Inne tagi

odsetki ustawowe

(znalezionych: 1824 )

 • Niższe odsetki ustawowe

  Gazeta Wyborcza psk, PAP 06-12-1995

  Rząd obniżył wczoraj stopę odsetek ustawowych z 54 do 46 proc. w stosunku rocznym. Obniżka ta jest następstwem wrześniowego zmniejszenia stopy redyskontowej weksli do 25 proc. rocznie. Odsetki ustawowe naliczane są np. za opóźnienie spełnienia świadczenia pieniężnego. Jeszcze na początku lat 90. stopa odsetek ustawowych znacznie przekraczała 100 proc. w stosunku rocznym, np. od marca 1991 r. wynosiła 140 proc. W połowie września 1991 r. została obniżona do 80 proc. Obecna obniżka - zdaniem Rząd obniżył wczoraj stopę odsetek ustawowych z 54 do 46 proc. w stosunku rocznym. Obniżka ta jest następstwem wrześniowego zmniejszenia stopy redyskontowej weksli do 25 proc. rocznie. Odsetki

 • Odsetki ustawowe w górę

  Gazeta Wyborcza PSK 06-01-2005

  13,5 proc. w stosunku rocznym będą od 10 stycznia wynosić odsetki ustawowe . Od 25 września 2003 r. odsetki wynoszą 12,25 proc. w stosunku rocznym. Wzrosną, bo rząd przyjął rozporządzenie w tej sprawie. Tłumaczy, że podwyżka jest konieczna, bo od ostatniej zmiany wysokości odsetek ustawowych Rada Polityki Pieniężnej trzykrotnie podwyższała wysokość podstawowych stóp procentowych NBP, w sumie o 1,25 pkt. proc. Odsetki ustawowe nalicza się od przeterminowanych zobowiązań, np. w rozliczeniach 13,5 proc. w stosunku rocznym będą od 10 stycznia wynosić odsetki ustawowe . Od 25 września 2003 r. odsetki wynoszą 12,25 proc. w stosunku rocznym. Wzrosną, bo rząd przyjął rozporządzenie w tej

 • Odsetki ustawowe mocno w górę

  Gazeta Wyborcza PSK 16-12-2008

  Od poniedziałku stawka odsetek ustawowych wynosi 13 proc. w stosunku rocznym. Wzrosła z 11,5 proc. W kodeksie cywilnym czytamy, że "Rada Ministrów określa (...) wysokość odsetek ustawowych , kierując się koniecznością zapewnienia dyscypliny płatniczej i sprawnego przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, biorąc pod uwagę wysokość rynkowych stóp procentowych oraz stóp procentowych NBP". Stopy procentowe ostatnio spadają. W ślad za stopą kredytu lombardowego NBP z 15 do 14,5 proc. w stosunku rocznym Od poniedziałku stawka odsetek ustawowych wynosi 13 proc. w stosunku rocznym. Wzrosła z 11,5 proc. W kodeksie cywilnym czytamy, że "Rada Ministrów określa (...) wysokość odsetek ustawowych , k

 • Spadły odsetki ustawowe

  Gazeta Wyborcza d 01-06-1995

  Po obniżeniu stóp procentowych NBP od 29 maja spadła też stawka odsetek za zwłokę od nie uiszczonych w terminie podatków oraz od świadczeń pieniężnych. Mają do nich zastosowanie przepisy o zobowiązaniach podatkowych. Zmniejszyła się ona z 0,19 proc. do 0,16 proc. kwoty zaległości za każdy dzień zwłoki. Taką informację podała wczoraj Grażyna Kowalska, doradca ministra finansów.(P) Po obniżeniu stóp procentowych NBP od 29 maja spadła też stawka odsetek za zwłokę od nie uiszczonych w terminie podatków oraz od świadczeń pieniężnych. Mają do nich zastosowanie przepisy o zobowiąz

