Inne tagi

organizacja współpracy gospodarczej i rozwoju

(znalezionych: 2241 )

 • Uczelnie daleko od życia

  [ DLO WR ] - Strony Lokalne Wrocław MARTA GOŁĘBIOWSKA 23-02-2013

  firmami zagranicznymi, zaniedbywanie kształcenia ustawicznego i niewystarczająca współpraca między uczelniami. Wśród plusów, jakie we Wrocławiu dostrzegła Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju , są trwający od lat 90. stały wzrost liczby studentów i świetne wykorzystanie unijnych funduszy. - Wyniki raportu stawiają przed Wrocławiem kilka ważnych wyzwań. Nasza rada: na początek warto stworzyć zintegrowany system szkolnictwa wyższego - mówiła Jaana Puukka, przytaczając przykłady miast Wrocławskie uczelnie niewystarczająco współpracują z biznesem, słabo kształcą też u swoich studentów umiejętności pożądane na rynku pracy. Dobrze za to wykorzystują fundusze unijne - to wnioski z raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju o roli szkolnictwa wyższego w rozwoju Wrocławia sporządzonego na zamówienie miasta

 • OECD: Przepaść w dochodach

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza MICHAŁ WACHNICKI 07-10-2014

  Nowa publikacja OECD opisuje jakość życia na świecie na przestrzeni ostatnich 200 lat. Powstała na podstawie danych zbieranych w 25 dużych gospodarkach we wszystkich częściach świata - również w Polsce. Nierówności w dochodach na świecie się zmniejszały stopniowo przez cały XIX wiek, aby wzrosnąć w czasach Wielkiego Kryzysu w latach 20. ubiegłego stulecia. Po II wojnie światowej przepaść między bogatymi i biednymi znowu zaczęła systematycznie spadać, co eksperci OECD określili mianem "rewolucji Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju ocenia, że przepaść w dochodach między bogatymi i biednymi nie była tak wielka od początków rewolucji przemysłowej w latach 20. XIX wieku.

 • Męskie i kobiece prace domowe

  Gazeta Wyborcza DOMINIKA PSZCZÓŁKOWSKA 09-03-2011

  OECD przyjrzała się czasowi poświęcanemu na tzw. niepłatną pracę w 29 krajach - od Zachodu po Chiny i Indie. Organizacja wyliczyła, że kobiety poświęcają na prace domowe średnio 4,7 godziny na dobę, a ich partnerzy - 2,2 godziny. Różnice między poszczególnymi krajami są jednak bardzo duże. Najwięcej pracują w domach kobiety w tych krajach, gdzie najrzadziej mają płatną pracę: w Turcji, Meksyku i Indiach. Tam też podział domowych obowiązków między mężczyzn a kobiety jest najbardziej nierówny Mężczyźni poświęcają na prace domowe średnio 2,2 godziny na dobę, ponaddwukrotnie mniej niż kobiety - wynika z raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • OECD podnosi prognozy dla świata

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza LESZEK BAJ 29-11-2016

  Z prognoz OECD wynika, że wzrost gospodarczy na świecie przyspieszy z 2,9 proc. w tym roku do 3,3 proc. w 2017 r. i 3,6 proc. w 2018 r. - W ostatnich pięciu latach światowa gospodarka była w pułapce niskiego wzrostu - ocenia w najnowszym raporcie Catherine Mann, główna ekonomistka OECD. Jej zdaniem wyjście z tej pułapki zależy nie tylko od decyzji banków centralnych, które utrzymują bardzo niskie stopy procentowe. Mann uważa, że wartości długu publicznego do PKB ustabilizowały się w krajach Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju podniosła prognozy wzrostu gospodarczego na świecie. Ekonomiści OECD spodziewają się ekspansywnej polityki gospodarczej nowego prezydenta USA Donalda Trumpa. Czy świat wyrwie się z pułapki niskiego wzrostu?

