Inne tagi

podział majątku po rozwodzie

(znalezionych: 180 )

 • Po rozwodzie. Egzekucja alimentów, podział majątku, opieka nad dziećmi, długi...

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza KATARZYNA KLUKOWSKA 28-09-2012

  sądu stronom przysługuje złożenie zażalenia. Jeśli wyrok się uprawomocni, stanie się tytułem wykonawczym i będzie można wszcząć egzekucję. Awantury o majątek Awantury o majątek Drugą - po dzieciach - najczęstszą przyczyną małżeńskich sporów rozwodowych jest majątek. Jeśli mąż i żona nie potrafią się podzielić tym, co mają, zrobi to za nich sąd. Z wnioskiem o podział majątku można wystąpić w każdym czasie, nawet wiele lat po rozwodzie . Należy go wysłać do sądu rejonowego właściwego dla położenia Największe boje rozwodzący się małżonkowie toczą o dzieci i majątek. W dogadaniu się może im pomóc mediator. W przeciwnym razie sąd ograniczy władzę rodzicielską jednemu z nich, a podział majątku będzie się ciągnął latami

 • MAJĄTEK PO ROZWODZIE

  Gazeta Wyborcza Iwona WINIARSKA-PIASECKA 22-09-1994

  osobistej pracy przy wychowywaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym. Podziału majątku może dokonywać sąd zarówno w trakcie orzekania o rozwodzie , jak i w odrębnym procesie. Sędziowie jednak niechętnie rozstrzygają o podziale majątku przy okazji rozwodu , szczególnie jeśli miałoby to spowodować nadmierną zwłokę w postępowaniu. Wyjątkowo dzieje się tak, gdy podział jest bezsporny. Obowiązkowo jedynie podczas rozwodu sąd musi orzec o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania oraz o władzy osobistej pracy przy wychowywaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym. Podziału majątku może dokonywać sąd zarówno w trakcie orzekania o rozwodzie , jak i w odrębnym procesie. Sędziowie je

 • Dom po rozwodzie - jak sprawnie podzielić wspólny majątek

  Gazeta Dom - Poznań MAŁGORZATA KAPELUSIAK, ŁADNY DOM 30-12-2009

  rzeczy i podział sumy uzyskanej ze sprzedaży. Gdy zostały ustalone spłaty lub dopłaty, sąd wyznacza termin i sposób ich uiszczenia. Przy rozłożeniu dopłat i spłat na raty, terminy ich uiszczenia nie mogą łącznie przekraczać 10 lat. * * * Małżeńskie rozliczenia to kwestia delikatna i nie zawsze udaje się ją szybko rozwiązać. Nie ma tu jednak potrzeby pośpiechu. Z żądaniem podziału majątku dorobkowego można wystąpić do sądu także kilka lat po rozwodzie czy formalnej separacji. To uprawnienie się nie Stosunki majątkowe między małżonkami to często drażliwy i delikatny temat, który potrafi być prawdziwą mieszanką wybuchową w chwili rozwodu

 • Dom po rozwodzie - jak sprawnie podzielić wspólny majątek

  Gazeta Dom - Białystok MAŁGORZATA KAPELUSIAK, ŁADNY DOM 30-12-2009

  rzeczy i podział sumy uzyskanej ze sprzedaży. Gdy zostały ustalone spłaty lub dopłaty, sąd wyznacza termin i sposób ich uiszczenia. Przy rozłożeniu dopłat i spłat na raty, terminy ich uiszczenia nie mogą łącznie przekraczać 10 lat. * * * Małżeńskie rozliczenia to kwestia delikatna i nie zawsze udaje się ją szybko rozwiązać. Nie ma tu jednak potrzeby pośpiechu. Z żądaniem podziału majątku dorobkowego można wystąpić do sądu także kilka lat po rozwodzie czy formalnej separacji. To uprawnienie się nie Stosunki majątkowe między małżonkami to często drażliwy i delikatny temat, który potrafi być prawdziwą mieszanką wybuchową w chwili rozwodu