 • Odsetki ustawowe a wezwanie do sądu

  GW Poznań 21-03-2005

  marghot: Wiemy, że na poczcie czeka na nas wezwanie na rozprawę do sądu o niezapłacenie faktury (wywóz nieczystości). Nie płaciliśmy, bo uważaliśmy, że to firma jest nam winna i ma wobec nas zobowiązania. Jednak okazało się, że ich wierzytelność względem nas uległa przedawnieniu:(Pytanie: czy jeśli teraz wpłacilibyśmy należność + odsetki i poinformowalibyśmy firmę, że kaskę wysłaliśmy, to czy jesteśmy w stanie uniknąć kosztów procesowych? Jak działać? Marek Janczyk, miejski rzecznik konsumentów marghot: Wiemy, że na poczcie czeka na nas wezwanie na rozprawę do sądu o niezapłacenie faktury (wywóz nieczystości). Nie płaciliśmy, bo uważaliśmy, że to firma jest nam winna i ma wobec nas zobowiąz

 • Niezbędnik przedsiębiorcy

  Mój Biznes OPRAC. PSK 12-10-2010

  Kalendarium firmowe do 15 października - zapłata składek na ZUS za wrzesień przez płatników zatrudniających pracowników i niebędących jednostkami budżetowymi do 20 października - firmy płacą zaliczkę za wrzesień na podatek dochodowy od osób prawnych do 20 października - firmy wpłacają do urzędów skarbowych zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń ze stosunku pracy swoich pracowników, a także od umów-zleceń i umów o dzieło do 20 października - zaliczka za wrzesień na podatek dochodowy od osób Odsetki ustawowe (stawka roczna)

 • Nie płaciłeś nie jedź

  Gazeta Wyborcza (rs) 25-09-1990

  Jeśli ktoś zapłaci autocasco np. 5 października to nie otrzyma odszkodowania za auto ukradzione lub rozbite z jego winy między 1 a 5 października. Przed 1 października nie trzeba płacić jedynie za obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, które prowadzi - zdaniem Ministerstwa Finansów - tylko PZU. Pozostałe ubezpieczenia można wykupić także w Weście. W wielkich miastach PZU próbuje zdobyć klientów na ubezpieczenia autocasco i od nieszczęśliwych wypadków. Wysyła właścicielom samo Nikt ci nie wypłaci odszkodowania za skradzione po 30 września auto lub stracone w wypadku zdrowie, jeśli przed październikiem nie wykupisz polisy autocasco i nie ubezpieczysz się od nieszczęśliwych wypadków. Dotychczas nawet jeśli nie zapłaciłeś składki za ubezpieczenie ustawowe - byłeś ubezpieczony. Za zwłokę karano tylko odsetkami. Od października karą może być utrata auto.

 • ODSETKI W DÓŁ

  Gazeta Wyborcza ZAS 13-12-2001

  Rząd zdecydował o obniżeniu stopy odsetek ustawowych z 30 do 20 proc., uzasadniając to obniżeniem stóp procentowych NBP, obniżeniem stóp w bankach komercyjnych oraz zmniejszeniem się inflacji. Rozporządzenie zmniejszające odsetki wejdzie w życie już w połowie grudnia. Odsetki ustawowe pobierają firmy od niespłaconych w terminie należności swoich kontrahentów. Rząd zdecydował o obniżeniu stopy odsetek ustawowych z 30 do 20 proc., uzasadniając to obniżeniem stóp procentowych NBP, obniżeniem stóp w bankach komercyjnych oraz zmniejszeniem się inflacji. Ro

 • SLD zwalcza lichwę

  Gazeta Wyborcza KANA, PAP 18-06-2004

  Posłowie SLD chcą wprowadzenia zmian w prawie, które ograniczą wysokość odsetek od kredytów, pożyczek i zobowiązań. Projekt ustawy zmieniającej kodeks cywilny wpłynął już do marszałka Sejmu - poinformował podczas czwartkowej konferencji prasowej rzecznik klubu SLD Bronisław Cieślak. Aldona Michalak (SLD) poinformowała, że propozycja definicji maksymalnych odsetek określa, że mogą być one nie wyższe niż jedna trzecia powyżej odsetek ustawowych . Dziś odsetki ustawowe wynoszą 12,25 proc. Projekt Posłowie SLD chcą wprowadzenia zmian w prawie, które ograniczą wysokość odsetek od kredytów, pożyczek i zobowiązań. Projekt ustawy zmieniającej kodeks cywilny wpłynął już do marszałka Sejmu - poinf

