Inne tagi

nadzór pedagogiczny

(znalezionych: 767 )

 • Sprawdzą przemoc w szkołach

  [ DLO KI ] - Strony Lokalne Kielce KRZYSZTOF ŁAKWA 28-08-2014

  - Nie prowadziliśmy jeszcze takiej kontroli systemowej. Sprawdzaliśmy jedynie pojedyncze szkoły, gdy dostawaliśmy sygnał, że dzieje się tam coś niedobrego - mówi Małgorzata Muzoł, świętokrzyska kurator oświaty. Kontrole przeprowadzone zostaną na zlecenie Ministerstwa Edukacji. Znalazły się bowiem w "Podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa" na rok szkolny 2014/15. - Zapewne na decyzji zaważył ostatni raport Najwyższej Izby Kontroli pokazujący, że coraz częściej dochodzi w szkołach do Nadzór pedagogiczny sprawdzi, jak świętokrzyskie szkoły radzą sobie z przeciwdziałaniem przemocy i uzależnieniom. Pod lupę wizytatorzy wezmą 80 placówek.

 • Druga szkoła muzyczna. Niepubliczna

  [ DLO RA ] - Strony Lokalne Radom KATARZYNA M. WIŚNIEWSKA 10-04-2014

  Szkoła zacznie działalność 1 września, będzie się mieściła w budynku przy ul. Wierzbickiej 55 (dawny Zespół Szkół Gimnazjalnych - obecnie trwa adaptacja obiektu). - Jesteśmy nowoczesną placówką oświatową, której oferta przeznaczona jest dla wszystkich, którzy poprzez naukę gry na wybranym instrumencie i twórczy kontakt z muzyką pragną rozwijać uzdolnienia muzyczne, kształtować wrażliwość estetyczną, poszerzać ogólną edukację - mówi Katarzyna Kołodziejska, dyrektorka szkoły. Dodaje, że w Radomiu W Radomiu powstała Niepubliczna Szkoła Muzyczna I Stopnia. Zapisy ruszają 14 kwietnia. Nadzór pedagogiczny nad merytoryczną działalnością placówki ma sprawować Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 • Sprawdzą, czy świetlica to nie przechowalnia

  [ DLO KI ] - Strony Lokalne Kielce KRZYSZTOF ŁAKWA 31-07-2013

  Kontrola świetlic znalazła się w "podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa" na nowy rok szkolny. - To dzwonek ostrzegawczy. Nie w każdej szkole jest świetlica. Nawet jeśli funkcjonuje, to nie zawsze prawidłowo - mówi Wanda Kołtunowicz, prezes świętokrzyskiego okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego. Stan świetlic sprawdził niedawno sam związek. W przeszło 6,6 tys. szkół w całej Polsce przeprowadzono ankiety, z których wynika, że nie ma ich przeszło w co piątej podstawówce. Nadzór pedagogiczny sprawdzi świetlice szkolne w podstawówkach - zdecydowało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Z raportu ZNP wynika, że nie ma ich w przeszło co piątej placówce. - To dzwonek ostrzegawczy. Niektóre świetlice funkcjonują jak przechowalnia - twierdzi szefowa świętokrzyskiego ZNP

 • Kuratorium przećwiczy uczniów i nauczycieli

  [ DLO KI ] - Strony Lokalne Kielce KRZYSZTOF ŁAKWA 04-07-2013

  Kuratorium zamierza przeprowadzić badanie we wrześniu. - Zaczniemy od uczniów czwartych klas. Chcemy się dowiedzieć, czy na pierwszym szczeblu edukacji realizują podstawę programową - wyjaśnia Grzegorz Bień, świętokrzyski wicekurator oświaty. Dodaje, że uczniowie, którzy we wrześniu rozpoczną naukę w czwartej klasie, to pierwszy rocznik idący według nowej podstawy programowej. Na pierwszy ogień pójdzie 15 szkół z całego województwa. - Wybierzemy je losowo. Po pięć wiejskich, w miastach do 20 tys Nadzór pedagogiczny sprawdzi, czy najmłodsi uczniowie ćwiczą na lekcjach wychowania fizycznego. - Chcemy się dowiedzieć, jak w szkołach realizuje się podstawę programową - mówi wicekurator Grzegorz Bień. - To bardzo dobry pomysł. Pokaże, czy są braki zarówno u uczniów, jak i u nauczycieli - zachwala pediatra

 • Gdzie się odwołać?