 • Dom po rozwodzie - jak sprawnie podzielić wspólny majątek

  Gazeta Dom - Zielona Góra MAŁGORZATA KAPELUSIAK, ŁADNY DOM 30-12-2009

  rzeczy i podział sumy uzyskanej ze sprzedaży. Gdy zostały ustalone spłaty lub dopłaty, sąd wyznacza termin i sposób ich uiszczenia. Przy rozłożeniu dopłat i spłat na raty, terminy ich uiszczenia nie mogą łącznie przekraczać 10 lat. * * * Małżeńskie rozliczenia to kwestia delikatna i nie zawsze udaje się ją szybko rozwiązać. Nie ma tu jednak potrzeby pośpiechu. Z żądaniem podziału majątku dorobkowego można wystąpić do sądu także kilka lat po rozwodzie czy formalnej separacji. To uprawnienie się nie Stosunki majątkowe między małżonkami to często drażliwy i delikatny temat, który potrafi być prawdziwą mieszanką wybuchową w chwili rozwodu

 • Dom po rozwodzie - jak sprawnie podzielić wspólny majątek

  Gazeta Dom - Olsztyn 30-12-2009

  rzeczy i podział sumy uzyskanej ze sprzedaży. Gdy zostały ustalone spłaty lub dopłaty, sąd wyznacza termin i sposób ich uiszczenia. Przy rozłożeniu dopłat i spłat na raty, terminy ich uiszczenia nie mogą łącznie przekraczać 10 lat. * * * Małżeńskie rozliczenia to kwestia delikatna i nie zawsze udaje się ją szybko rozwiązać. Nie ma tu jednak potrzeby pośpiechu. Z żądaniem podziału majątku dorobkowego można wystąpić do sądu także kilka lat po rozwodzie czy formalnej separacji. To uprawnienie się nie Stosunki majątkowe między małżonkami to często drażliwy i delikatny temat, który potrafi być prawdziwą mieszanką wybuchową w chwili rozwodu

 • Dom po rozwodzie - jak sprawnie podzielić wspólny majątek

  Gazeta Dom - Płock MAŁGORZATA KAPELUSIAK, ŁADNY DOM 30-12-2009

  rzeczy i podział sumy uzyskanej ze sprzedaży. Gdy zostały ustalone spłaty lub dopłaty, sąd wyznacza termin i sposób ich uiszczenia. Przy rozłożeniu dopłat i spłat na raty, terminy ich uiszczenia nie mogą łącznie przekraczać 10 lat. * * * Małżeńskie rozliczenia to kwestia delikatna i nie zawsze udaje się ją szybko rozwiązać. Nie ma tu jednak potrzeby pośpiechu. Z żądaniem podziału majątku dorobkowego można wystąpić do sądu także kilka lat po rozwodzie czy formalnej separacji. To uprawnienie się nie Stosunki majątkowe między małżonkami to często drażliwy i delikatny temat, który potrafi być prawdziwą mieszanką wybuchową w chwili rozwodu

 • Rozwód z kredytem i majątkiem

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza KATARZYNA KLUKOWSKA, KONSULTACJA: KANCELARIA PRAWNA LTA 21-10-2014

  będzie powtórzyć. Ustalając wartość jakiejś rzeczy, np. domu, trzeba wziąć pod uwagę związane z nią obciążenia, np. kredyt hipoteczny. PO POŁOWIE PO POŁOWIE Po rozwodzie , albo mówiąc prawniczym językiem: po ustaniu wspólności ustawowej, każdy z małżonków ma równe udziały w dorobku, bez względu na to, w jakim stopniu przyczynił się do jego powstania. Mieli wspólne mieszkanie? Teraz każdy ma udział wynoszący połowę lokalu. Podział majątku może polegać na: *fizycznym przydzieleniu poszczególnych jego Sakramentalne "tak" to dla nowożeńców początek wspólności majątkowej. Odtąd wszystko, co zarobią lub kupią, będzie ich majątkiem wspólnym. Jak podzielić dorobek, gdy dojdzie do rozwodu?