 • Odsetki wyższe i ryzykowne

  Gazeta Wyborcza MAWI 25-10-2000

  Rząd podwyższa odsetki ustawowe z 21 do 30 proc. w skali roku. Rozporządzenie w tej sprawie wejdzie w życie 1 listopada. Na wtorkową decyzję rządu czekało wielu przedsiębiorców. Skarżyli się, że utrzymywanie odsetek na poziomie 21 proc. grozi firmom poważnymi kłopotami, nawet utratą płynności. Chodzi o to, że obowiązująca teraz wysokość odsetek ustawowych jest niższa od stopy kredytu lombardowego, która wynosi 23 proc. Zaleganie ze spłatą wierzytelności stało się więc tańsze niż Rząd podwyższa odsetki ustawowe z 21 do 30 proc. w skali roku. Rozporządzenie w tej sprawie wejdzie w życie 1 listopada. Na wtorkową decyzję rządu czekało wielu przedsiębiorców. Skarżyli się, że

 • GOSPODARKA W SKRÓCIE

  Gazeta Wyborcza PAP, D 15-09-2000

  Wyżej stawkę. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych apeluje do premiera o podwyższenie stawek odsetek ustawowych . Od prawie półtora roku wynoszą one 21 proc., mimo kilku podwyżek stóp procentowych NBP. Biznesmeni zrzeszeni w PKPP zwracają uwagę, że w rezultacie odsetki ustawowe , mogące być karą dla opieszałych dłużników, są niższe od oprocentowania kredytów, które ich wierzyciele muszą czasem w takich przypadkach zaciągać. Wyżej stawkę. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych apeluje do premiera o podwyższenie stawek odsetek ustawowych . Od prawie półtora roku wynoszą one 21 proc., mimo kilku podwyżek stóp procen

 • ..zapomnijcie o odsetkach

  Gazeta Wyborcza KŁO 26-06-2004

  Bankowcom nie podoba się pomysł SLD ustawowego ograniczenia wysokości odsetek pobieranych np. od kredytów i pożyczek. Miałyby one być nie wyższe niż jedna trzecia powyżej odsetek ustawowych (dziś to 16,34 proc.). - To ryzykowne. Banki mogłyby dążyć do ustalania oprocentowania na najwyższym poziomie - uważa Jerzy Bańka ze Związku Banków Polskich. Bankowcom nie podoba się pomysł SLD ustawowego ograniczenia wysokości odsetek pobieranych np. od kredytów i pożyczek. Miałyby one być nie wyższe niż jedna trzecia powyżej odsetek ustawowych (

 • ZUS DA MNIEJ OFE?

  Gazeta Wyborcza PAP, D 26-07-2002

  Otwarte fundusze emerytalne będą otrzymywać od ZUS niższe odsetki za zaległości w przekazywaniu składek - przewiduje rządowy projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Rząd proponuje naliczanie odsetek nie w wysokości określonej przepisami kodeksu cywilnego, jak jest teraz, ale według opłacalności 52-tygodniowych bonów skarbowych. Rentowność tych bonów może być ponaddwukrotnie mniejsza od wysokości odsetek ustawowych . Z wyliczeń rządu wynika, że po wejściu ustawy w życie Otwarte fundusze emerytalne będą otrzymywać od ZUS niższe odsetki za zaległości w przekazywaniu składek - przewiduje rządowy projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Rząd prop

 • Niechaj rosną ze stopami

  Gazeta Wyborcza MAREK WIELGO 13-09-2000

  Biznesmeni chcą zmiany przepisów o odsetkach ustawowych . Proponują ich podwyższenie, bo - jak argumentują - obecnie opłaca się być opieszałym kontrahentem Firmom, ale także osobom fizycznym, które nie płacą terminowo za jakiś towar czy usługę, dostawcy mogą doliczać tzw. odsetki ustawowe (o ile umowa nie reguluje tej kwestii w inny sposób). Wysokość tych odsetek określa zaś rząd. Problem w tym, że po raz ostatni zrobił to w maju 1999 r. Tymczasem tylko w tym roku Rada Polityki Pieniężnej Biznesmeni chcą zmiany przepisów o odsetkach ustawowych . Proponują ich podwyższenie, bo - jak argumentują - obecnie opłaca się być opieszałym kontrahentem Firmom, ale także osobom fizycznym, któr