  GW Lublin 02-12-2003

  Akty nadania stopnia awansu zawodowego to decyzje administracyjne, od których można się odwołać: 1) od decyzji wydanej przez dyrektora szkoły nauczycielowi stażyście - do organu prowadzącego szkołę 2) od decyzji wydanej nauczycielowi kontraktowemu przez organ prowadzący - do organu sprawującego nadzór pedagogiczny (kuratora oświaty) 3) od decyzji wydanej przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny - do ministra edukacji narodowej i sportu 4) od wszystkich decyzji - do Naczelnego Sądu Akty nadania stopnia awansu zawodowego to decyzje administracyjne, od których można się odwołać: 1) od decyzji wydanej przez dyrektora szkoły nauczycielowi stażyście - do organu prowadzącego szkołę 2

 • Dyrektor z konkursu

  Gazeta Stołeczna 27-01-1992

  Delegatura kuratorium oświaty i wychowania albo gmina (dotyczy to szkół z terenu gmin Roja nów i Sobienie Jeziory, prowadzonych przez samorząd terytorialny) powołają wkrótce komisje konkursowe, by od 9 marca do 5 kwietnia przeprowadzić konkursy. W skład komisji wejdą m.in. przedstawiciele rady pedagogicznej i rodziców, delegatury sprawującej nadzór pedagogiczny (w przypadku szkół gminnych), zakładowych organizacji związkowych. Przypominamy, że dyrektorem szkoły może być nauczyciel posiadający W ponad osiemdziesięciu szkołach podstawowych rejonu garwolińskiego odbędą się konkursy na dyrektorów (wszędzie tam, gdzie dotychczas nie odbyły się w ogóle lub dyrektorom powierzono funkcje tylko na rok).

 • [Nową Kartę Nauczyciela...]

  Gazeta Wyborcza PAP, west 01-02-1996

  Nową Kartę Nauczyciela opracowywały wczoraj sejmowe komisje. Ma ona utrudnić zdobycie mianowania i urealnić ocenianie nauczycieli przez dyrektora. Posłowie zgodzili się, że gmina finansująca szkołę będzie mogła odwołać się od oceny nauczyciela, jeśli będzie od niej uzależnione jego mianowanie. Prawo takie otrzyma też sam nauczyciel i nadzór pedagogiczny . O ostatecznym kształcie ustawy zadecyduje Sejm. Nową Kartę Nauczyciela opracowywały wczoraj sejmowe komisje. Ma ona utrudnić zdobycie mianowania i urealnić ocenianie nauczycieli przez dyrektora. Posłowie zgodzili się, że gmina finansująca szkołę b

 • O Szczebel Wyżej

  GW Zielona Góra saw 07-07-1999

  Od lipca w Zielonej Górze działa delegatura lubuskiego kuratorium oświaty. Do tej pory mieścił się tu jedynie oddział kształcenia podstawowego. Szefem delegatury został Remigiusz Majewski - dotychczas kierownik oddziału. Teraz jako dyrektor ma więcej uprawnień. Należy do niego pedagogiczny nadzór nad zielonogórskimi przedszkolami, podstawówkami, gimnazjami i szkołami średnimi. Od lipca w Zielonej Górze działa delegatura lubuskiego kuratorium oświaty. Do tej pory mieścił się tu jedynie oddział kształcenia podstawowego. Szefem delegatury został Remigiusz Majewski - dotychcza

 • Drugi wicekurator

  GW Katowice KAPI 13-01-2007

  Drugi wicekurator Alicja Janowska, dotychczasowa dyrektorka delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Częstochowie, otrzymała wczoraj nominację na drugiego wicekuratora w Katowicach. - Będzie odpowiedzialna za nadzór pedagogiczny szkół województwa śląskiego - mówi Artur Warzocha, wicewojewoda śląski. Pierwszym wicekuratorem został niedawno Krzysztof Chodorowski, nauczyciel z Bielska-Białej, związany z Ligą Polskich Rodzin. Przejął administrację i finanse. kapi Drugi wicekurator Alicja Janowska, dotychczasowa dyrektorka delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Częstochowie, otrzymała wczoraj nominację na drugiego wicekuratora w Katowicach. - Będzie odpow

