Inne tagi

minister Rozwoju Regionalnego

(znalezionych: 4999 )

 • Elżbieta Bieńkowska będzie ministrem ze Śląska?

  GW Katowice PRZEMYSŁAW JEDLECKI 07-11-2007

  Donald Tusk zapowiedział, że szefem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego będzie kobieta. Jedną z kandydatek jest Elżbieta Bieńkowska, dyrektorka Wydziału Rozwoju Regionalnego w urzędzie marszałkowskim w Katowicach. Informację o tym, że Bieńkowska (na zdjęciu) może objąć tekę ministra rozwoju regionalnego , potwierdziliśmy w kilku źródłach w PO. Początkowo jako jedną z najpoważniejszych kandydatek do MRR wymieniano Elżbietę Hibner, byłą wiceminister finansów w rządzie Jerzego Buzka. Podobno jednak Donald Tusk zapowiedział, że szefem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego będzie kobieta. Jedną z kandydatek jest Elżbieta Bieńkowska, dyrektorka Wydziału Rozwoju Regionalnego w urzędzie marszałk

 • Profity z Programu

  GW Białystok ws 28-10-1999

  Podlaska Agencja Rozwoju Regionalnego będzie już samodzielnie dysponowała majątkiem Polsko-Brtytyjskiego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości. Wczoraj w Lublinie Brytyjczycy przekazali program stronie polskiej. Dokumenty podpisali: George Foulkes, minister ds. rozwoju międzynarodowego Wielkiej Brytanii, wojewoda podlaski Krystyna Łukaszuk oraz Andrzej Parafianiuk, prezes Podlaskiej Agencji Rozwoju Regionalnego . Polsko-Brytyjski Program Rozwoju Przedsiębiorczości (PBEP) - powstały na mocy Podlaska Agencja Rozwoju Regionalnego będzie już samodzielnie dysponowała majątkiem Polsko-Brtytyjskiego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości. Wczoraj w Lublinie Brytyjczycy przekazali program s

 • BRYTYJCZYCY LUBELSKIM PRZEDSIĘBIORCOM

  GW Lublin ws 28-10-1999

  Lubelszczyzny i Podlasia. W ramach realizacji programu na Lubelszczyżnie PBEP udzielił poręczeń kredytowych wartości 7 mln dolarów i zaangażował w inwestycje kapitałowe 1 mln dolarów, przygotował trzy inkubatory przedsiębiorczości, 6 agencji rozwoju regionalnego , 11 centrów wspierania biznesu, kilkadziesiąt misji handlowych, przeszkolił kilkanaście tys. przedsiębiorców. - Program był kamieniem milowym we współpracy obu rządów - mówił minister ds. rozwoju międzynarodowego George Foulkes (na zdjęciu). Lubelszczyzny i Podlasia. W ramach realizacji programu na Lubelszczyżnie PBEP udzielił poręczeń kredytowych wartości 7 mln dolarów i zaangażował w inwestycje kapitałowe 1 mln dolarów, przygotował tr

 • Urzędnicy poszukiwani

  Gazeta Wyborcza LEZ, PAP 15-02-2007

  Resort rozwoju regionalnego zapowiada masowe rekrutacje do urzędów wojewódzkich oraz marszałkowskich. W sumie planowane jest zatrudnienie prawie 4 tys. nowych pracowników. Wszystko po to, abyśmy mogli skutecznie wchłonąć ponad 67 mld euro, jakie Unia Europejska przeznaczyła dla Polski w latach 2007-13. Zdaniem minister rozwoju regionalnego Grażyny Gęsickiej poszukiwani będą zwłaszcza absolwenci takich kierunków jak administracja czy prawo. Obok nich pracy w urzędach będą mogły szukać osoby Resort rozwoju regionalnego zapowiada masowe rekrutacje do urzędów wojewódzkich oraz marszałkowskich. W sumie planowane jest zatrudnienie prawie 4 tys. nowych pracowników. Wszystko po to, abyśmy

