Inne tagi

praca ochrona

(znalezionych: 54999 )

 • Praca po ochronie

  GW Lublin MIP 14-05-2003

  Konferencja " Ochrona środowiska... i co dalej" zacznie się dzisiaj na Wydziale Chemii UMCS o godz. 10. Organizatorem imprezy jest Koło Naukowe Ochrony Środowiska. Skierowana jest do studentów ochrony środowiska lubelskich uczelni. Ma pomóc przyszłym absolwentom tego kierunku zorientować się w sytuacji panującej na rynku pracy . Konferencja " Ochrona środowiska... i co dalej" zacznie się dzisiaj na Wydziale Chemii UMCS o godz. 10. Organizatorem imprezy jest Koło Naukowe Ochrony Środowiska. Skierowana jest do studentów oc

 • Praca bez ochrony

  Gazeta Wyborcza TOMASZ MICHAŁOWICZ, NIK 13-07-2004

  konkurować - komentuje Dorota Godlewska, prezes Polskiego Związku Pracodawców " Ochrona ".Włodzimierz Sobczak, szef Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej zrzeszającej zakłady pracy chronionej, alarmuje: - Od początku roku zakłady pracy chronionej zwolniły już 8 tys. pracowników. Nowe przepisy doprowadzą do likwidacji tych zakładów. 190 tys. niepełnosprawnych pójdzie na bruk. Ci ludzie nie znajdą pracy na otwartym rynku.W grudniu 2003 konkurować - komentuje Dorota Godlewska, prezes Polskiego Związku Pracodawców " Ochrona ".Włodzimierz Sobczak, szef Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej zrzeszającej zakłady pracy chronionej

 • Ochrona pracy / NAGRODY. Dziennikarze laureatami

  GW Katowice WUS, PAP 23-12-1995

  Dziennikarze dostali doroczne nagrody głównego inspektora pracy za osiągnięcia w upowszechnianiu problematyki ochrony pracy . Po raz pierwszy nagrody za prace badawczo-naukowe i dyplomowe przyznał główny inspektor pracy . Nagrodzono i wyróżniono 23 dziennikarzy prasy, radia i telewizji z mediów centralnych i terenowych. Zastępca szefa GIP Krzysztof Dutkiewicz podkreślił, że media mają do odegrania ogromną rolę edukacyjną w zakresie upowszechniania zasad [bezpieczeństwo] i higieny [ praca ]. Dodał Dziennikarze dostali doroczne nagrody głównego inspektora pracy za osiągnięcia w upowszechnianiu problematyki ochrony pracy . Po raz pierwszy nagrody za prace badawczo-naukowe i dyplomowe przy

 • OCHRONA BEZ MARATONÓW PRACY

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza ADRIANA ROZWADOWSKA 28-12-2017

  Marzec 2016 roku. Rozmawiam z Michałem Kulczyckim, szefem NSZZ "Solidarność" Pracowników Firm Ochrony , Cateringu i Sprzątania. - Przy tak niskich stawkach, żeby zarobić 2 tys. zł na rękę, trzeba pracować ok. 300 godzin miesięcznie. Rekordzistą jest nasz kolega ze związku. Brał dyżur po dyżurze, żył i spał w pracy , gdzie spędził łącznie 700 godzin. Miesiąc ma ich 720 - opowiadał Kulczycki. Zimą 2016 roku zrzeszeni w "S" pracownicy ochrony przez dwa miesiące odwiedzali instytucje publiczne Rynek ochrony się cywilizuje. Branża więcej płaci, ludzie nie muszą już pracować po 500 godzin miesięcznie. W jednej z firm pracownicy mają prywatną opiekę medyczną. Największy problem? Państwo. Najpierw wprowadziło minimalną stawkę, teraz nie chce płacić zleceniobiorcom.