 • Plan pomocy dla ZSRR

  Gazeta Wyborcza 17-07-1991

  Siódemka zgodziła się zaproponować ZSRR przystąpienie do MFW w charakterze członka stowarzyszonego. Gorbaczow ma w środę przedstawić ministrom finansów Grupy Siedmiu plan reform w Związku Radzieckim. Niemiecki minister finansów Theo Waigel powiedział we wtorek, że plan ów - przesiany uczestnikom szczytu przed jego rozpoczęciem - zawiera wiele nieścisłości i nie jest "konkretnym planem transformacji gospodarki radzieckiej dla wolnego rynku". Gdy przywódcy Siódemki siadali do kolacji wydanej (A) Przywódcy siedmiu najbogatszych państw świata, obradujący w Londynie, zgodzili się w środę, by MFW, Bank Światowy, Europejski Bank Rozbudowy i Rozwoju oraz Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju opracowały wspólnie plan pomocy dla ZSRR.

 • OECD: Bez reform ani rusz

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza WITOLD GADOMSKI 11-03-2014

  Wczoraj w obecności prezydenta Bronisława Komorowskiego został przedstawiony raport OECD dotyczący sytuacji w polskiej gospodarce. OECD to światowa elita, organizacja skupia 34 wysoko rozwinięte i demokratyczne państwa. Polska jest jej członkiem od 1996 roku. Ekonomiści OECD zauważają w raporcie zjawiska pozytywne w polskiej gospodarce - silny i dobrze dokapitalizowany sektor bankowy, malejący deficyt w obrotach z zagranicą, wysoką dynamikę eksportu czy niski poziom zadłużenia gospodarstw Eksperci Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju zwracają uwagę, że Polska w ostatniej dekadzie osiągnęła imponujące wyniki gospodarcze. Ale nasz kraj potrzebuje też reform, m.in. zwiększenia aktywności zawodowej kobiet, zmian w zamówieniach publicznych czy przyspieszenia prywatyzacji.

 • Europa traci dystans do reszty świata

  Gazeta Wyborcza (DGW RP) LESZEK BAJ 30-03-2012

  krótkoterminowe prognozy gospodarcze dla krajów G7. - Może zrobiliśmy krok w tył znad przepaści, ale nie ma miejsca na spokój ducha - dodał. Z prognoz OECD wynika, że w I kw. zannualizowana stopa wzrostu w USA może sięgnąć 2,9 proc., a w II kw. - 2,8 proc. Kanadyjska gospodarka ma się rozwijać w obu kwartałach w tempie 2,5 proc. Japonia z kolei po wzroście o 3,4 proc. w I kw., w drugim spowolni do 1,4 proc. Ameryka i Europa wybrały dwie różne ścieżki wychodzenia z kryzysu gospodarczego . Europa skupia wysiłki Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) prognozuje, że w pierwszej połowie tego roku gospodarka USA będzie rosła w tempie niemal 3 proc., podczas gdy wiele krajów europejskich będzie w recesji.

 • Rady najbogatszych

  Gazeta Wyborcza [-] 19-11-1996

  Polska powinna zreformować ubezpieczenia społeczne, odważnie prywatyzować, trzymać w ryzach inflację i zmniejszać bezrobocie - radzą autorzy najnowszego raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) o naszej gospodarce. Więcej - s. 26 Polska powinna zreformować ubezpieczenia społeczne, odważnie prywatyzować, trzymać w ryzach inflację i zmniejszać bezrobocie - radzą autorzy najnowszego raportu Organizacji Współpracy Gospodar

 • Do OECD.

  Gazeta Wyborcza d, PAP 13-02-1996

  - Polska, Węgry i Słowacja przystąpią do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), skupiającej 26 najbogatszych państw świata, w ciągu najbliższych miesięcy - powiedział w Pradze sekretarz generalny OECD Jean-Claude Paye. - Proces przyjęcia potrwa prawdopodobnie kilka miesięcy. - Polska, Węgry i Słowacja przystąpią do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), skupiającej 26 najbogatszych państw świata, w ciągu najbliższych miesięcy - powiedział w Pra