 • Druga szansa dla Rędzin

  GW Częstochowa DS 23-04-2007

  zaproponował Ministerstwu Rozwoju Regionalnego cztery dodatkowe inwestycje, które można byłoby sfinansować z oszczędności. Obok Rędzin znalazły się modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę Żywca, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Strumieniu i przebudowa dróg w powiecie zawierciańskim. Decyzję podejmie minister Grażyna Gęsicka. zaproponował Ministerstwu Rozwoju Regionalnego cztery dodatkowe inwestycje, które można byłoby sfinansować z oszczędności. Obok Rędzin znalazły się modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę Żywca

 • Polska bliżej miliardów Unii

  Gazeta Wyborcza 10-05-2007

  Komisja Europejska zgadza się na polską wizję rozwoju za unijne pieniądze. Chodzi o 67 mld euro w latach 2007-13. Większość pieniędzy, aż 27,8 mld euro, pójdzie na infrastrukturę: autostrady i drogi ekspresowe. Za unijne dotacje mają też powstać nowe miejsca pracy, a nasza gospodarka ma się oprzeć na eksporcie i nowoczesnych technologiach.Porozumienie podpisały wczoraj komisarz ds. polityki regionalnej Unii Danuta Huebner i polska minister rozwoju regionalnego Grażyna Gęsicka.<FONT SIZE="-1 Komisja Europejska zgadza się na polską wizję rozwoju za unijne pieniądze. Chodzi o 67 mld euro w latach 2007-13. Większość pieniędzy, aż 27,8 mld euro, pójdzie na infrastrukturę: autostrady i drog

 • Przepychanie unijnych dotacji

  Gazeta Wyborcza 17-02-2010

  Nie możesz się doczekać wypłaty? Poskarż się e-mailem ministrowi . Po publikacjach "Gazety" resort rozwoju regionalnego uruchamia skrzynkę pocztową dla tych, którzy korzystają z 16 regionalnych programów operacyjnych (z tych pieniędzy dofinansowywane są m.in. inwestycje w infrastrukturę, małe i średnie firmy, organizacje pozarządowe itp.). Nie możesz się doprosić wypłaty eurodotacji, pisz na adres: finanserpo@mrr.gov.pl. - To jedyny sposób, żeby się dowiedzieć, jaka jest faktyczna skala Nie możesz się doczekać wypłaty? Poskarż się e-mailem ministrowi . Po publikacjach "Gazety" resort rozwoju regionalnego uruchamia skrzynkę pocztową dla tych, którzy korzystają z 16 regionalnych

 • Polska przyspiesza z miliardami z UE

  Gazeta Wyborcza NIK 19-03-2008

  W lutym do beneficjentów unijnych funduszy trafiło kolejne 741 mln zł. To oznacza, że łączne wykorzystanie pieniędzy zarezerwowanych dla Polski w budżecie UE na lata 2004-06 przekroczyło już 23 mld zł - poinformowało wczoraj Ministerstwo Rozwoju Regionalnego . Lutowe wypłaty unijnych dotacji było o ponad 120 mln zł wyższe niż w styczniu, a więc minister rozwoju regionalnego Elżbiecie Bieńkowskiej udaje się realizować obietnicę "przyspieszenia wypłat". Polsce zostało niespełna dziewięć miesięcy W lutym do beneficjentów unijnych funduszy trafiło kolejne 741 mln zł. To oznacza, że łączne wykorzystanie pieniędzy zarezerwowanych dla Polski w budżecie UE na lata 2004-06 przekroczyło już 23 mld z

 • Biznes wskazał superpolityków

  strony lokalne GW - Lublin SKO 23-02-2011

  Już po raz czwarty biznesmeni zrzeszeni w RPL nagrodzili polityków, którzy wspierali rozwój gospodarczy Lubelszczyzny. Tytuł odebrał marszałek województwa Krzysztof Hetman. Jednak laury przypadły mu nie za pracę w samorządzie, ale w ministerstwie. Do grudnia ub.r. Hetman był wiceministrem rozwoju regionalnego . RPL doceniła jego wkład w projekt budowy sieci szerokopasmowego internetu w pięciu wschodnich województwach. Wyróżnienie trafiło do Elżbiety Bieńkowskiej, minister rozwoju regionalnego Rada Przedsiębiorczości Lubelszczyzny wskazała polityków, którzy najlepiej przysłużyli się regionowi w ubiegłym roku. Nagrodę otrzymali Krzysztof Hetman i Elżbieta Bieńkowska.

