jest retoryka, z której nic nie wynika. Jest nią spowodowanie, by to dzieło mogło nadal żyć nie tylko w pamięci, ale jako instytucja czynna w kulturze. Działania w tej sprawie należy podjąć bez zwłoki. Jutro może być za późno. KRZYSZTOF POMIAN *</SRODAUTOR , korzystając z roku 2004 - roku polskiego we Francji - mógłby wystąpić prezydent Rzeczypospolitej. W Polsce o Instytucie i jego twórcach mówi się dużo i lirycznie. Ale miarą stosunku do Jerzego Gied

 • Stuletnia duma Lublina

  Gazeta Wyborcza KRZYSZTOF POMIAN * 02-01-2007

  , których muzeum nie pokazuje może dlatego, że samo jest ich wytworem: dzieje środowiska inteligenckiego w Lublinie początków XX w. Byłoby dobrze, gdyby obchody stulecia pozwoliły przypomnieć osobistości czynne przy zakładaniu podwalin pod instytucje, z których wszyscy po dziś dzień korzystamy. * PROF. DR HAB. KRZYSZTOF POMIAN JEST DYREKTOREM NAUKOWYM MUZEUM EUROPY W BRUKSELI; TEKST JEST WSTĘPEM DO KSIĄŻKI O MUZEUM LUBELSKIM , których muzeum nie pokazuje może dlatego, że samo jest ich wytworem: dzieje środowiska inteligenckiego w Lublinie początków XX w. Byłoby dobrze, gdyby obchody stulecia pozwoliły przypomnieć osobist

 • PODBIJAŁ UROKIEM OD PIERWSZEGO SPOTKANIA

  Gazeta Wyborcza KRZYSZTOF POMIAN 15-07-2008

  , którzy przeżyliśmy razem - niekiedy blisko siebie, niekiedy w oddaleniu - minione półwiecze, to gwałtowne odejście pozostawia wyrwę, której już nikt nie zapełni. , którzy przeżyliśmy razem - niekiedy blisko siebie, niekiedy w oddaleniu - minione półwiecze, to gwałtowne odejście pozostawia wyrwę, której już nikt nie zapełni.

 • Człowiek pośród historii

  Gazeta Wyborcza KRZYSZTOF POMIAN 24-01-2004

  Niepodobna kształtować przyszłości świadomie, gdy neguje się obecność wśród nas przeszłości i postępuje tak, jak gdyby nie wywierała ona na nas żadnego wpływu, pozwalając jej przeto powodować nami bez naszej wiedzy - mówił w wykładzie podczas uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa UMCS Krzysztof Pomian Magnificencjo, Dostojny Senacie, Drodzy Koledzy, Panie i Panowie, Drodzy Młodzi Przyjaciele!Dla nauczyciela akademickiego i badacza doktorat honoris causa jest wyróżnieniem szczególnej Niepodobna kształtować przyszłości świadomie, gdy neguje się obecność wśród nas przeszłości i postępuje tak, jak gdyby nie wywierała ona na nas żadnego wpływu, pozwalając jej przeto powodować nami be

 • Jest w nim pewien żar...

  Gazeta Wyborcza KRZYSZTOF POMIAN 06-07-2000

  Mało jest we współczesnej kulturze polskiej twórców, których życie i dzieło zasługiwałyby tak niewątpliwie na publiczne wyrazy wdzięczności i najwyższego szacunku - mówił KRZYSZTOF POMIAN podczas wręczenia Gustawowi Herlingowi-Grudzińskiemu dyplomu doktora honorowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Gustaw Herling-Grudziński nie potrzebuje dziś ani laudacji, ani recenzji. Napisano o nim wiele, poświęcono mu sesje naukowe, książki i artykuły. Co najważniejsze, jego dzieło Mało jest we współczesnej kulturze polskiej twórców, których życie i dzieło zasługiwałyby tak niewątpliwie na publiczne wyrazy wdzięczności i najwyższego szacunku - mówił KRZYSZTOF POMIAN podczas