 • Korea oficjalnie w OECD

  Gazeta Wyborcza d 13-12-1996

  Korea Południowa została wczoraj oficjalnie 29. członkiem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). OECD, nazywana klubem bogatych, zaprosiła Koreę Południową do wstąpienia w jej szeregi 11 października 1996 r. Korea Południowa została wczoraj oficjalnie 29. członkiem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). OECD, nazywana klubem bogatych, zaprosiła Koreę Południową do wstąpienia w je

 • Korea u bram OECD

  Gazeta Wyborcza d, AFP 12-10-1996

  Korea Południowa zostanie 29. członkiem Organizacji Gospodarczej Współpracy i Rozwoju (OECD) - zadecydowała wczoraj rada tej organizacji . OECD skupia najbardziej rozwinięte gospodarczo państwa świata. Przez kilka dziesięcioleci liczyła 24 członków, rozszerzyła się w ostatnich latach o cztery kraje. Pierwszym z nich był Meksyk, a następnie Republika Czeska, Węgry i Polska. Korea Południowa zostanie 29. członkiem Organizacji Gospodarczej Współpracy i Rozwoju (OECD) - zadecydowała wczoraj rada tej organizacji . OECD skupia najbardziej rozwinięte gospodarczo

 • Przedsiębiorcy Się Łączą

  GW Wrocław pas 30-10-1998

  Federacja Pracodawców Polski Zachodniej i Zachodni Klub Gospodarczy podpisały umowę o współpracy i powołaniu Rady. Organizacja ma się zająć lobbingiem na rzecz rozwoju gospodarczego Dolnego Śląska, zarówno na forum kraju, jak też w naszym regionie. Przystąpienie do DRG zapowiedzieli przedsiębiorcy z województwa wałbrzyskiego i Jeleniogórskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Siedzibą Rady będą na razie biura Zachodniego Klubu Gospodarczego w Lubinie. Federacja Pracodawców Polski Zachodniej i Zachodni Klub Gospodarczy podpisały umowę o współpracy i powołaniu Rady. Organizacja ma się zająć lobbingiem na rzecz rozwoju gospodarczego Dol

 • OECD o wzroście

  Gazeta Wyborcza AFP, DP 12-01-2001

  Wzrost gospodarczy w strefie euro wyniesie 3 proc. - przewiduje Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Organizacja nie zmieniła prognoz mimo wolniejszego wzrostu PKB w USA. - W naszych wstępnych prognozach zapowiadaliśmy 3 proc. Dziś potwierdzamy tę cyfrę - stwierdził w czwartek Ignazio Visco, główny ekonomista OECD. Jego zdaniem zmniejsza się ryzyko wzrostu inflacji w Eurolandzie. Wzrost gospodarczy w strefie euro wyniesie 3 proc. - przewiduje Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Organizacja nie zmieniła prognoz mimo wolniejszego wzrostu PKB w US

 • OECD W DÓŁ

  Gazeta Wyborcza d, AFP 29-09-1995

  W tym roku wskaźnik wzrostu gospodarczego krajów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wyniesie 2,25 proc., a w 1996 roku - 2,5 proc. W OECD, zrzeszającej 25 najbogatszych państw świata, spodziewano się wyższego wskaźnika wzrostu gospodarczego . W latach 1995-96 miał on wynieść ok. 2,7 proc.(P) W tym roku wskaźnik wzrostu gospodarczego krajów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wyniesie 2,25 proc., a w 1996 roku - 2,5 proc. W OECD, zrzeszającej 25 najbogatszych

 • W TRÓJCY SIŁA

  GW Częstochowa TK 26-11-1998

  Organizacje gospodarcze z częstochowskiego, bielskiego i katowickiego podpisały list intencyjny o współpracy w przyszłym województwie śląskim. Chcą wydać album promujący gminy regionu i pomóc opracować strategię jego rozwoju . Organizacje zachowają samodzielność. Na zaproszenie wojewody spotkali się (od lewej): Stanisław Ginda, prezes Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z Bielska-Białej, Jarosław Ciura, prezes Częstochowskiej Grupy Kapitałowej S.A., i Waldemar Kwiatek, prezes Górnośląskiej Agencji Organizacje gospodarcze z częstochowskiego, bielskiego i katowickiego podpisały list intencyjny o współpracy w przyszłym województwie śląskim. Chcą wydać album promujący gminy regionu i pom

