Inne tagi

podatek dochodowy od osób fizycznych

(znalezionych: 3472 )

 • PODATKI '96 / Wydatki na kształcenie dzieci

  GAZETA HANDLOWA, dodatek do GW Katowice Marian Krawczyk, Autor jest kierownikiem oddziału kontroli podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Katowicach 26-10-1995

  Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym można odliczyć od dochodu przed opodatkowaniem wydatki poniesione na odpłatne kształcenie dzieci własnych i przysposobionych. Roczna wysokość odliczenia wynosi 1250 zł na każde dziecko. Oznacza to, że podatnik może korzystać z wielokrotności limitu w zależności od liczby kształconych dzieci. Możemy skorzystać z odliczenia, jeśli suma wydatków w roku podatkowym poniesiona na każde dziecko nie przekracza kwoty 2480 zł - czyli 20 proc. górnej granicy Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym można odliczyć od dochodu przed opodatkowaniem wydatki poniesione na odpłatne kształcenie dzieci własnych i przysposobionych. Roczna wysokość odliczenia wy

 • Sprzedaż nieruchomości (2)

  Supermarket HENRYK JANKOWSKI, PODSTAWA PRAWNA: USTAWA Z 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM, OD OSÓB FIZYCZNYCH (TEKST JEDNOLITY DZU Z 2000 R. NR 14 POZ. 176) 20-10-2000

  Istnieje możliwość zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym pod warunkiem złożenia w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty sprzedaży oświadczenia, że w ciągu dwóch lat przychód uzyskany ze sprzedaży zostanie przeznaczony na nabycie w Polsce: budynku mieszkalnego lub jego części; lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość; spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do lokalu mieszkalnego w małym domu mieszkalnym lub Istnieje możliwość zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym pod warunkiem złożenia w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty sprzedaży oświadczenia, że w ciągu dwóch lat przychód uzysk

 • Fiskus na finiszu

  Gazeta Wyborcza (abo) 19-12-1991

  Przepisy wykonawcze związane z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych są już gotowe i niedługo zostaną podpisane przez ministra finansów - poinformowała w środę Jadwiga Kozłowska z departamentu podatków w Ministerstwie Finansów. Podatek dochodowy od osób fizycznych zastąpi pięć innych podatków: od płac, od wynagrodzeń, wyrównawczy, rolny (w części dotyczącej działów specjalnych produkcji rolnej) oraz dochodowy . Większość z nas będzie płacić go za pośrednictwem zakładów pracy, które (A) Według ocen Ministerstwa Finansów podatek dochodowy od osób fizycznych, który ma wejść 1 stycznia 1992 r., obejmie ok. 22 milionów osób. Resort prowadzi ostatnie prace związane z jego wprowadzeniem.

 • Bony na pakiet antykryzysowy

  Gazeta Wyborcza - Kraj PIOTR SKWIROWSKI 20-06-2009

  Pakiet to dwa projekty ustaw: o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców oraz nowelizacja ustawy o PIT. W sumie - zbiór pomysłów na walkę z kryzysem. W wystąpieniach poselskich co chwilę pojawiało się jednak pytanie o rozwiązanie, którego tam nie ma. Chodzi o zwolnienie od podatku bonów towarowych, które pracownicy dostają z pieniędzy zakładowego funduszu socjalnego lub funduszy związków zawodowych. Czwartkowy "Dziennik" napisał, że zwolnienie było w projekcie Tajemnica zniknięcia zwolnienia od podatku bonów towarowych z nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zdominowała piątkową debatę w Sejmie nad rządowym pakietem antykryzysowym.

 • Węgry z podatkiem liniowym

  Gazeta Wyborcza MAPI, REUTERS 09-09-2010

  - Zamierzamy wprowadzić podatek liniowy od 2011 roku - powiedział Matolcsy. Podatek liniowy był jednym z pomysłów rządzącej partii Fidesz na ożywienie gospodarki. W czerwcu premier Viktor Orbán powiedział, że jego gabinet wprowadzi jednolitą stawkę w ciągu dwóch lat. Jedną stawkę podatkową mają m.in.: Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, Rosja, Bułgaria i Rumunia. - Od 1 stycznia węgierski rząd planuje wprowadzenie liniowego podatku dochodowego od osób fizycznych - poinformował minister finansów György Matolcsy. Jedna stawka podatkowa będzie wynosiła 16 proc.

