Inne tagi

praca ochrona

(znalezionych: 57101 )

 • Praca po ochronie

  GW Lublin MIP 14-05-2003

  Konferencja " Ochrona środowiska... i co dalej" zacznie się dzisiaj na Wydziale Chemii UMCS o godz. 10. Organizatorem imprezy jest Koło Naukowe Ochrony Środowiska. Skierowana jest do studentów ochrony środowiska lubelskich uczelni. Ma pomóc przyszłym absolwentom tego kierunku zorientować się w sytuacji panującej na rynku pracy . Konferencja " Ochrona środowiska... i co dalej" zacznie się dzisiaj na Wydziale Chemii UMCS o godz. 10. Organizatorem imprezy jest Koło Naukowe Ochrony Środowiska. Skierowana jest do studentów oc

 • Praca bez ochrony

  Gazeta Wyborcza TOMASZ MICHAŁOWICZ, NIK 13-07-2004

  konkurować - komentuje Dorota Godlewska, prezes Polskiego Związku Pracodawców " Ochrona ".Włodzimierz Sobczak, szef Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej zrzeszającej zakłady pracy chronionej, alarmuje: - Od początku roku zakłady pracy chronionej zwolniły już 8 tys. pracowników. Nowe przepisy doprowadzą do likwidacji tych zakładów. 190 tys. niepełnosprawnych pójdzie na bruk. Ci ludzie nie znajdą pracy na otwartym rynku.W grudniu 2003 konkurować - komentuje Dorota Godlewska, prezes Polskiego Związku Pracodawców " Ochrona ".Włodzimierz Sobczak, szef Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej zrzeszającej zakłady pracy chronionej

 • Ochrona pracy / NAGRODY. Dziennikarze laureatami

  GW Katowice WUS, PAP 23-12-1995

  Dziennikarze dostali doroczne nagrody głównego inspektora pracy za osiągnięcia w upowszechnianiu problematyki ochrony pracy . Po raz pierwszy nagrody za prace badawczo-naukowe i dyplomowe przyznał główny inspektor pracy . Nagrodzono i wyróżniono 23 dziennikarzy prasy, radia i telewizji z mediów centralnych i terenowych. Zastępca szefa GIP Krzysztof Dutkiewicz podkreślił, że media mają do odegrania ogromną rolę edukacyjną w zakresie upowszechniania zasad [bezpieczeństwo] i higieny [ praca ]. Dodał Dziennikarze dostali doroczne nagrody głównego inspektora pracy za osiągnięcia w upowszechnianiu problematyki ochrony pracy . Po raz pierwszy nagrody za prace badawczo-naukowe i dyplomowe przy

 • OCHRONA BEZ MARATONÓW PRACY

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza ADRIANA ROZWADOWSKA 28-12-2017

  Marzec 2016 roku. Rozmawiam z Michałem Kulczyckim, szefem NSZZ "Solidarność" Pracowników Firm Ochrony , Cateringu i Sprzątania. - Przy tak niskich stawkach, żeby zarobić 2 tys. zł na rękę, trzeba pracować ok. 300 godzin miesięcznie. Rekordzistą jest nasz kolega ze związku. Brał dyżur po dyżurze, żył i spał w pracy , gdzie spędził łącznie 700 godzin. Miesiąc ma ich 720 - opowiadał Kulczycki. Zimą 2016 roku zrzeszeni w "S" pracownicy ochrony przez dwa miesiące odwiedzali instytucje publiczne Rynek ochrony się cywilizuje. Branża więcej płaci, ludzie nie muszą już pracować po 500 godzin miesięcznie. W jednej z firm pracownicy mają prywatną opiekę medyczną. Największy problem? Państwo. Najpierw wprowadziło minimalną stawkę, teraz nie chce płacić zleceniobiorcom.