 • Firma po rozwodzie

  [ TBP WA ] - Mój Biznes. Warszawa - Płock - Radom LESZEK KOSTRZEWSKI 25-06-2019

  dopłatę pieniężną od Ryszarda. Uwaga! Wina orzeczona w wyroku rozwodowym nie ma wpływu na podział majątku dorobkowego małżonków. Np. jeśli Katarzyna udowodni Ryszardowi zdradę i w związku z tym będzie domagała się przejęcia całej firmy po rozwodzie , sąd nie uwzględni jej wniosku. Korzystałem z informacji dla przedsiębiorców Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii Samochód nie do podziału Samochód nie do podziału Przykład: dwuosobowa spółka cywilna, którą tworzą pan Henryk i pan Leszek, zajmująca Czy majątek firmy po rozwodzie podlega podziałowi? Wszystko zależy od tego jaka to była firma oraz kto ją założył i kiedy.

 • Podział wspólnego majątku

  strony lokalne GW - Olsztyn 27-04-2011

  opłata wynosi 1 tys. zł. We wniosku należy wskazać, jakie rzeczy wchodzą w skład majątku i jaka jest ich szacunkowa wartość, zaproponować, co komu powinno przypaść oraz wskazać ewentualne spłaty i dopłaty. W przypadku sporu co do wartości poszczególnych rzeczy stanowiących wspólny majątek sąd powołuje biegłego sądowego, który je wycenia. W sprawie o podział majątku rozlicza się także nakłady i wydatki z majątku osobistego jednego z małżonków, np. jeśli po rozwodzie spłacał samodzielnie kredyt Czy małżonkowie zawsze muszą dzielić się majątkiem "po równo"?

 • Rozwód z majątkiem i kredytem

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza KATARZYNA KLUKOWSKA 01-10-2013

  nie ma ani pracy, ani oszczędności. Po rozwodzie para zaczęła się kłócić o podział majątku . Wkrótce potem Kowalska zmarła i jej miejsce w procesie sądowym zajęły dzieci. Sąd rejonowy orzekł, że Kowalski zatrzymuje dom, a dzieci Kowalskiej dostaną po jednej trzeciej wkładu mieszkaniowego do spółdzielni, który wynosi 117 tys. zł. Dzieci Kowalskiej odwołały się do sądu okręgowego, który zmienił postanowienie. Uznał, że nierówny podział majątku przyznający Kowalskiemu wyższe udziały jest Wspólny kredyt hipoteczny wiąże ludzi mocniej niż przysięga małżeńska. Jak uniknąć wyniszczających sporów o majątek, podział długów i opiekę nad dziećmi

 • To, co się da, podziel na dwa

  dom, dodatek do GW Wrocław SABINA MORUŚ-BUDNY 25-10-2000

  INFORMACJE PRAWNE. Mieszkanie po rozwodzie Moim problemem jest podział majątku , którym jest własnościowa kawalerka, kupiona w listopadzie 1997 roku, w trakcie trwania małżeństwa. Rozwiodłam się, mam 6-letnią córkę - napisała nasza Czytelniczka. Podział majątku może zostać przeprowadzony na dwa sposoby: w drodze umowy między małżonkami lub na podstawie orzeczenia sądu. Sprawy te nie są bezpośrednio regulowane w przepisach - art. 46 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o.) odsyła do INFORMACJE PRAWNE. Mieszkanie po rozwodzie Moim problemem jest podział majątku , którym jest własnościowa kawalerka, kupiona w listopadzie 1997 roku, w trakcie trwania małżeństwa. Rozwiodłam s

 • GDY ROZWODU NIE DA SIĘ UNIKNĄĆ...