 • Jednolity PIT po 10 latach

  Gazeta Wyborcza PIOTR SKWIROWSKI 02-04-2010

  Czytanie ustawy o PIT nawet fachowcom sprawia kłopoty, bo od momentu uchwalenia w 1991 r. jest ona wciąż zmieniana. Przy różnych okazjach, różnymi ustawami, nie tylko podatkowymi. Niektóre artykuły znikają, inne się pojawiają. Przepisy odsyłają do innych przepisów tej ustawy, te do kolejnych. I tak bez końca. W jednym roku obowiązują takie zasady, w następnym zupełnie inne, za rok czy dwa wracają te pierwsze w prawie identycznej formie. Zwykły podatnik nie ma szans się w tym połapać. Trochę Tekst jednolity ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zbiera blisko 140 jej nowelizacji, ukazał się w Dzienniku Ustaw.

 • Miliardy ukryte w PIT

  Gazeta Wyborcza - Kraj PIOTR SKWIROWSKI 08-07-2009

  . Powrót do starych stawek dla przeciętnego podatnika z pensją brutto 3500 zł miesięcznie (zbliżoną do średniej krajowej) oznaczałby stratę niespełna 30 zł miesięcznie i przeszło 300 zł rocznie. Stawka dla najbogatszych Taki pomysł podrzucają prezydentowi niektórzy doradcy. Chcą, by bogacze płacili 50 proc. PIT. Taki postulat pojawia się w Polsce od lat. Gdy kilka lat temu do jego wprowadzenia było bardzo blisko, Ministerstwo Finansów szacowało, że wyższy podatek zapłaci zaledwie 4 tys. osób , a budżet Likwidacja ulg, zwolnień i przywilejów zapisanych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych mogłaby dać nawet 20 mld zł. Czy rząd się na to odważy?

 • Podatek czeka na prezydenta

  Gazeta Wyborcza (abo) 27-07-1991

  Jedna była "stylistyczna". Droga, zgłoszona w Senacie przez Cezarego Józefiaka, usunęła z ustawy błąd, którego konsekwencją byłoby podwójne opodatkowanie dochodów osób pracujących w spółkach z udziałem zagranicznym. Teraz ustawę musi jeszcze podpisać prezydent. (W) Spośród dziewięciu poprawek zgłoszonych przez Senat do ustawy o powszechnym podatku dochodowym od osób fizycznych (od 1 stycznia1992 ma zastąpić m.in. podatek od płac, wyrównawczy i od wynagrodzeń), Sejm przyjął w piątek tylko dwie.

 • Kłopotliwy spadek

  Gazeta Stołeczna Marek WIELGO 16-04-1992

  podatku . Zdarzało się, że spadkobierca nie płacił podatku w ogóle. Podwójne opodatkowanie Obecnie spadkobierca jest opodatkowany podwójnie. Najpierw uiszcza podatek od spadku, czyli oddaje skarbowi państwa część otrzymanego dochodu (część wartości mieszkania). Potem zaś - jeśli sprzedaje to mieszkanie przed upływem pięciu lat od daty nabycia - płaci jeszcze podatek dochodowy w normalnej 10-procentowej wysokości. I tak, jeżeli syn odziedziczył po matce dwupokojowe mieszkanie spółdzielcze o wartości np - Od 1 stycznia 1992 r. obowiązuje nowa ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obecnie przepisy podatkowe są bardzo niekorzystne dla osób, które otrzymały mieszkanie w spadku - mówi Ryszard Strzelczyk, szef znanej warszawskiej agencji mieszkaniowej.

 • Ulgi za dziecko

  Gazeta Wyborcza (PAP) 19-07-1991

  Senatorowie wnieśli do ustawy liczne poprawki M.in. proponują, by od podatku odliczyć co roku 960 tys. zł na każde dziecko do lat 18 pozostające na utrzymaniu podatnika. Wiceminister finansów Danuta Demianiuk stwierdziła. że zmniejszyłoby to dochody budżetu ó około 7 bilionów zł rocznie. Ponadto proponowano odliczanie od podstawy opodatkowania wydatków m.in. na udział w konferencjach naukowych i na zakup książek przez naukowców. Senat odrzucił wniosek senatora Edmunda Bilickiego, by ci, którzy (W) Po całodniowych czwartkowych obradach nad ustawą o powszechnym podatku dochodowym od osób fizycznych (ma od 1 stycznia 1992 r. zastąpić m.in. podatek od płac, od wynagrodzeń i wyrównawczy) senatorowie postanowili, że ostateczne głosowanie nad tą ustawą odbędzie się w piątek rano.