 • Przepisy o ochronie zdrowia przy pracy

  PRACA ski 24-06-1996

  porozumieniu z ministrem pracy i innymi właściwymi ministrami wykaz substancji, czynników i procesów rakotwórczych, sposób ich rejestracji, wymogi wobec ochrony zdrowia narażonych na ich działanie pracowników. Pracodawca musi notować wszystkie prace w kontakcie z substancjami i czynnikami rakotwórczymi, stopniowo zastępować je mniej szkodliwymi lub stosować inne metody ochrony zdrowia pracowników. * Pracodawca musi chronić pracowników przed występującym w miejscu pracy promieniowaniem jonizującym. Dawka porozumieniu z ministrem pracy i innymi właściwymi ministrami wykaz substancji, czynników i procesów rakotwórczych, sposób ich rejestracji, wymogi wobec ochrony zdrowia narażonych na ich działan

 • Przepisy o ochronie zdrowia przy pracy

  PRACA ski 24-06-1996

  porozumieniu z ministrem pracy i innymi właściwymi ministrami wykaz substancji, czynników i procesów rakotwórczych, sposób ich rejestracji, wymogi wobec ochrony zdrowia narażonych na ich działanie pracowników. Pracodawca musi notować wszystkie prace w kontakcie z substancjami i czynnikami rakotwórczymi, stopniowo zastępować je mniej szkodliwymi dla zdrowia lub stosować inne metody ochrony zdrowia pracowników. *Pracodawca musi chronić pracowników przed występującym w miejscu pracy promieniowaniem porozumieniu z ministrem pracy i innymi właściwymi ministrami wykaz substancji, czynników i procesów rakotwórczych, sposób ich rejestracji, wymogi wobec ochrony zdrowia narażonych na ich działan

 • Ochrona przed zwolnieniem z pracy

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza LESZEK KOSTRZEWSKI, PIOTR MIĄCZYŃSKI 23-08-2012

  Wiele osób marzy, aby dopracować do tzw. okresu ochronnego. Wtedy mają nadzieję, że uda im się uniknąć zwolnienia i spokojnie doczekają do emerytury. Dziś zgodnie z kodeksem pracy mamy czteroletnią ochronę przed zwolnieniem. Rozpoczyna się ona po ukończeniu 56 lat (kobieta) i 61 (mężczyzna). Od tego czasu pracownika nie można wyrzucić na bruk. Państwo uznało, że gdyby został zwolniony, ciężko byłoby mu znaleźć inne zajęcie i pozostałby bez środków do życia. Chronieni dłużej Chronieni dłużej Rząd postanowił wydłużyć pracującym okres ochronny przed emeryturą. Niektórych Polaków nie będzie można zwolnić z pracy nawet przez pięć lat. W jakich jeszcze innych przypadkach szef nie ma prawa wyrzucić cię z pracy?

 • Przepisy o ochronie zdrowia przy pracy

  PRACA ski 01-07-1996

  * Pracodawca ma obowiązek informować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. * Pracodawca ma obowiązek stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym i innym związanym z pracą chorobom, a zwłaszcza: 1. dbać o sprawność urządzeń ograniczających lub eliminujących szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy oraz urządzeń je badających; 2. przeprowadzać, na swój koszt, badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia * Pracodawca ma obowiązek informować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. * Pracodawca ma obowiązek stosować środki zapobiegające

 • Przepisy o ochronie zdrowia przy pracy

  PRACA ski 01-07-1996

  *Pracodawca ma obowiązek informować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. *Pracodawca ma obowiązek stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym i innym związanym z pracą chorobom, a zwłaszcza: 1. dbać o sprawność urządzeń ograniczających lub eliminujących szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy oraz urządzeń je badających; 2. przeprowadzać, na swój koszt, badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia *Pracodawca ma obowiązek informować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. *Pracodawca ma obowiązek stosować środki zapobiegające ch

 • Gdy w pracy zdarzy się wypadek

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza KATARZYNA PAWŁOWSKA-SALIŃSKA, KONSULTACJA: SZYMON ORDYSIŃSKI, PRACOWNIK CENTRALNEGO INSTYTUTU OCHRONY PRACY ? PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO 02-08-2012

  do pracy na dotychczasowym stanowisku, firma ma obowiązek dopuścić zatrudnionego do pracy . Nie może wówczas wypowiedzieć mu umowy, uzasadniając ją złym stanem zdrowia czy brakiem przydatności na zajmowanym stanowisku. PRACOWNIK CENTRALNEGO INSTYTUTU OCHRONY PRACY - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO Skaleczenie, upadek ze schodów, ale także uraz pleców czy zawał serca mogą być wypadkami przy pracy. Sprawdź, co robić, jeśli i tobie zdarzy się wypadek i na jakie świadczenia możesz liczyć