 • Rozmowa z wizytatorką

  GW Wrocław AGATA KONDZIŃSKA 19-12-2003

  Agata Kondzińska: Pani jest wizytatorem Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych we Wrocławiu? Maria Len: Tak. Sprawuję nadzór pedagogiczny nad wszystkimi szkołami artystycznymi w regionie. Czy słyszała Pani o tym, że dyrektor szkoły umawia się z uczennicami? - Nie mam na ten temat nic do powiedzenia. Czy dotarły do Pani jakieś skargi na dyrektora szkoły? - Sprawuję nadzór pedagogiczny nad szkołą i jeśli były jakieś skargi, to powinny trafić do mnie. Trafiły? - Jeżeli chce pani ze mną Agata Kondzińska: Pani jest wizytatorem Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych we Wrocławiu? Maria Len: Tak. Sprawuję nadzór pedagogiczny nad wszystkimi szkołami artystycznymi w regionie. Cz

 • Wybuch W Kuchni Nowi Kuratorzy

  GW Bydgoszcz mc, jb 14-07-1999

  pierwszego stopnia. Jej stan jest poważny. Przebywa na oddziale intensywnej terapii. Mąż po opatrzeniu wrócił do domu. * Nowych wicekuratorów oświaty powołał wczoraj wojewoda kujawsko-pomorski Józef Rogacki. Wicekuratorem odpowiedzialnym za nadzór pedagogiczny w jednostkach samorządu terytorialnego i współpracę z nimi oraz koordynowanie pracy delegatur w Toruniu i Włocławku będzie Grzegorz Hinz, który ostatnio pełnił funkcję zastępcy dyrektora wydziału oświaty Urzędu Miasta w Bydgoszczy. Wicekuratorem pierwszego stopnia. Jej stan jest poważny. Przebywa na oddziale intensywnej terapii. Mąż po opatrzeniu wrócił do domu. * Nowych wicekuratorów oświaty powołał wczoraj wojewoda kujawsko-pomorski Józef

 • Miejskie zerówki

  Gazeta Stołeczna 14-01-1992

  Zmiana źródła utrzymania nie oznacza na razie zmian w zasadach działania "zerówek". Na mocy porozumienia Urzędu Miasta z delegaturą kuratorium oświaty i wychowania, do wakacji będą mieściły się w budynkach szkolnych. W nowym roku szkolnym mają być przeniesione do przedszkoli. Dyrektorzy szkół będą także pełnić nadzór pedagogiczny nad zatrudnionymi przez miasto nauczycielami wychowania początkowego. W bieżącym roku szkolnym utrzymanie "zerówek" ma kosztować 84 mln zł. Urząd Miasta musi zapewnić Od 1 stycznia klasy zerowe we wszystkich szkołach podstawowych w Garwolinie finansowane są z budżetu miejskiego.

 • Nadzór Zostaje

  Gazeta w Radomiu bmw 23-10-1998

  dotychczas, kuratoria będą sprawować nadzór pedagogiczny nad placówkami oświatowymi. Nie będą natomiast prowadzić inwestycji, które przejmą samorządy. dotychczas, kuratoria będą sprawować nadzór pedagogiczny nad placówkami oświatowymi. Nie będą natomiast prowadzić inwestycji, które przejmą samorządy.