 • Pokrętne szlaki

  Gazeta Wyborcza KRZYSZTOF POMIAN 13-07-2001

  Szeroka publiczność polska była i jest odcięta od sztuki XX wieku - pisze KRZYSZTOF POMIAN W kulturze polskich warstw wykształconych wciąż jeszcze króluje słowo. Trzeciorzędny poeta znaczy w niej więcej niż pierwszorzędny malarz. Ignorancja artystyczna, zwłaszcza w zakresie sztuki XX wieku, pozostaje powszechna. Muzeum Sztuki w Łodzi jest nadal zbyt rzadko odwiedzane. Nie ma, jak się zdaje, konsekwentnej polityki ukazywania całego dorobku sztuki polskiej XX wieku w serii wielkich Szeroka publiczność polska była i jest odcięta od sztuki XX wieku - pisze KRZYSZTOF POMIAN W kulturze polskich warstw wykształconych wciąż jeszcze króluje słowo. Trzeciorzędny poeta znaczy w niej

 • Kolekcja wszystkich gustów

  Gazeta Wyborcza KRZYSZTOF POMIAN * 19-03-2005

  możliwie szerokie pole wyboru jego właściwym gospodarzom. Jest to tym ważniejsze, że między wstępnymi ustaleniami, jakie poczynimy, a datą otwarcia muzeum minie co najmniej dziesięć lat. Łatwo przewidzieć, że w tym czasie zmienią się upodobania, kryteria wartościowania i hierarchie ważności. Z tym otwartym i nieprzewidywalnym charakterem przyszłości musimy się liczyć, gdyż w przeciwnym razie nic z naszych zamiarów nie zostanie.* Krzysztof możliwie szerokie pole wyboru jego właściwym gospodarzom. Jest to tym ważniejsze, że między wstępnymi ustaleniami, jakie poczynimy, a datą otwarcia muzeum minie co najmniej dziesięć lat. Łatwo przew

 • Prawdziwy koniec wielkiej wojny

  Gazeta Wyborcza KRZYSZTOF POMIAN * 15-06-2002

  anarchicznej dzikości ku mogącemu w dalekiej perspektywie objąć całą ludzkość Społeczeństwu Narodów.PS Warto wspomnieć o dwóch polskich książkach na poruszony tutaj temat - pracach Wojciecha Kowalskiego "Restytucja dzieł sztuki. Studium z dziedziny prawa międzynarodowego" (Katowice 1993, wyd. 2) i "Likwidacja skutków II wojny światowej w dziedzinie kultury" (Warszawa 1994, wyd. 2).* Krzysztof Pomian (ur. 1934) - filozof, historyk, eseista. W latach 60 anarchicznej dzikości ku mogącemu w dalekiej perspektywie objąć całą ludzkość Społeczeństwu Narodów.PS Warto wspomnieć o dwóch polskich książkach na poruszony tutaj temat - pracach Wojciecha Kowalsk

 • Ta okropna, jedyna demokracja

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza KRZYSZTOF POMIAN* 16-11-2013

  . Toteż jest to ustrój trudny do życia, niepozwalający na uchylanie się od odpowiedzialności za sprawy publiczne. A zatem, jak powiedział Churchill, niedobry. Ale, co dodał, wszystkie inne są jeszcze gorsze. ---------- * KRZYSZTOF POMIAN ---------- Tytuł i skróty od redakcji. Cały tekst w książce zbiorowej "Poetyka, polityka, retoryka", dedykowanej prof. Michałowi Głowińskiemu (fundacja Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych, IBL PAN, Warszawa 2006) oraz na www.wyborcza.pl/magazyn Polityka demokratyczna, jeśli chce trwać dłużej niż jedną kadencję, musi uprawiać sztukę samoograniczania się. I brać pod uwagę opinię opozycji