 • Przepisy o ochronie zdrowia przy pracy

  PRACA ski 24-06-1996

  porozumieniu z ministrem pracy i innymi właściwymi ministrami wykaz substancji, czynników i procesów rakotwórczych, sposób ich rejestracji, wymogi wobec ochrony zdrowia narażonych na ich działanie pracowników. Pracodawca musi notować wszystkie prace w kontakcie z substancjami i czynnikami rakotwórczymi, stopniowo zastępować je mniej szkodliwymi lub stosować inne metody ochrony zdrowia pracowników. * Pracodawca musi chronić pracowników przed występującym w miejscu pracy promieniowaniem jonizującym. Dawka porozumieniu z ministrem pracy i innymi właściwymi ministrami wykaz substancji, czynników i procesów rakotwórczych, sposób ich rejestracji, wymogi wobec ochrony zdrowia narażonych na ich działan

 • Przepisy o ochronie zdrowia przy pracy

  PRACA ski 24-06-1996

  porozumieniu z ministrem pracy i innymi właściwymi ministrami wykaz substancji, czynników i procesów rakotwórczych, sposób ich rejestracji, wymogi wobec ochrony zdrowia narażonych na ich działanie pracowników. Pracodawca musi notować wszystkie prace w kontakcie z substancjami i czynnikami rakotwórczymi, stopniowo zastępować je mniej szkodliwymi dla zdrowia lub stosować inne metody ochrony zdrowia pracowników. *Pracodawca musi chronić pracowników przed występującym w miejscu pracy promieniowaniem porozumieniu z ministrem pracy i innymi właściwymi ministrami wykaz substancji, czynników i procesów rakotwórczych, sposób ich rejestracji, wymogi wobec ochrony zdrowia narażonych na ich działan

 • Ochrona przed zwolnieniem z pracy

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza LESZEK KOSTRZEWSKI, PIOTR MIĄCZYŃSKI 23-08-2012

  Wiele osób marzy, aby dopracować do tzw. okresu ochronnego. Wtedy mają nadzieję, że uda im się uniknąć zwolnienia i spokojnie doczekają do emerytury. Dziś zgodnie z kodeksem pracy mamy czteroletnią ochronę przed zwolnieniem. Rozpoczyna się ona po ukończeniu 56 lat (kobieta) i 61 (mężczyzna). Od tego czasu pracownika nie można wyrzucić na bruk. Państwo uznało, że gdyby został zwolniony, ciężko byłoby mu znaleźć inne zajęcie i pozostałby bez środków do życia. Chronieni dłużej Chronieni dłużej Rząd postanowił wydłużyć pracującym okres ochronny przed emeryturą. Niektórych Polaków nie będzie można zwolnić z pracy nawet przez pięć lat. W jakich jeszcze innych przypadkach szef nie ma prawa wyrzucić cię z pracy?

 • Przepisy o ochronie zdrowia przy pracy

  PRACA ski 01-07-1996

  * Pracodawca ma obowiązek informować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. * Pracodawca ma obowiązek stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym i innym związanym z pracą chorobom, a zwłaszcza: 1. dbać o sprawność urządzeń ograniczających lub eliminujących szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy oraz urządzeń je badających; 2. przeprowadzać, na swój koszt, badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia * Pracodawca ma obowiązek informować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. * Pracodawca ma obowiązek stosować środki zapobiegające

 • Przepisy o ochronie zdrowia przy pracy

  PRACA ski 01-07-1996

  *Pracodawca ma obowiązek informować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. *Pracodawca ma obowiązek stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym i innym związanym z pracą chorobom, a zwłaszcza: 1. dbać o sprawność urządzeń ograniczających lub eliminujących szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy oraz urządzeń je badających; 2. przeprowadzać, na swój koszt, badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia *Pracodawca ma obowiązek informować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. *Pracodawca ma obowiązek stosować środki zapobiegające ch