 • Detektywi bez dyplomów

  PRACA wus, PAP 10-03-1997

  Nie będzie studiów zawodowych dla detektywów w słupskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej . Starania o utworzenie nowego kierunku studiów władze uczelni rozpoczęły w ubiegłym roku. Po opracowaniu założeń trzyletniego programu nauczania zwrócono się o opinię do ówczesnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które sprawowało nadzór nad takim kształceniem. Jednak Ministerstwo propozycję zaopiniowało negatywnie, bo uznało, że uczelnia nie ma odpowiednich warunków, by podjąć się kształcenia detektywów Nie będzie studiów zawodowych dla detektywów w słupskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej . Starania o utworzenie nowego kierunku studiów władze uczelni rozpoczęły w ubiegłym roku. Po opracowaniu założe

 • Nowa wicekurator

  GW Białystok ANA 20-03-2002

  Elżbieta Cilak jest od wczoraj wicekuratorką w podlaskim kuratorium. Białostoczanka, absolwentka Politechniki Białostockiej, wydziału technologia maszyn. Po ukończeniu studiów dwa lata pracowała jako nauczycielka przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Mechanicznych w Białymstoku. Tym samym wróciła do szkoły, którą ukończyła. Następnie pracowała w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, jako specjalista ds. praktycznej nauki zawodu, czyli pełniła nadzór pedagogiczny nad Elżbieta Cilak jest od wczoraj wicekuratorką w podlaskim kuratorium. Białostoczanka, absolwentka Politechniki Białostockiej, wydziału technologia maszyn. Po ukończeniu studiów dwa lata pracowała jako

 • Macie radzić

  Gazeta Wyborcza PEN, PAP 07-02-2003

  Kuratoria wprawdzie sprawdzają szkoły, ale rzadko po wizytacji pracują z nimi nad poprawą jakości nauczania. A powinny to robić - wynika z kontroli tzw. nadzoru pedagogicznego Najwyższej Izby Kontroli NIK kontrolował trzyletnią pracę 13 kuratoriów, 81 szkół i Ministerstwa Edukacji. W ten sposób Izba sprawdzała, jak działa tzw. nadzór pedagogiczny . Okazało się - jak mówił na czwartkowej konferencji wiceprezes NIK Zbigniew Wesołowski - że kuratoria wizytują szkoły, ale potem niewiele z tego Kuratoria wprawdzie sprawdzają szkoły, ale rzadko po wizytacji pracują z nimi nad poprawą jakości nauczania. A powinny to robić - wynika z kontroli tzw. nadzoru pedagogicznego Najwyższej Izby Kont

 • Na razie - czeka

  Gazeta Stołeczna KOZ 02-06-2001

  Cezary Pomarański zastąpi na stanowisku wicekuratora oświaty Grażynę Ignaczak-Bandych. Tak zdecydował wczoraj wojewoda mazowiecki. Cezary Pomarański od blisko dwóch lat pracował jako zastępca dyrektora w wydziale kadr kuratorium. Wcześniej był m.in. kuratorem oświaty w Skierniewicach, jako nauczyciel chemii wykładał m.in. w Niższym Seminarium Duchownym w Niepokalanowie, był też dyrektorem podstawówki w Szymanowie. Ukończył studia w Wyższej Szkole Rolniczo- Pedagogicznej w Siedlcach, a Cezary Pomarański zastąpi na stanowisku wicekuratora oświaty Grażynę Ignaczak-Bandych. Tak zdecydował wczoraj wojewoda mazowiecki. Cezary Pomarański od blisko dwóch lat pracował jako zastępca dyrekto

 • Mniej likwidacji

  GW Radom ROZMAWIAŁ MAREK KOZUBAL 26-03-2002

  Marek Kozubal: Co zmieni się w kuratorium po objęciu przez Pana stanowiska kuratora? Ryszard Raczyński: Jeszcze nie wiem. Muszę się dopiero przyjrzeć pracy warszawskiego kuratorium oraz jego delegatur. Powinien zostać wzmocniony nadzór pedagogiczny . Niewątpliwie w kuratorium zostaną właśnie wzmocnione te wydziały, które zajmują się nadzorem. Stawiam także na silną współpracę z samorządami. Nie przewiduję zmian rewolucyjnych, ale ewolucyjne. Jakimi sprawami zajmie się Pan na początku Marek Kozubal: Co zmieni się w kuratorium po objęciu przez Pana stanowiska kuratora? Ryszard Raczyński: Jeszcze nie wiem. Muszę się dopiero przyjrzeć pracy warszawskiego kuratorium oraz jego delegatu