 • Co zostało z wyborczych obietnic

  GW Kraków BARTŁOMIEJ KURAŚ 20-12-2006

  Małopolska może liczyć dodatkowo na 150 mln euro - wobec straconych wcześniejszą decyzją rządu 350 mln euro Wciąż nie wiadomo, ile dostanie Małopolska z dodatkowej puli unijnych dotacji. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego nie potwierdza przedwyborczych obietnic PiS.Tuż przed wyborami małopolscy działacze PiS - z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro na czele - ogłosili, że Małopolska dostanie dodatkowe pieniądze z kasy Unii Europejskiej. Miała to być odpowiedź polityków Prawa i Małopolska może liczyć dodatkowo na 150 mln euro - wobec straconych wcześniejszą decyzją rządu 350 mln euro Wciąż nie wiadomo, ile dostanie Małopolska z dodatkowej puli unijnych dotacji. Ministerstw

 • Minister nas uspokaja

  GW Kielce ANAR 21-01-2008

  Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska wydała oświadczenie w związku z dużą liczbą publikacji na temat wykreślenia inwestycji regionalnych z list projektów priorytetowych."Jeszcze raz chcę zaznaczyć, że decyzja dotycząca weryfikacji list projektów kluczowych nie jest wymierzona przeciwko żadnemu z polskich regionów czy potencjalnych beneficjentów. Zapewniam, że pod uwagę nie są brane ani kryteria terytorialne, ani polityczne" - pisze Bieńkowska. Minister w oświadczeniu informuje, że Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska wydała oświadczenie w związku z dużą liczbą publikacji na temat wykreślenia inwestycji regionalnych z list projektów priorytetowych."Jeszcze

 • 1,5 miliarda euro dla Pomorza Zach.

  [ DLO SZ ] - Strony Lokalne Szczecin AJM 06-06-2013

  Dokładnie 1 435 500 euro - taka jest ostateczna kwota, jaką Zachodniopomorskie otrzyma z pieniędzy Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. To ostateczne ustalenia między marszałkiem województwa Olgierdem Geblewiczem z minister rozwoju regionalnego Elżbietą Bieńkowską i ministrem transportu Sławomirem Nowakiem. W lutym kwota była o 238 mln euro niższa. - W nowym podziale regiony zostaną potraktowane bardziej sprawiedliwie - uważa Geblewicz. - Jest to kompromis, który wydaje się Dokładnie 1 435 500 euro - taka jest ostateczna kwota, jaką Zachodniopomorskie otrzyma z pieniędzy Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. To ostateczne ustalenia między marszałkiem w

 • Minister o dalszym rozwoju naszego regionu

  strony lokalne GW - Olsztyn GREG 26-09-2009

  Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego , rozpoczęła w Olsztynie konsultacje w sprawie Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2010-2020. - To pierwsze takie spotkanie - podkreśliła minister . Strategia ma wskazać cele i kierunki wspierania rozwoju regionalnego państwa. Bierze pod uwagę specyfikę poszczególnych województw. W przypadku Warmii i Mazur w grę wchodzi m.in. poprawa komunikacji drogowej. - Chcemy, by ten dokument był podstawą do opracowywania budżetów samorządów Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego , rozpoczęła w Olsztynie konsultacje w sprawie Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2010-2020. - To pierwsze takie spotkanie - p