 • Gdy w pracy zdarzy się wypadek

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza KATARZYNA PAWŁOWSKA-SALIŃSKA, KONSULTACJA: SZYMON ORDYSIŃSKI, PRACOWNIK CENTRALNEGO INSTYTUTU OCHRONY PRACY ? PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO 02-08-2012

  do pracy na dotychczasowym stanowisku, firma ma obowiązek dopuścić zatrudnionego do pracy . Nie może wówczas wypowiedzieć mu umowy, uzasadniając ją złym stanem zdrowia czy brakiem przydatności na zajmowanym stanowisku. PRACOWNIK CENTRALNEGO INSTYTUTU OCHRONY PRACY - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO Skaleczenie, upadek ze schodów, ale także uraz pleców czy zawał serca mogą być wypadkami przy pracy. Sprawdź, co robić, jeśli i tobie zdarzy się wypadek i na jakie świadczenia możesz liczyć

 • Omijane przepisy / RADA OCHRONY PRACY. W zakładach jest niebezpiecznie

  GW Katowice PAP 02-09-1995

  Młodociani pracują na niedozwolonych stanowiskach, źle są ustalane i wypłacane wynagrodzenia, a co trzeci wyrok sądu pracy nie jest wykonywany - twierdzi [Państwowa Inspekcja Pracy ]. Rada Ochrony Pracy oceniła we wtorek pozytywnie sprawozdanie Głównego Inspektoratu Pracy z działalności Państwowej Izby Pracy w 1994 r. Członkowie ROP (powołanej przez Sejm do nadzoru nad PIP) wyrazili swoje zaniepokojenie niezadowalającym stanem bhp w polskich zakładach oraz częstym łamaniem przepisów o Młodociani pracują na niedozwolonych stanowiskach, źle są ustalane i wypłacane wynagrodzenia, a co trzeci wyrok sądu pracy nie jest wykonywany - twierdzi [Państwowa Inspekcja Pracy ]. Rada Ochron

 • Jak marszałek pozbył się Jana Rulewskiego z Rady Ochrony Pracy

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza ADRIANA ROZWADOWSKA 27-01-2016

  Do tej pory w ROP zasiadało dwóch senatorów, jeden z PO, drugi z PiS. Ale to już nieaktualne, bo marszałek Sejmu odwołał Jana Rulewskiego, w jego miejsce powołując kolejnego senatora PiS. - Nie dostałem nawet zawiadomienia o odwołaniu. Po prostu przestano przysyłać mi zaproszenia - mówi Rulewski. We wtorek odwołał się od decyzji. ROP to działający przy Sejmie 30-osobowy organ sprawujący nadzór nad Państwową Inspekcją Pracy złożony z posłów, senatorów, związkowców, pracodawców i ekspertów Senator PO Jan Rulewski został odwołany przez marszałka Sejmu z Rady Ochrony Pracy (ROP). Dowiedział się z mediów, że na jego miejsce powołano przedstawiciela PiS.

 • Ochrona pracy

  GW Kraków 25-11-1995

  w sieci komputerowej INTERNET. Choroby zawodowe Brytyjska Rada ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy (HSE) informuje o swojej działalności za pomocą Internetu. Pod adresem: http://www.open.gov. uk/hse/hsehome.htm. można się dowiedzieć o obowiązujących przepisach, koniecznych zmianach prawnych, dyrektywach europejskich, strukturze HSE, miejscach, w których można zamówić publikacje o bezpieczeństwie w pracy i zapobieganiu chorobom zawodowym. Na każdą skargę HSE musi odpowiedzieć w terminie do w sieci komputerowej INTERNET. Choroby zawodowe Brytyjska Rada ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy (HSE) informuje o swojej działalności za pomocą Internetu. Pod adresem: http://www.open.gov. uk/

 • Rok nowości

  GW Radom IRMINA OPAŁKA, AGNIESZKA NIESŁUCHOWSKA, KAZIMIERZA PUŁASKIEGO, RII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, ZYKÓW OBCYCH, OCHRONY ŚRODOWISKA, BISKUPA JANA CHRAPKA, I BANKOWOŚCI, CHOWNE, BEZPIECZEŃSTWA I ORGANIZA CJI PRACY, KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH 02-10-2003