 • CZARNOMORSKI W SALONIKACH

  Gazeta Wyborcza (BW) 11-12-1993

  (P) Czarnomorski Bank Handlu i Rozwoju , który ma wspomóc rozwój współpracy gospodarczej państw regionu Morza Czarnego, będzie miał swoją siedzibę w Salonikach - postanowili w Sofii wiceministrowie spraw zagranicznych 11 państw Wspólnoty Gospodarczej Morza Czarnego. Do Wspólnoty należą: Turcja, Grecja, Bułgaria, Rosja, Ukraina, Albania, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia i Rumunia. Polska i Tunezja mają w tej organizacji status obserwatora. (P) Czarnomorski Bank Handlu i Rozwoju , który ma wspomóc rozwój współpracy gospodarczej państw regionu Morza Czarnego, będzie miał swoją siedzibę w Salonikach - postanowili w Sofii wiceminist

 • Korea a OECD

  Gazeta Wyborcza manka, Reuter 18-10-1996

  Jeśli rząd Korei Południowej upora się z opozycją, państwo to przystąpi do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Ostatecznie zdecyduje o tym w grudniu koreański parlament. Korea została zaproszona do członkostwa w OECD przed tygodniem. Jeśli parlament ratyfikuje akces do organizacji , Korea zostanie jej 29. członkiem i drugim (po Japonii) krajem azjatyckim w OECD. Jeśli rząd Korei Południowej upora się z opozycją, państwo to przystąpi do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Ostatecznie zdecyduje o tym w grudniu koreański parlament. K

 • Bratankowie w OECD

  Gazeta Wyborcza weg, AFP 08-05-1996

  Węgry zostały wczoraj oficjalnie przyjęte do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju . Kraj ten stał się 27 członkiem OECD (pierwszym państwem z dawnego bloku komunistycznego przyjętym do organizacji były Czechy). Następna w kolejce do klubu najbogatszych państw świata jest Polska. Rząd liczy, że status członka OECD uzyskamy latem. Negocjacje w sprawie przyjęcia do OECD finalizuje też Słowacja. Węgry zostały wczoraj oficjalnie przyjęte do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju . Kraj ten stał się 27 członkiem OECD (pierwszym państwem z dawnego bloku komunistycznego przyjętym

 • OECD koryguje prognozy

  Gazeta Wyborcza weg, PAP 27-05-1996

  Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) mocno obniżyła prognozy wzrostu gospodarczego dla krajów uprzemysłowionych. Eksperci OECD, którzy w grudniu oczekiwali średniego wzrostu dla krajów członkowskich rzędu 2,6 proc. w 1996 r. i 2,8 proc. w 1997 r., obecnie optują za dynamiką odpowiednio 2,1 i 2,5 proc. W kwietniu swoje prognozy gospodarcze dla krajów uprzemysłowionych obniżył również Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) mocno obniżyła prognozy wzrostu gospodarczego dla krajów uprzemysłowionych. Eksperci OECD, którzy w grudniu oczekiwali średniego wzros

 • GOSPODARKA W SKRÓCIE

  Gazeta Wyborcza AP, DP 27-11-2000

  Barbados już OK? OECD ( Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju ) planuje w styczniu spotkanie na Barbadosie - doniosły tamtejsze media. Barbados jest na czarnej liście OECD krajów krytykowanych jako raje podatkowe. Członkami organizacji są najbogatsze państwa świata, w tym Polska. OECD chce spotkać się na Barbadosie z przedstawicielami byłych kolonii brytyjskich oraz kilku organizacji międzynarodowych. Barbados już OK? OECD ( Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju ) planuje w styczniu spotkanie na Barbadosie - doniosły tamtejsze media. Barbados jest na czarnej liście OECD krajów kryt

Polecane tematy