 • Polska Na Planie

  GW Wrocław Jacek Kulesza 10-11-1998

  Wczoraj w Muzeum Architektury rozpoczęli dwudniowe obrady architekci i urbaniści - uczestnicy Ogólnopolskiej Konferencji Planowania Przestrzennego Arsenał IX. Konferencję otworzył prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast Sławomir Najnigier, a pierwszy wykład - "Polityka regionalna a planowanie przestrzenne" - wygłosił prof. Michał Kulesza, główny autor reformy samorządowej. - Planujemy uproszczenie zasad tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Żeby przeciągające się Wczoraj w Muzeum Architektury rozpoczęli dwudniowe obrady architekci i urbaniści - uczestnicy Ogólnopolskiej Konferencji Planowania Przestrzennego Arsenał IX. Konferencję otworzył prezes Urzędu Miesz

 • W SKRÓCIE

  DOM, dodatek do Gazety Wyborczej ROB 21-06-2000

  Kropiwnicki ministrem . W piątek prezydent Aleksander Kwaśniewski na wniosek premiera powołał Jerzego Kropiwnickiego na stanowisko ministra rozwoju regionalnego i budownictwa. Minister kieruje trzema działami administracji rządowej: architekturą i budownictwem, gospodarką przestrzenną i mieszkaniową oraz rozwojem regionalnym . W maju oddano do użytku prawie 5,9 tys. mieszkań (o 12,4 proc. więcej niż w maju 1999 roku) - podał Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu z Kropiwnicki ministrem . W piątek prezydent Aleksander Kwaśniewski na wniosek premiera powołał Jerzego Kropiwnickiego na stanowisko ministra rozwoju regionalnego i budownictwa. Minister kier

 • Miliard i oszczędności

  GW Kraków KW 05-10-2001

  Realizacja kontraktu wojewódzkiego jest możliwa w ok. 70 procentach - twierdzi Marek Nawara, marszałek województwa małopolskiego. Przyczyną cięć ma być - jego zdaniem - zła sytuacja finansowa państwa i zmiana ekipy rządzącej. W lipcu marszałek przewidywał, że oszczędności zmniejszą kontrakt o ok. 15 proc. Przypomnijmy: podpisane w czerwcu przez ministra rozwoju regionalnego i budownictwa Jerzego Kropiwnickiego i marszałków 16 województw umowy przekazują pieniądze na inwestycje w Realizacja kontraktu wojewódzkiego jest możliwa w ok. 70 procentach - twierdzi Marek Nawara, marszałek województwa małopolskiego. Przyczyną cięć ma być - jego zdaniem - zła sytuacja finansowa państwa

 • Nie dostaliśmy tek ministerialnych

  GW Rzeszów MB 14-11-2007

  został ministrem , to w klubie nie miałby się kto zajmować sprawami polityki socjalnej i pracy - tłumaczył "Gazecie" Kasprzak. Klub PSL-u, przypomnijmy, jest malutki. Liczy zaledwie 31 posłów. Stanowiska rządowe obejmą tylko dwaj posłowie: Waldemar Pawlak ma być ministrem gospodarki, a Marek Sawicki - rolnictwa. Podkarpacka PO nie miała wielkich nadziei na zdobycie któregoś z ministerstw. Jakiś promyk nadziei był tylko związany z Barbarą Kuźniar- -Jabłczyńską, którą regionalne władze partii wysunęły został ministrem , to w klubie nie miałby się kto zajmować sprawami polityki socjalnej i pracy - tłumaczył "Gazecie" Kasprzak. Klub PSL-u, przypomnijmy, jest malutki. Liczy zaledwie 31 posłów. Stan

 • Zjazd polskich marszałków

  GW Lublin WA 27-01-2006

  obrad; swój udział potwierdzili minister zdrowia Zbigniew Religa i minister rozwoju regionalnego Grażyna Gęsicka. obrad; swój udział potwierdzili minister zdrowia Zbigniew Religa i minister rozwoju regionalnego Grażyna Gęsicka.