 • Omijane przepisy / RADA OCHRONY PRACY. W zakładach jest niebezpiecznie

  GW Katowice PAP 02-09-1995

  Młodociani pracują na niedozwolonych stanowiskach, źle są ustalane i wypłacane wynagrodzenia, a co trzeci wyrok sądu pracy nie jest wykonywany - twierdzi [Państwowa Inspekcja Pracy ]. Rada Ochrony Pracy oceniła we wtorek pozytywnie sprawozdanie Głównego Inspektoratu Pracy z działalności Państwowej Izby Pracy w 1994 r. Członkowie ROP (powołanej przez Sejm do nadzoru nad PIP) wyrazili swoje zaniepokojenie niezadowalającym stanem bhp w polskich zakładach oraz częstym łamaniem przepisów o Młodociani pracują na niedozwolonych stanowiskach, źle są ustalane i wypłacane wynagrodzenia, a co trzeci wyrok sądu pracy nie jest wykonywany - twierdzi [Państwowa Inspekcja Pracy ]. Rada Ochron

 • Jak marszałek pozbył się Jana Rulewskiego z Rady Ochrony Pracy

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza ADRIANA ROZWADOWSKA 27-01-2016

  Do tej pory w ROP zasiadało dwóch senatorów, jeden z PO, drugi z PiS. Ale to już nieaktualne, bo marszałek Sejmu odwołał Jana Rulewskiego, w jego miejsce powołując kolejnego senatora PiS. - Nie dostałem nawet zawiadomienia o odwołaniu. Po prostu przestano przysyłać mi zaproszenia - mówi Rulewski. We wtorek odwołał się od decyzji. ROP to działający przy Sejmie 30-osobowy organ sprawujący nadzór nad Państwową Inspekcją Pracy złożony z posłów, senatorów, związkowców, pracodawców i ekspertów Senator PO Jan Rulewski został odwołany przez marszałka Sejmu z Rady Ochrony Pracy (ROP). Dowiedział się z mediów, że na jego miejsce powołano przedstawiciela PiS.

 • Ochrona pracy

  GW Kraków 25-11-1995

  w sieci komputerowej INTERNET. Choroby zawodowe Brytyjska Rada ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy (HSE) informuje o swojej działalności za pomocą Internetu. Pod adresem: http://www.open.gov. uk/hse/hsehome.htm. można się dowiedzieć o obowiązujących przepisach, koniecznych zmianach prawnych, dyrektywach europejskich, strukturze HSE, miejscach, w których można zamówić publikacje o bezpieczeństwie w pracy i zapobieganiu chorobom zawodowym. Na każdą skargę HSE musi odpowiedzieć w terminie do w sieci komputerowej INTERNET. Choroby zawodowe Brytyjska Rada ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy (HSE) informuje o swojej działalności za pomocą Internetu. Pod adresem: http://www.open.gov. uk/

 • Rok nowości

  GW Radom IRMINA OPAŁKA, AGNIESZKA NIESŁUCHOWSKA, KAZIMIERZA PUŁASKIEGO, RII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, ZYKÓW OBCYCH, OCHRONY ŚRODOWISKA, BISKUPA JANA CHRAPKA, I BANKOWOŚCI, CHOWNE, BEZPIECZEŃSTWA I ORGANIZA CJI PRACY, KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH 02-10-2003

  >KAZIMIERZA PUŁASKIEGO Kolegium Uniwersytetu Ma Instytut Teologiczny UKSW Kolegium Nauczycielskie Nauczycielskie Kolegium Ję Prywatna Wyższa Szkoła Wyższa Szkoła Biznesu im. <BOMBKA >KAZIMIERZA PUŁASKIEGO Kolegium Uniwersytetu Ma Instytut Teologiczny UKSW Kolegium Nauczycielskie Nauczycielskie Kolegium Ję Prywatna Wyższa Szkoła Wyższa Szkoła Biznesu im. <BOMBKA