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza KATARZYNA KLUKOWSKA, KONSULTACJA PRAWNA: MARZENA ŚWIECZKOWSKA-WÓJCIKOWSKA, ADWOKAT 13-02-2019

  ślubem. Po rozwodzie , w trakcie postępowania o podział majątku , mąż powinien złożyć wniosek o rozliczenie nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego stanowią majątek osobisty małżonka, czyli mieszkanie, które małżonkowie zajmowali wspólnie, należy do męża, bo pieniądze na jego zakup pochodziły z majątku osobistego mężczyzny. Podobnie by było, gdyby mąż miał własną nieruchomość sprzed Podział majątku, zasady opieki nad dziećmi, alimenty. Jak się rozwieść i nie zwariować?

 • Firma po rozwodzie

  Gazeta Wyborcza MACIEJ BEDNAREK 25-05-2011

  jednego z nich) działalnością gospodarczą (a więc przedsiębiorstwo, udziały w spółce osobowej czy udziały lub akcje w spółkach kapitałowych), o ile nie został nabyty ze środków pochodzących z majątku osobistego. Po rozwodzie wspólność majątkowa ustaje i firmę trzeba podzielić. Można to zrobić umownie, czyli spokojnie, z uwzględnieniem interesów oraz woli obydwu małżonków. Albo w sądzie. - Tryb i sposób podziału majątku wspólnego zależy od tego, czy małżonkowie gotowi są dojść do porozumienia, co w Nie ma jednej recepty na podział firmy po rozwodzie. Wszystko zależy od tego, czy małżonkowie mieli intercyzę, czy po rozwodzie chcą dalej prowadzić biznes, a przede wszystkim od tego, czy rozstają się w zgodzie

 • Rozwód z majątkiem, kredytem i długami

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza KATARZYNA KLUKOWSKA 22-07-2013

  mieszkanie spółdzielcze, które kupili na wolnym rynku lub otrzymali na nie przydział po 2003 r. (nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych), mogą spłacić jedno drugiego albo sprzedać lokal i podzielić się pieniędzmi. Ważne! Opłata sądowa za wniosek o podział majątku po rozwodzie wynosi 1000 zł. Jeżeli małżonkowie są zgodni co do sposobu podzielenia się dorobkiem, opłata jest niższa i wynosi 300 zł. Opłata jest stała i nie zależy od wartości majątku . MIESZKANIE NA KREDYT MIESZKANIE NA KREDYT Posłowie z klubu Ruchu Palikota chcą ułatwić ludziom rozwody. Według ich pomysłu wystarczyłoby złożyć zgodne oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, odczekać 30 dni i sprawa załatwiona. Sęk w tym, że kierownik USC nie podzieli majątku i nie rozstrzygnie sporu o dzieci

 • M jak miłość TVP 2

  Gazeta Telewizyjna NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW PAT, DZIAŁU PR POLSATU I TVN MKOR 02-03-2007

  poniedziałek | wtorek | 20:05 PONIEDZIAŁEK: Lucjan zdenerwowany policyjną rewizją w domu trafia do szpitala. Grażyna podejrzewa, że to Peter wrobił Marka w sprzedaż nielegalnej wódki. Jedzie do pubu i zapewnia Mostowiaka, że wierzy w jego niewinność. Kinga odkrywa, że rodzice mimo rozwodu wciąż się kłócą o podział majątku . Dziewczyna grozi ojcu, że jeśli nie zacznie lepiej traktować matki, będzie zeznawać przeciwko niemu. Gdy Leszek przychodzi odwiedzić Olę, Ewa ostentacyjnie wychodzi z domu poniedziałek | wtorek | 20:05 PONIEDZIAŁEK: Lucjan zdenerwowany policyjną rewizją w domu trafia do szpitala. Grażyna podejrzewa, że to Peter wrobił Marka w sprzedaż nielegalnej wódki. Jedzie do pubu