 • Jerzego Kłoczowskiego wizja historii Europy

  Gazeta Wyborcza KRZYSZTOF POMIAN * 13-11-2010

  Mączaka, Karola Modzelewskiego i Henryka Samsonowicza. Omówiona tu książka wzbogaca tę serię o pozycję tym ważniejszą, że wpisującą się w międzynarodową dyskusję o stanie i perspektywach Unii Europejskiej i o miejscu Europy w świecie bardziej niż kiedykolwiek zjednoczonym, a zarazem brzemiennym nowymi konfliktami. * KRZYSZTOF POMIAN ur. w 1934 r. Filozof, historyk, eseista. Profesor CNRS (Francja) i UMK w Toruniu. Dyrektor naukowy powstającego w Brukseli Muzeum Europy. Autor m.in. książek "Europa i "Nasza tysiącletnia Europa" - to ważny głos w dyskusji o Europie i tożsamości europejskiej. W dyskusji, która toczy się nie od dziś, ale która teraz przybiera na sile z uwagi na kryzys dotychczasowych form integracji

 • KTO STWORZYŁ LEGENDĘ ŁODZI

  GW Łódź KRZYSZTOF POMIAN 06-09-2008

  Dla Łodzi cztery kultury to albo za dużo, albo za mało. Za mało, jeśli ujmuje się kulturę z perspektywy rozwarstwienia społecznego i przemian technicznych. Za dużo, jeśli zamyka się ją w określeniach etnicznych - pisze Krzysztof Pomian * Nikt nie pisał o Łodzi tak, jak on. Wierszem i - rzadziej - prozą, z liryzmem, z autoironią, niekiedy z sarkazmem, zawsze przesyconym jednak miłością do rodzinnego miasta. Wprawdzie to Reymont wprowadził Łódź do literatury, czyniąc ją zarazem scenerią i Dla Łodzi cztery kultury to albo za dużo, albo za mało. Za mało, jeśli ujmuje się kulturę z perspektywy rozwarstwienia społecznego i przemian technicznych. Za dużo, jeśli zamyka się ją w określeniach

 • W błysku reklam, w świetle laserów

  Gazeta Wyborcza KRZYSZTOF POMIAN * 20-03-2004

  nie potrafi, może ona jednak działać na rzecz podniesienia poziomu artystycznego społeczeństwa i poziomu tworzonej w nim sztuki. A to już bardzo dużo.* Krzysztof Pomian (ur. 1934) - filozof, historyk, eseista. W latach 60. wykładał na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego; w 1966 r. usunięty z PZPR, w 1968 r. - z uczelni, pracował w zakładzie rękopisów Biblioteki Narodowej. Od 1973 r. mieszka we Francji, gdzie jest profesorem w Krajowym Ośrodku Badań Naukowych (CNRS). W ostatnich latach nie potrafi, może ona jednak działać na rzecz podniesienia poziomu artystycznego społeczeństwa i poziomu tworzonej w nim sztuki. A to już bardzo dużo.* Krzysztof Pomian (ur. 1934) - filozof, his

 • EUROPEJSKIE WIZJE "KULTURY"

  GAZETA NA ŚWIĘTA, dodatek do Gazety Wyborczej KRZYSZTOF POMIAN * 23-12-2006

  Dla emigrantów politycznych opowiedzenie się "Kultury" po stronie Europy nie było bynajmniej oczywiste. Znaczne odłamy elit emigracyjnych uznawały bowiem tylko jedną instancję ponadnarodową - Kościół katolicki Tytuł tego odczytu jest poniekąd nadużyciem. W "Kulturze" nie lubiano patetycznej retoryki, wieszczenia i uniesień. Bardziej ceniono Stańczyka niż Wernyhorę. I przekładano trzeźwe analizy stosunku sił nad rojenia dyktowane Dla emigrantów politycznych opowiedzenie się "Kultury" po stronie Europy nie było bynajmniej oczywiste. Znaczne odłamy elit emigracyjnych uznawały bowiem tylko jedną instancję ponadnarodową - Kościół

 • Spór o wiek XX (2)