 • Brytyjczycy ostro tną socjal

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza MACIEJ CZARNECKI 09-07-2015

  wynosi 26 tys. funtów rocznie na gospodarstwo domowe, zostanie obniżony do 23 tys. funtów w Londynie i 20 tys. funtów poza stolicą. Ulgi podatkowe będą przysługiwać tylko na pierwsze i drugie dziecko. Wysokość wsparcia dla ludzi w wieku produkcyjnym zostanie zamrożona na cztery lata. Z pewnymi wyjątkami, 18-21-latkom na bezrobociu nie będzie przysługiwał zasiłek mieszkaniowy. Powinni uczyć się lub studiować. Jeśli chodzi o studia, od roku akademickiego 2016/17 bezzwrotne granty dla osób z ubogich Konserwatywny rząd Wielkiej Brytanii ogłosił nowy budżet i plany reform gospodarczych na najbliższe lata. Zakładają one m.in. głębokie cięcia w opiece społecznej, niższe podatki dla firm i zwiększenie kwoty wolnej od podatku dochodowego dla osób fizycznych. Na "liście hańby" znajdą się firmy uciekające od podatków.

 • BUDUJ, KUPUJ

  Gazeta Wyborcza 02-05-1992

  ) trzeba pilnować dat. Jeśli bowiem sprzedamy je przed upływem pięciu lat od nabycia bądź wybudowania - płacimy od uzyskanych tą drogą pieniędzy podatek . Zasada ta dotyczy również sprzedaży mieszkań spółdzielczych wykupionych na własność (tzw. spółdzielczych własnościowych). W przypadku domu, w którym mieszkania przeznaczaliśmy (bądź zamierzamy przeznaczyć) na wynajem i przy budowie którego korzystaliśmy z ulg podatkowych - okres ten wydłuża się do dziesięciu lat Dotyczy to jednak niezbyt licznej klasy Podatek dochodowy od osób fizycznych, na poczet którego od stycznia zakłady pracy ściągają 20 proc. naszych pensji, do czego wielu lepiej zarabiających dopłaci pod koniec roku nierzadko grube miliony - oferuje szereg zwolnień i ulg. Wykorzystując je i umiejętnie lokując pieniądze, można uniknąć nadmiernego obciążenia portfela podatkami. Najbardziej hojny jest fiskus wobec osób inwestujących w budowę, kupno bądź remont domów i mieszkań. Im wolno odjąć od ogólne] kwoty rocznego dochodu pieniądze wydane na cele mieszkaniowe i tym samym zmniejszyć wymiar podatku.

 • DŁUŻSZE KOLEJKI

  Gazeta Stołeczna (bart) 14-01-1992

  - Dotychczas sprzedano około 5 tys. egzemplarzy - powiedział ,,Gazecie" naczelnik Wydziału Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów Zygmunt Osiadacz. - Wydawnictw na pewno nie zabraknie - zapewnił. W najbardziej znanym punkcie sprzedaży wydawnictw URM w alei I Armii Wojska Polskiego czwartkowy utarg wyniósł ponad 9 mln. Przedłużono godziny pracy I ustawy sprzedaje się dopóki nie zostanie zlikwidowana kolejka (normalnie punkt sprzedaży jest czynny tylko do 14.30). Długie kolejki ustawiają się od kilku dni przed czterema stołecznymi punktami sprzedaży Dzienników Ustaw I Monitorów Polskich. Większość osób kupuje nowo przepisy dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych zawarto w Dzienniku Ustaw nr 124 i Monitorze Polskim nr 45.

 • W drodze do VAT

  Gazeta Wyborcza 20-12-1990

  W środę Sejm przyjął ustawę o zmianie czterech ustaw: o podatku obrotowym, o podatku dochodowym od osób prawnych, o podatku dochodowym od osób fizycznych i o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej. Zmiany w tych ustawach są elementem procesu, który ma doprowadzić do wejścia w życie podatku od wartości dodanej (VAT) i powszechnego podatku dochodowego . W środę Sejm przyjął ustawę o zmianie czterech ustaw: o podatku obrotowym, o podatku dochodowym od osób prawnych, o podatku dochodowym od osób fizycznych i o opodatkowaniu jednost

 • Wyścig z czasem o podatki

  Gazeta Wyborcza 27-10-2000

  Senat nie posłuchał apelu rządu i wprowadził wczoraj poprawki do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na 2001 r. O podatkach - s. 25 Senat nie posłuchał apelu rządu i wprowadził wczoraj poprawki do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na 2001 r. O podatkach - s. 25

 • Kalendarz podatnika

  Poradnik Podatnika 06-04-2009

  Najłagodniejsze to obowiązek uiszczenia karnych odsetek. Dlatego warto pamiętać o kilku ważnych datach w kwietniu i maju. Kwiecień 2009 r. 7 kwietnia - zapłata podatku dochodowego przez podatników rozliczających się w formie karty podatkowej - wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach (CIT) 20 kwietnia - wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych - wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów ze stosunku pracy Zapłata podatków w odpowiedniej wysokości i terminie to podstawowy obowiązek każdego obywatela. Za zwłokę możemy, ponieść konsekwencje