 • Ochrona pracy w sieci

  PRACA czer 20-11-1995

  Brytyjska Rada ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy (HSE) informuje o swojej działalności za pomocą Internetu. Pod adresem: http://www.open.gov. uk/hse/hsehome.htm. można się dowiedzieć o obowiązujących przepisach, koniecznych zmianach prawnych, dyrektywach europejskich, strukturze HSE, miejscach, w których można zamówić publikacje o bezpieczeństwie w pracy i zapobieganiu chorobom zawodowym. Na każdą skargę HSE musi odpowiedzieć w ciągu dziesięciu dni roboczych. Żółtym prostokątem oznaczono nową Brytyjska Rada ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy (HSE) informuje o swojej działalności za pomocą Internetu. Pod adresem: http://www.open.gov. uk/hse/hsehome.htm. można się dowiedzieć o obowiązując

 • OCHRONA PRACY CHRONIONEJ

  Gazeta Wyborcza Natalia SKIPIETROW 18-03-1993

  (P) Projekt nowelizacji ustawy o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych przygotuje do końca marca Ministerstwo Pracy . Nowelizacja ma usprawnić wydawanie pieniędzy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji oraz wesprzeć zatrudniające niepełnosprawnych zakłady pracy chronionej. Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującą ustawą o zatrudnieniu niepełnosprawnych zakład pracy chronionej zatrudnia co najmniej: * 40 proc. niepełnosprawnych, w tym 10 proc. inwalidów I i II grupy, lub * 30 proc (P) Projekt nowelizacji ustawy o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych przygotuje do końca marca Ministerstwo Pracy . Nowelizacja ma usprawnić wydawanie pieniędzy z Państwowego Fundusz

 • Internetowa lista płac

  PRACA STANOWISKO MIASTO KATEGORIA ZATRUDNIENIA CZAS PRACY WYKSZTAŁCENIE BRUTTO W GODZ., PRACOWNIK OCHRONY OLSZTYN USŁUGI POW. 60 ŚREDNIE, BARMAN OLSZTYN GASTRONOMIA 50-60 NIEPEŁNE WYŻSZE, SZEREGOWY PRACOWNIK INFORMATYKA I TELEKOMUNIKACJA 50-60 NIEPEŁNE WYŻS 07-10-2002

  Płaca 550 674 700 760 <SRODAUTOR Płaca 550 674 700 760 <SRODAUTOR

 • Sprawcy? Jak zawsze, nieznani!

  Gazeta Wyborcza Arwid Hansen, członek Rady Ochrony Pracy Sejmu RP 30-11-1993

  W ostatnich tygodniach prasa i telewizja poinformowały, że na kolejnej rozprawie [Izba Morska] w Szczecinie poświęconej zatonięciu 14 stycznia 1993 r. promu "Jan Heweliusz", pewien profesor, specjalista od zagadnień meteorologicznych, stwierdził, że jedyną przyczyną katastrofy był... wiatr o sile 12 stopni w skali Beauforta i ponadpięciometrowa fala. Przekazywanie przez prasę podobnych komunikatów, nawet bez próby ich skomentowania, stanowi nie tylko manipulację, ale wręcz urąga zdrowemu rozsądk W ostatnich tygodniach prasa i telewizja poinformowały, że na kolejnej rozprawie [Izba Morska] w Szczecinie poświęconej zatonięciu 14 stycznia 1993 r. promu "Jan Heweliusz", pewien profesor, specjali