 • Odsetki cywilnoprawne

  dom, dodatek do GW Trójmiasto (Gdańsk) HENRYK JANKOWSKI RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, RADIUS - OBRÓT I WYCENA NIERUCHOMOŚCI W GDAŃSKU;HENRYK JANKOWSKI RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY 27-09-2000

  podstawa do ich ustalania, nie powstaje należność uboczna w postaci odsetek . Wysokość odsetek strony mogą ustalić w umowie, jeżeli tego nie uczyniły - należą się odsetki ustawowe . W przypadku odsetek ustawowych terminy oraz stopy procentowe określone i aktualizowane są przez Radę Ministrów w formie rozporządzenia. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 11 maja 1999 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz.U. nr 43, poz. 429) od 15 maja 1999 r. odsetki wynoszą 21 proc. w stosunku podstawa do ich ustalania, nie powstaje należność uboczna w postaci odsetek . Wysokość odsetek strony mogą ustalić w umowie, jeżeli tego nie uczyniły - należą się odsetki ustawowe . W przypadk

 • Odsetki

  dom, dodatek do GW Częstochowa HENRYK JANKOWSKI; RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY 11-10-2000

  do ich ustalania, nie powstaje należność uboczna w postaci odsetek . Wysokość odsetek strony mogą ustalić w umowie, jeżeli tego nie uczyniły - należą się odsetki ustawowe . W przypadku odsetek ustawowych terminy oraz stopy procentowe określone i aktualizowane są przez Radę Ministrów w formie rozporządzenia. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 11.05.1999 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz.U. nr 43, poz. 429) od 15 maja 1999 r. odsetki wynoszą 21 proc. w stosunku rocznym do ich ustalania, nie powstaje należność uboczna w postaci odsetek . Wysokość odsetek strony mogą ustalić w umowie, jeżeli tego nie uczyniły - należą się odsetki ustawowe . W przypadku odsete

 • Odsetki za Westę-Life

  Gazeta Wyborcza tau 24-06-1995

  Fundusz Ochrony Ubezpieczonych będzie mógł wypłacić wierzycielom poszkodowanym przez Westę-Life ustawowe odsetki od nie zrealizowanych części wierzytelności - poinformował wczoraj Jerzy Wysocki z zarządu Funduszu. Przypomnijmy, że gdy w 1993 Fundusz, finansowany przez polskie firmy ubezpieczeniowe, rozpoczął wypłacanie pieniędzy wierzycielom zbankrutowanej Westy-Life, każdy z nich dostał tylko 70 proc. należnej kwoty. Obecnie Fundusz kończy wypłacanie zaległych 30 proc. części wierzytelności Fundusz Ochrony Ubezpieczonych będzie mógł wypłacić wierzycielom poszkodowanym przez Westę-Life ustawowe odsetki od nie zrealizowanych części wierzytelności - poinformował wczoraj Jerzy Wysocki z

 • Podwyżki dla nauczycieli

  GW Bydgoszcz JB 28-11-2000

  Od dziś bydgoskie szkoły zaczną wypłacać nauczycielom zaległe od stycznia podwyżki. Pieniądze miały trafić na konta szkół wczoraj. Gmina spóźniła się z wypłatą zaległych wynagrodzeń sześciu tysiącom pracowników oświaty aż siedem tygodni. Samorząd zobowiązał się do wypłaty nauczycielom odsetek karnych od kwoty głównej, które wynikają z niedotrzymania ustawowych terminów. - Odsetki te miasto wypłaci 8 grudnia - zapewnia dyrektor wydziału oświaty Urzędu Miejskiego Wiesława Wyszyńska. Od dziś bydgoskie szkoły zaczną wypłacać nauczycielom zaległe od stycznia podwyżki. Pieniądze miały trafić na konta szkół wczoraj. Gmina spóźniła się z wypłatą zaległych wynagrodzeń sześciu tysiącom