 • PAMIĘTAJ

  Gazeta Wyborcza 20-04-2004

  do 20 kwietnia - firmy płacą zaliczkę na podatek dochodowy od osób prawnych do 20 kwietnia - firmy wpłacają do urzędów skarbowych zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń ze stosunku pracy swoich pracowników, a także od umów-zleceń i umów o dzieło do 20 kwietnia - zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą do 26 kwietnia - miesięczne rozliczenie VAT do 26 kwietnia - miesięczne rozliczenie akcyzy do 30 kwietnia - rozliczenie podatku dochodowego od do 20 kwietnia - firmy płacą zaliczkę na podatek dochodowy od osób prawnych do 20 kwietnia - firmy wpłacają do urzędów skarbowych zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń ze stosun

 • PAMIĘTAJ

  Gazeta Wyborcza 17-08-2004

  do 20 sierpnia - firmy płacą zaliczkę na podatek dochodowy od osób prawnych do 20 sierpnia - firmy wpłacają do urzędów skarbowych zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń ze stosunku pracy swoich pracowników, a także od umów zlecenia i umów o dzieło do 20 sierpnia - zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą do 20 sierpnia - firmy płacą zaliczkę na podatek dochodowy od osób prawnych do 20 sierpnia - firmy wpłacają do urzędów skarbowych zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń ze stosun

 • PAMIĘTAJ

  Gazeta Wyborcza 16-11-2004

  do 22 listopada - firmy płacą zaliczkę na podatek dochodowy od osób prawnych do 22 listopada - firmy wpłacają do urzędów skarbowych zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń ze stosunku pracy swoich pracowników, a także od umów zlecenia i umów o dzieło do 22 listopada - zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą do 22 listopada - firmy płacą zaliczkę na podatek dochodowy od osób prawnych do 22 listopada - firmy wpłacają do urzędów skarbowych zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń ze sto

 • PAMIĘTAJ

  Gazeta Wyborcza 16-03-2004

  Do 22 marca - zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych Do 22 marca - firmy wpłacają do urzędów skarbowych zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń ze stosunku pracy swoich pracowników, a także od umów-zleceń i umów o dzieło Do 22 marca - zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą Do 25 marca - miesięczne rozliczenie VAT i rozliczenie akcyzy Do 22 marca - zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych Do 22 marca - firmy wpłacają do urzędów skarbowych zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń ze stosunku pracy swoich p

Polecane tematy

Inne artykuły

BILETY
FILMOWE ROZKOSZE PODNIEBIENIA
W dniu pojednania
Powrót oszukanych wczasowiczów
UMOWA NAJMU I REGULACJE RODO
W obcisłym kombinezonie na podium?
Wstydź się Toruniu, wstydź!
Dell'arte
Cudu nie będzie, Trudno powiedzieć
Elewacje
Finał bez asekuracji
Kolej karmi, choć nie jeździ
Design sfeminizowany
Wodoodporna łazienka - izolacje
Głuchy telefon w schronisku dla zwierząt
Tabela I ligi
NASZ GŁOS WOLNY W RADZIE EUROPY
Kierowca opla vectry jechał za szybko
NA FALI Canal+ 22:15 Sensacyjny **
Piłkarze na boiska!
Pomorski snajper
Oczyścić pamięć
INDONEZJA
Żółw zaatakował
DZIŚ, JUTRO
KOMUNIKATY
Radni trafili na wysypisko
Marszałek wspiera pomorskich artystów
Zasypane Pomorze
CZY BOCIANY OPUSZCZĄ ŻYWKOWO?
Tiry najpierw rozjeździły Zatorze, a teraz pchają się w ul. Partyzantów
Śmierć w nowych okularach
MySpace sprzedany za grosze
Dotrzymałem słowa
Komputery przyśpieszą
KRAKOWSKA OPINIA PUBLICZNA
"Baby" zaśpiewają jak Billie Holiday
RADCA MOCK, MŁODSZY BRAT DETEKTYW, Ikona polskiej sceny rockowej
Zastal mocny Pervisem
WYPADKI
Wraca pomysł pomocy dla repatriantów
Teresa Nowicka
Myśliwce F-16 wywołały straszny huk
Książę honorowy gubinianin
Mulatka zaprasza na finałowe skecze
RADIO
OBRAŻASZ SZEFA, PŁACISZ 200 ZŁ
STARÓWKA
Bezprawie w autobusach
ZAPROSZENIA. JUTRO
Słodkiego, miłego Nowego Roku
Zapomnieli powiedzieć, że ma raka
KGHM Zagłębie Lubin odwołało galę
Prowadzili, przegrali
Notowania obligacji; Wartość Fundusz powierniczy Pioneer, Fundusz powierniczy Korona i Eurofundusz-1
Tydzień z bioekonomią
ZAPROSZENIE. JUTRO
Wolne Konopie na chodnikach
Jak zarabiać
Upierdliwi ludzie