 • Mieszkanie po rozwodzie

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza MARCIN CZYŻEWSKI 08-01-2014

  od sytuacji, gdy mieszkanie należy do rozstającego się małżeństwa. Wtedy po prostu jest częścią ich wspólnego majątku . Najlepszą sytuacją byłoby dogadanie się i polubowny jego podział . Niestety, taki podział majątku w obliczu rozwodu często jest niemożliwy, bo byli małżonkowie nie są w stanie na spokojnie ustalić, kto co zatrzyma. Wtedy muszą liczyć na sąd, który przyzna poszczególne składniki wspólnego majątku byłemu mężowi i żonie. Aby sprawa ruszyła z miejsca, trzeba złożyć wniosek o podział w Komu przypadnie mieszkanie po rozwodzie? Co się stanie z lokalem komunalnym, a co ze spółdzielczym? Czy można się podzielić kredytem mieszkaniowym?

 • OD ROZPADU DO ROZWODU

  Gazeta Wyborcza Natalia SKIPIETROW; Fot. Sławomir Sierzputowski 14-10-1992

  . Wiele osób obawia się, że trudniej będzie otrzymać rozwód, a prawo do niego zostanie jeszcze ograniczone. Dziś, jeżeli rozpad małżeństwa nastąpił z winy jednej ze stron, druga może nie zgodzić się na rozwód. Kiedy zostanie wprowadzona separacja - będzie można uzyskać rozdział "od stołu i łoża", podział majątku , alimenty - uniemożliwiając jednocześnie winnemu małżonkowi ponowny ślub. Różnica pomiędzy separacją a rozwodem ma polegać na tym, że osoby żyjące w separacji nie będą mogły zawrzeć związku . Wiele osób obawia się, że trudniej będzie otrzymać rozwód, a prawo do niego zostanie jeszcze ograniczone. Dziś, jeżeli rozpad małżeństwa nastąpił z winy jednej ze stron, druga może nie zgodzić się

 • Dlaczego proponujemy zmiany

  DOM, dodatek do Gazety Stołecznej Maria Zajączkowska (UW) 09-04-1997

  ekonomicznych lub społecznych. Gdyby większość nie zgodziła się na podział bez istotnych argumentów, ot, tak na wszelki wypadek, mniejszość mogłaby skierować wniosek do sądu. Sąd rozsądzałby, czy ta większość miała podstawy do odmowy. Niektórzy przedstawiciele aparatu spółdzielczego kwestionują prawo sądu do rozstrzygania sporów w spółdzielniach, bo rzekomo ogranicza to demokrację. Nie jest to żadne ograniczenie. Przecież nikt nie kwestionuje prawa sądu np. do podziału spadku czy majątku po rozwodzie . Jest ekonomicznych lub społecznych. Gdyby większość nie zgodziła się na podział bez istotnych argumentów, ot, tak na wszelki wypadek, mniejszość mogłaby skierować wniosek do sądu. Sąd rozsądzałby, czy

 • Nalewka rozwodowa

  GW Lublin TOMASZ NIEŚPIAŁ 23-12-2005

  Czy proces o wykorzystywanie wizerunku majątku Jabłonna, który lubelskiemu Polmosowi wytoczyła była żona Janusza Palikota, to kolejna odsłona ich sprawy rozwodowej i sporu o podział majątku ?Maria N. jest współwłaścicielką pałacu w Jabłonnie razem z byłym mężem, a obecnie posłem Platformy Obywatelskiej Januszem Palikotem. Przed lubelskim sądem domaga się zakazu rozpowszechniania wizerunku majątku na etykietach i opakowaniach nalewki kresowej. Nie chce, by jej dom był kojarzony z alkoholem. Żąda Czy proces o wykorzystywanie wizerunku majątku Jabłonna, który lubelskiemu Polmosowi wytoczyła była żona Janusza Palikota, to kolejna odsłona ich sprawy rozwodowej i sporu o podział majątku ?Mar

Polecane tematy