  >KAZIMIERZA PUŁASKIEGO Kolegium Uniwersytetu Ma Instytut Teologiczny UKSW Kolegium Nauczycielskie Nauczycielskie Kolegium Ję Prywatna Wyższa Szkoła Wyższa Szkoła Biznesu im. <BOMBKA >KAZIMIERZA PUŁASKIEGO Kolegium Uniwersytetu Ma Instytut Teologiczny UKSW Kolegium Nauczycielskie Nauczycielskie Kolegium Ję Prywatna Wyższa Szkoła Wyższa Szkoła Biznesu im. <BOMBKA

 • Ochrona pracy w sieci

  PRACA czer 20-11-1995

  Brytyjska Rada ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy (HSE) informuje o swojej działalności za pomocą Internetu. Pod adresem: http://www.open.gov. uk/hse/hsehome.htm. można się dowiedzieć o obowiązujących przepisach, koniecznych zmianach prawnych, dyrektywach europejskich, strukturze HSE, miejscach, w których można zamówić publikacje o bezpieczeństwie w pracy i zapobieganiu chorobom zawodowym. Na każdą skargę HSE musi odpowiedzieć w ciągu dziesięciu dni roboczych. Żółtym prostokątem oznaczono nową Brytyjska Rada ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy (HSE) informuje o swojej działalności za pomocą Internetu. Pod adresem: http://www.open.gov. uk/hse/hsehome.htm. można się dowiedzieć o obowiązując

 • OCHRONA PRACY CHRONIONEJ

  Gazeta Wyborcza Natalia SKIPIETROW 18-03-1993

  (P) Projekt nowelizacji ustawy o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych przygotuje do końca marca Ministerstwo Pracy . Nowelizacja ma usprawnić wydawanie pieniędzy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji oraz wesprzeć zatrudniające niepełnosprawnych zakłady pracy chronionej. Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującą ustawą o zatrudnieniu niepełnosprawnych zakład pracy chronionej zatrudnia co najmniej: * 40 proc. niepełnosprawnych, w tym 10 proc. inwalidów I i II grupy, lub * 30 proc (P) Projekt nowelizacji ustawy o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych przygotuje do końca marca Ministerstwo Pracy . Nowelizacja ma usprawnić wydawanie pieniędzy z Państwowego Fundusz

 • Internetowa lista płac

  PRACA STANOWISKO MIASTO KATEGORIA ZATRUDNIENIA CZAS PRACY WYKSZTAŁCENIE BRUTTO W GODZ., PRACOWNIK OCHRONY OLSZTYN USŁUGI POW. 60 ŚREDNIE, BARMAN OLSZTYN GASTRONOMIA 50-60 NIEPEŁNE WYŻSZE, SZEREGOWY PRACOWNIK INFORMATYKA I TELEKOMUNIKACJA 50-60 NIEPEŁNE WYŻS 07-10-2002

  Płaca 550 674 700 760 <SRODAUTOR Płaca 550 674 700 760 <SRODAUTOR

 • Sprawcy? Jak zawsze, nieznani!

  Gazeta Wyborcza Arwid Hansen, członek Rady Ochrony Pracy Sejmu RP 30-11-1993

  W ostatnich tygodniach prasa i telewizja poinformowały, że na kolejnej rozprawie [Izba Morska] w Szczecinie poświęconej zatonięciu 14 stycznia 1993 r. promu "Jan Heweliusz", pewien profesor, specjalista od zagadnień meteorologicznych, stwierdził, że jedyną przyczyną katastrofy był... wiatr o sile 12 stopni w skali Beauforta i ponadpięciometrowa fala. Przekazywanie przez prasę podobnych komunikatów, nawet bez próby ich skomentowania, stanowi nie tylko manipulację, ale wręcz urąga zdrowemu rozsądk W ostatnich tygodniach prasa i telewizja poinformowały, że na kolejnej rozprawie [Izba Morska] w Szczecinie poświęconej zatonięciu 14 stycznia 1993 r. promu "Jan Heweliusz", pewien profesor, specjali