  Gazeta Wyborcza KRZYSZTOF POMIAN 25-03-2000

  wreszcie, proponowana perspektywa oferuje jednolite podejście do całej historii Krótkiego Dwudziestego Stulecia, które przypada na lata 1914-89, ponieważ bez trudu włącza okres zimnej wojny, jaki nastąpił po drugiej wojnie światowej.Dokończenie za tydzień KRZYSZTOF POMIAN (ur.1934) - filozof, historyk, eseista. W latach 60. wykładał na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego; w 1966 r. został usunięty z PZPR, w 1968 - z uczelni. Od 1973 r. mieszka we Francji, gdzie jest profesorem w wreszcie, proponowana perspektywa oferuje jednolite podejście do całej historii Krótkiego Dwudziestego Stulecia, które przypada na lata 1914-89, ponieważ bez trudu włącza okres zimnej wojny, jaki na

 • Spór o wiek XX

  Gazeta Wyborcza KRZYSZTOF POMIAN 18-03-2000

  To bardzo ważna książka o mijającym stuleciu, jego latach złotych i ciemnych. Ale dlaczego autor co chwila stara się usprawiedliwiać ZSRR i tych wszystkich, którzy byli kiedyś aktywnymi komunistami? Dlaczego ulega nostalgii, która każe mu wypowiadać horrenda, zapominać o faktach i grzęznąć w sprzecznościach? O głośnej, wydanej niedawno w Polsce pracy Erica Hobsbawma &quot;Wiek skrajności&quot; pisze KRZYSZTOF POMIAN *Książka Erica Hobsbawma mówi o Krótkim Dwudziestym Stuleciu, zamkniętym To bardzo ważna książka o mijającym stuleciu, jego latach złotych i ciemnych. Ale dlaczego autor co chwila stara się usprawiedliwiać ZSRR i tych wszystkich, którzy byli kiedyś aktywnymi komunistami?

Polecane tematy

Inne artykuły

Niefortunna pomyłka
Zmieni się krajobraz
W GNIEŹNIE KRĘCĄ FILM O KSIĘDZU SPOŁECZNIKU / Ksiądz bez pychy
Mała lekcja smogu
Junta nie zakłóca
Mówią, że życie jest piękne
Nina Antkowiakowa
Solidarność i OPZZ zgadzają się na zwolnienia w Ceglorzu!
Folia zaszeleści
GIEŁDA WCIĄŻ NIE ZNALAZŁA TWARDEGO DNA
KOMUNIKACJA
Sławni mówią o Broniewskim
Miejska nie wojewódzka
Nie byłem łatwym dzieckiem
To był zupełnie inny świat
VII Zjazd Gnieźnieński
Kopalnie ostro zetną etaty
Kara dla Cantony
POWSTANIE TEATRU NOWEGO W OLSZTYNIE
E-Podatki mamy w lesie
KRÓLOWE I PODDANI O OTWARTCH GŁOWACH
450 kilogramów? Dam radę!
OPOWIEM WAM O WALECZNYCH ŻYDACH
Wszyscy policjanci na ulice
Zbrodnia bez motywu
Mistrz z Woli
Dom w pracy praca w domu
Wielkie duchy
Wojna O Popiół
Prezes odchodzi, ale jest następca
Arka nie lubi przegrywać
STOŁECZNA OPINIA PUBLICZNA
Broker na giełdę
Laburzyści czują oddech konkurencji
Wszystko o domach i mieszkaniach, Co ciekawego zaplanowano w programie Targów Budownictwa INTERBUD 2006
PODPOWIEDNIK SUBIEKTYWNY
PAŃSTWO - WRÓG PRZEDSIĘBIORCY
PYTANIE O SPONSOROWANIE
Kolejny test Cupera
Nowe "samuraje"
Jest niezręcznie, ale...
Blisko złota
Dzieci w hali
Klamra otwarta
Kuba Kapral
Piaskowy beż na Mickiewicza
Milion za śmierć syna
Była gorąca zima
Niebezpieczna dzielnica
Brakuje nauczycieli przedmiotów zawodowych
O dwóch braciach Grimm, co barwnych dostarczyli scenariuszy
Włosi szaleją
Naj, naj, naj...
DZIŚ
Tabela II ligi
Dni Komorowa
Salutuje pies Pawłowa
NOWA POLSKA BIEDA
Wypłata w proszku / Rolnictwo / Za ziemniaki nawozy zamiast pieniędzy
Życzymy połamania języka