 • Wcielone w życie

  GW Opole SYK 17-02-2004

  Pierwszy dzień w nowej szkole spędziła jedna z trzech dziewcząt, którą w połowie stycznia złapano z narkotykami w szkolnej toalecie - Dziewczyna trafiła do szkoły poza Opolem. Jest to placówka, która pomoże jej w dalszym życiu - powiedział "Gazecie" Wojciech Rerich, dyrektor gimnazjum nr 8, gdzie doszło do incydentu. Pozostałe dwie dziewczyny jeszcze w styczniu zostały przeniesione do innych klas. Uczennice mają wzmożony nadzór pedagogiczny (na każdej przerwie muszą meldować się u dyżurującego Pierwszy dzień w nowej szkole spędziła jedna z trzech dziewcząt, którą w połowie stycznia złapano z narkotykami w szkolnej toalecie - Dziewczyna trafiła do szkoły poza Opolem. Jest to placówka, któr

 • Wojewoda się zgodził

  GW Katowice JAK 10-06-1995

  Zespół Szkół przy ulicy Hutniczej w Gliwicach będzie miał już tylko jednego zarządcę. Szkołę, jako zadanie własne, prowadzić będzie miasto. W gestii Urzędu Wojewódzkiego pozostaną nadal sprawy związane ze sprawowaniem nadzoru merytorycznego i pedagogicznego oraz ustaleniem rozmiarów i kierunków kształcenia. Od 1 kwietnia, tj. od wypowiedzenia przez miasto umów [program pilotażowy], szkoła miała dwóch zarządców. Kuratorium Oświaty zajmowało się IX LO, zaś lekarz wojewódzki - w imieniu wojewody Zespół Szkół przy ulicy Hutniczej w Gliwicach będzie miał już tylko jednego zarządcę. Szkołę, jako zadanie własne, prowadzić będzie miasto. W gestii Urzędu Wojewódzkiego pozostaną nadal sprawy związa

Polecane tematy

Inne artykuły

Stłoczenia nieuniknione
Biegł on jak sarna
POWRÓT SALONU
Obustronna dyskryminacja
Jak się nie dać polisie
Tarnobrzeżanka ponownie wyróżniona
Rozsądnie zbuntowani
Ułan z konia spadł
Pakt o nieagresji
Nudne historie małżeńskie
;) Masz wiadomość
Polak, który uratował 100 tys. osób
Nowy most pod ciężarem i wielka proca
Skręcanie błyskawiczne
Nie urodzisz w szpitalu przy Kamieńskiego
Połowa naszych
ZOBACZCIE, CO STWORZYŁY KOBIETY
TELEFONICZNA OPINIA PUBLICZNA
Dwuznaczny moralitet
Arka bez bramki w Pucharze Ekstraklasy
Sypniewski i inni
KOMUNIKACJA
Nowa siedziba i nowe wyzwania
Longina Dawidziuk (z d. Małysz)
Czy historia się powtórzy?
[bez tytułu]
Żużlowy Toruń już ruszył po bilety na niedzielny finał ligi
Młodzi bez pracy
Putin przyznał obywatelstwo
Częstochowa, Częstochowa, Kłobuck
Dzisiejsze czasy
W SKRÓCIE
Lipiny to naprawdę najgorsza dzielnica na Śląsku?
OLSZTYŃSKA OPINIA PUBLICZNA
Normalni nienormalni
° Problem z głową
Poetycka Czytelnia Słów
Wielkie kontrakty dla Fabryki Pojazdów Szynowych
ZDJĘCIE TYGODNIA
SIOSTRA BETTY
ZAPOWIEDZI
LISTY DO JANA PAWŁA II
Kto wykradł dane niemieckich polityków?
W SKRÓCIE
Jak skutecznie chronić się przed upałem
Bank w biurze i w domu
PiS nie chce się tłumaczyć
Poznajcie szefa naszej ambasady
Ulga stracona
Bilety na mecz Polska-Rumunia już w sprzedaży
Ostrożnie z petardami
Bilety
Chcą podwyżek od prezydenta Jaśkowiaka
Prognoza III ligi
[Nie jestem katoliczką...]
Cyfrowa rewolucja w kinie w CSW
ZAPROSZENIA. SOBOTA
Z drugiej linii Piasta
INDONEZJA. Kolejni zatrzymani
Disney zarabia, choć nie na filmach