 • OCHRONA PRACY MŁODOCIANYCH I INWALIDÓW, NAUKA ZAWODU

  PRACA 10-06-1996

  Obowiązuje obecnie * Umowa o pracę młodocianego musi określać rodzaj przygotowania zawodowego (nauka zawodu czy przyuczenie do konkretnej pracy ), czas jego trwania i miejsce, wysokość wynagrodzenia oraz sposób dokształcania teoretycznego. * Nie ma takiego przepisu. Obowiązywało przedtem * Umowa o pracę młodocianego musi określać rodzaj i czas trwania przygotowania zawodowego oraz wysokość wynagrodzenia. Pozostałe regulacje w tej sprawie wynikały z aktu wykonawczego. * Właściwi ministrowie w Obowiązuje obecnie * Umowa o pracę młodocianego musi określać rodzaj przygotowania zawodowego (nauka zawodu czy przyuczenie do konkretnej pracy ), czas jego trwania i miejsce, wysokość wynagrodzenia

 • Przepisy o ochronie zdrowia przy pracy

  PRACA opr. ski 08-07-1996

  * Pracodawca zatrudniający ponad dziesięć pracowników tworzy służbę bhp. Jeśli w zakładzie jest więcej niż dziesięć pracowników, a nie więcej niż 50, to zakład może powołać własną służbę bhp lub jej zadania zlecić specjalistom spoza zakładu. Jeśli w zakładzie jest nie więcej niż 100 pracowników - zadania służby bhp można powierzyć pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy . Właściwy inspektor pracy w porozumieniu z inspektorem sanitarnym może nakazać zwiększenie liczebności służby bhp lub * Pracodawca zatrudniający ponad dziesięć pracowników tworzy służbę bhp. Jeśli w zakładzie jest więcej niż dziesięć pracowników, a nie więcej niż 50, to zakład może powołać własną służbę bhp lub jej

Polecane tematy

Inne artykuły

Chcieli zejść
29 godzin papieża w Warszawie
KRÓTKO
INDONEZJA
Metropolie nie "wysysają" ludzi
Jak przygotować się do wyjazdu rowerowego?
Zapały ostudził wiosenny deszcz
Wszyscy ludzie prezydenta
Pierwszy turniej w stolicy
Nie ich dzień
Siedem godzin Tolkiena
20 - linia specjalnej troski
Polityka i pieniądze idą w parze
Uczniowie o bezpieczeństwie
Policja twierdzi, że płoccy pseudokibice handlowali narkotykami
GRUZJA - EUROPA
TYDZIEŃ W HISTORII 11-17.07
Łagodne Spotkania
Janda w offie
Za działania społecznikowskie
Pedofilia przedawni się później
[bez tytułu]
Lubelszczyzna Cię wciągnie
Kocham Cię, świecie
Zlani deszczem
To moja praca
Stoi już wyklęty orzeł
Fantastyczne chwile
Zróbmy bulwary naszych marzeń
CO ROBI WŁADZA
Od czerwca szybciej pokonamy bramki na A4
Platforma minus Głażewski
WIEŚCI Z GALERII
PZU AZS na początek z Mostostalem
Kandydaci na redaktorów
NIEZBĘDNIK
Premiery miesiąca
Targi wokół teatru
KRÓTKO
Zmiany u palaczy
Turniejowe derby dla Polonii 2011
CEBULA
Remont parkingu na Łyskowskiego: "To przechodzi ludzkie pojęcie"
Miliony spod ziemi
Ślubne dożynki / JAWORZNO. Zjazd nowożeńców, cukierników, fotografów
Dawid został sam / ZABRZE. Zostawiła dziecko kuzynce i poszła w Polskę
OPÓŹNIA SIĘ INWESTYCJA NA ZASPIE
Wróciła pamięć
BĄK NA SZÓSTKĘ
Sklep? Niemożliwe
Naruszyli zasady
Lotnisko z rozkładem
Co nam pokaże kino na plaży w Dąbiu?
Zabawa edukacyjna
Dokąd pojechać?
Pierwszy premier i wizyta papieża
Muzyczny ambasador
° Pytanie o podwyżkę
W SKRÓCIE
DZIŚ W POZNANIU, JUTRO W POZNANIU