 • Nowe, ustawowe

  Gazeta Wyborcza MAREK WIELGO, ŁK 05-10-2000

  Ministerstwo Finansów zgodziło się na podwyższenie odsetek ustawowych z 21 do 30 proc. w skali roku - dowiedziała się "Gazeta". Na rozporządzenie rządu w tej sprawie czekają zniecierpliwieni przedsiębiorcy O podwyższenie odsetek ustawowych zaapelowały na początku września Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych. Zdaniem dyrektor Izby Gabrieli Jaworek obecny stan rzeczy "może się odbić negatywnie na polskiej gospodarce". Firmom i osobom Ministerstwo Finansów zgodziło się na podwyższenie odsetek ustawowych z 21 do 30 proc. w skali roku - dowiedziała się "Gazeta". Na rozporządzenie rządu w tej sprawie czekają zniecierpliwieni prze

 • Odsetki w dół

  GW Trójmiasto (Gdańsk) MICHAŁ LEWANDOWSKI;N 27-05-2002

  Sprawę opisaliśmy w czwartek. Przypomnijmy - szkoła za każdy dzień zwłoki w opłacie czesnego naliczała studentom nawet 1 proc. odsetek karnych, czyli w skali rocznej 365 proc. Tymczasem odsetki ustawowe wynoszą 20 proc. w skali roku. Do redakcji zgłaszali się kolejni studenci oburzeni postępowaniem szkoły. Prawnik Roman Nowosielski, którego poprosiliśmy o komentarz twierdził, że postępowanie gdańskiej WSZ nie ma podstaw prawnych i studenci powinni się odwoływać od decyzji władz uczelni Sprawę opisaliśmy w czwartek. Przypomnijmy - szkoła za każdy dzień zwłoki w opłacie czesnego naliczała studentom nawet 1 proc. odsetek karnych, czyli w skali rocznej 365 proc. Tymczasem odsetki

Polecane tematy

Inne artykuły

TYPY 19. KOLEJKI
Policja sama w naszym mieście
druga strona ekranu
Przez zapalczywość umknęło piękno
W hali sportowej na razie są tylko msze
Mózg świętuje Rok Johna Cage?a
FILMOSTRADA po raz drugi
Siarczysty policzek dla Italii
Żegnaj, Maniuś, żegnaj!
Wyścig o Toyotę GT 86
ZAPOWIEDZI. DZIŚ
W starciu z pociągiem nikt nie ma szans
Środa na igrzyskach finały
Zabawa od Wenecji do Rio de Janeiro
Chce powiedzieć więcej niż może
DOMY POD KLUCZ (3)
Zmiany w prokuraturach
Subaru B9X
Satelita prześledzi, system naliczy
Opel Vectra C 2002-2008
Wybudzeni z Comy
Musimy ruszyć 1 maja 2004 r.
Kto nie zobaczy, ten trąba!
Wyrok dla mutantów
Oj tak, ciąć, ciąć
Gdyby Nie Ja chętni By Byli
ZAOPIEKUJ SIĘ MNĄ, DZIECKO
Gwiazda ekstraklasy chwali KKS: Grały bez skrupułów
Mnóstwo krzyży na drzewach we Wrocławiu
Katarina Witt bez makijażu
Potrzebujemy iluzji. To jest w naszym DNA
" Drogówka" Smarzowskiego
Drogowcy nie przyhamują kierowców na ul. Sielskiej
LODOWISKO POD BAOBABEM
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ / Nagrody dla nauczycieli
Tubka superpusta
Święta będą dla nafciarzy bardzo krótkie
Słabi lubią religię
[bez tytułu]
Nie przeleciały
Jak obchodzimy Święto Niepodległości
Pracodawca nic nie daje
Tureckiego studenta zamordował we Wrocławiu Kurd z terrorystycznej organizacji
Kopernik przed Sądem Najwyższym
SZCZĘŚLIWE LATA UDRĘKI
CO ROBI WŁADZA
OSTATNIA PROSTA "MIESZKANIA DLA MŁODYCH" W TYM ROKU
Punk to życie
PYTANIE O CHOROWANIE W STYCZNIU
[bez tytułu]
Bożena Dratwa
Amputowali nogę Filipowi
ODNOWA BIOLOGICZNA
Sympozjum na 30-lecie
JEŹDZIEC BEZ GŁOWY
Sztuka po czesku
ZAPROSZENIA. SOBOTA
Mali chłopcy świetnie się bawią / GRA. Mortal Kombat w kinie
Bezdomni remontują dom dla samotnych matek
Gwałt na przepustce