 • W SKRÓCIE

  GW Kielce PES 07-07-2006

  Kwiaty dla pani minister Minister rozwoju regionalnego Grażyna Gęsicka otrzymała wczoraj bukiet kwiatów od wojewody Grzegorza Banasia z podziękowaniem za korzystny dla województwa świętokrzyskiego sposób podziału unijnych środków na lata 2007-2013, jaki rekomendowała Radzie Ministrów. Protestują przeciw niemu m.in. Śląsk i Małopolska. - Jest korzystny dla większości województw, dla kraju także - zapewniała minister Gęsicka. jak Nie wolno do lasu W świętokrzyskich lasach obowiązuje już III Kwiaty dla pani minister Minister rozwoju regionalnego Grażyna Gęsicka otrzymała wczoraj bukiet kwiatów od wojewody Grzegorza Banasia z podziękowaniem za korzystny dla województwa świętokrz

 • Co z tą metropolią?

  strony lokalne GW - Bydgoszcz KA, PAP 07-11-2009

  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rewiduje swój pomysł na rozwój województw. Nowa koncepcja zakłada jedną metropolię warszawską i 15 miast wojewódzkich. O zmianie wcześniejszych założeń minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska poinformowała wczoraj w Katowicach. Tłumaczyła, że mniejsze miasta wojewódzkie, które nie spełniały wymogów metropolitalnych, protestowały przeciwko pomijaniu ich w projekcie rządowego dokumentu "Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego ". Idziemy w 16 miast Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rewiduje swój pomysł na rozwój województw. Nowa koncepcja zakłada jedną metropolię warszawską i 15 miast wojewódzkich. O zmianie wcześniejszych założeń minister

Polecane tematy

Inne artykuły

Dziesięć potrzebnych łóżek
Jasną nocą
Arka Kontra Gdynia
Łatanie dziur
Jubileusz u bram, a w bramach róże
Zakorkowani, co robić?!
SPORT W SKRÓCIE
Podczas Euro 2012 będziemy siedzieć na tekturowych krzesełkach
I ty zostań turlaczem
Czwarty transfer w historii Wisły
Godny kurczaka
Pamięci szkodzi samotność, za to kawa pomaga
Mała rzeczka zaleje Zieloną Dolinę?
Mieszkanie, a może szeregówka. Nowe inwestycje w Białymstoku i okolicach
NOWY RODZAJ CZASU WEDŁUG TELE2: SYSTEMOWY
Wracają Na Parkiet
MAŁY POLAK NIEJEDNO MA IMIĘ
Grand Prix dla Piotra Krasa
Koniec LAT 60.
KRONIKA POLICYJNA
MIESZKANIE ZAKŁADOWE = PRYWATNA KAMIENICA
Radiowy interes
Chrońmy Ziemię
ZA DARMO
Prokurator rezygnuje z zawodu
*Polityczny Zjazd
Dworzec dostanie tylko dach
Z zawodu? Piszę na blogu
Disney na lodzie znowu w Trójmieście
USTROŃ
Pustkowie w sercu Gdyni
ZACHÓD SIĘ BUDZI
Policjant odpowie za tragiczny wypadek
Praca na pograniczu
[Za nowelizacją ustawy...]
PRZEPRASZAMY
KIEDY LEKARZ POPEŁNI BŁĄD
[bez tytułu]
Zobaczymy, co się jeszcze uda odczytać
Sto Groszy Polskich
Łowca motyli
Listy od czytelników
Na testy do Widzewa przyjadą piłkarze z zagranicy
WALUTY NA ŚWIECIE 17.07
OKIEM KIBICA: REFLEKSJE Z INAUGURACJI STADIONU
Chleba I Pracy
Będą razem przełamywać tabu
ZAPOWIEDZI. DZIŚ
Zielono w Parku
Pytanie o śpiewanie
ZAPROSZENIA. DZIŚ
Stracony brąz
WIEŚCI ARCHITEKTONICZNE Z SERWISU BRYLA.PL
Czas rozwagi Komunikat kuratora oświaty
Pytania Hamleta
Politechnika zburzy sklepy, żeby zbudować halę
[bez tytułu]
Reakcja łańcuchowa Oettingera
Ropa najtańsza od początku roku
KIELECKA OPINIA PUBLICZNA, TEL. 36 38 303