 • OCHRONA PRACY MŁODOCIANYCH I INWALIDÓW, NAUKA ZAWODU

  PRACA 10-06-1996

  Obowiązuje obecnie * Umowa o pracę młodocianego musi określać rodzaj przygotowania zawodowego (nauka zawodu czy przyuczenie do konkretnej pracy ), czas jego trwania i miejsce, wysokość wynagrodzenia oraz sposób dokształcania teoretycznego. * Nie ma takiego przepisu. Obowiązywało przedtem * Umowa o pracę młodocianego musi określać rodzaj i czas trwania przygotowania zawodowego oraz wysokość wynagrodzenia. Pozostałe regulacje w tej sprawie wynikały z aktu wykonawczego. * Właściwi ministrowie w Obowiązuje obecnie * Umowa o pracę młodocianego musi określać rodzaj przygotowania zawodowego (nauka zawodu czy przyuczenie do konkretnej pracy ), czas jego trwania i miejsce, wysokość wynagrodzenia

 • Przepisy o ochronie zdrowia przy pracy

  PRACA opr. ski 08-07-1996

  * Pracodawca zatrudniający ponad dziesięć pracowników tworzy służbę bhp. Jeśli w zakładzie jest więcej niż dziesięć pracowników, a nie więcej niż 50, to zakład może powołać własną służbę bhp lub jej zadania zlecić specjalistom spoza zakładu. Jeśli w zakładzie jest nie więcej niż 100 pracowników - zadania służby bhp można powierzyć pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy . Właściwy inspektor pracy w porozumieniu z inspektorem sanitarnym może nakazać zwiększenie liczebności służby bhp lub * Pracodawca zatrudniający ponad dziesięć pracowników tworzy służbę bhp. Jeśli w zakładzie jest więcej niż dziesięć pracowników, a nie więcej niż 50, to zakład może powołać własną służbę bhp lub jej

Polecane tematy

Inne artykuły

Aukso razem z Pławnerem
MOJE DWA TYGODNIE W KONTENERZE
Wieczór w Ochocie!
POZNAŃSKI BIBLIOBUS JUŻ NIE POJEDZIE / Ostatni kursstarego grata
Panna młoda XL? Niekoniecznie
EUROPEJSKIE WIZJE "KULTURY"
Do zmierzchu i po zmierzchu
Kary za rewolucję
> Niemiecki MSZ przeciw tarczy w Polsce
ZAPOWIEDZI
Korekta, ale jakaś płaska
NIEBO NAD NAMI
Kolory Polski z barokiem
Uszok żąda wyjaśnień
Dlaczego nasi uczniowie są ostatni?
Spacerujemy po Zakopanem
WIEŚCI WNĘTRZARSKIE Z SERWISU DOMOSFERA.PL
Geniusz w locie na dno
Automobilna rekrutacja
Aleksandra Govers-Zielińska
Borzęcki przewodniczącym sejmiku?
OGÓREK POD SZKŁEM
Wolny i definitywny
Kup pan Shreka
BROMBA I INNI
Zatrudnianie i zwalnianie
Dialog multimedialny / Inner Spaces / Szósta edycja warsztatów
Afrykańskie spotkanie ponad podziałami
Beenhakker: macie wiele talentów
Piotr Żyto - trener spoza układu
Czas na zabawę i naukę , w przerwie między semestrami
Klubowa reaktywacja
I nastanie jasność!
Światowa książnica cyfrowa
Wymuskany zielenią
Blues-opera z aluzjami
Nadchodzą Oni
Sensacyjny triumf Basketu
Sojusz sąsiaduje z Platformą
Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie...
Spadamy na cztery łapy
Odrobina ciepła z chłodnej krainy
Michał Syska odchodzi z Wiosny
TRANSAKCJE ZAWARTE PRZEZ POŚREDNIKÓW ZRZESZONYCH W WARSZAWSKIM STOWARZYSZENIU POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
BYDGOSZCZ.WYBORCZA.PL
Od zajezdni do placu
Często na podium
To Się Robi w Cztery Oczy
Abbott i Miszczuk piłkarzami Arki
NA INNYCH TORACH
W Jelczu będzie szybciej
Słoneczna, pachnąca
Dla ciała i duszy
Dwa dni do otwarcia
Zofia Maria Konstancja Iwańska-Nowak
Dużo Pieniędzy Do Podziału
Tramwajem na żużel
W Przysusze bronią karetki
50 lat minęło
Wieści ze spółek