Inne tagi

rzecznik praw obywatelskich

(znalezionych: 13956 )

 • Mamy biuro rzecznika praw obywatelskich

  strony lokalne GW - Bydgoszcz KA 21-04-2012

  , która należy się jej rodzinie. Po przejrzeniu dokumentów rzecznik zapewniła, że osobiście zajmie się sprawą: - Podzielam pani opinię w tej sprawie, a odpowiedzi, które otrzymuje pani ze stołecznego ratusza, są wręcz aroganckie. Pracownicy rzecznika praw obywatelskich będą przyjmować mieszkańców regionu w każdy trzeci piątek miesiąca w godz. od 11 do 15 w Urzędzie Wojewódzkim. W Urzędzie Wojewódzkim zaczął działać punkt przyjęć interesantów rzecznika praw obywatelskich. Wczoraj problemów mieszkańców słuchała rzecznik prof. Irena Lipowicz.

 • Rzecznik praw obywatelskich w Lublinie

  [ DLO LU ] - Strony Lokalne Lublin MAŁGORZATA DOMAGAŁA 13-09-2016

  Polskiego 4 17.30-19.30: Rozmowa z rzecznikiem praw obywatelskich o prawach obywatela w praktyce - ich respektowaniu, problemach z realizacją, praktykach dyskryminacyjnych. 14 września Opole Lubelskie, Sala Taneczna w Opolskim Centrum Kultury, ul. Lubelska 30, godz. 9.30-11.30 14 września Kraśnik, sala konferencyjna przy Hali Sportowej Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku, ul. Słowackiego 7, godz. 14-16 15 września Zamość, sala konferencyjna w Starostwie Powiatowym w Zamościu, ul. Przemysłowa 4, godz. 9-11 15 Rzecznik praw obywatelskich przyjeżdża na Lubelszczyznę. W Lublinie w Galerii Labirynt poprowadzi debatę o prawie do wolności sumienia i religii.

 • Alimenciarze pod ochroną Rzecznika Praw Obywatelskich

  strony lokalne GW - Toruń NATALIA WALOCH 30-03-2009

  wkroczył Rzecznik Praw Obywatelskich , który orzekł, że pocztówki godzą w prawo dłużnika do prywatności np. przez to, że listonosz czy sąsiad dowie się, że ten nie płaci alimentów. - To akurat niemożliwe, bo kartki rozprowadzały tylko instytucje, które dobrze wiedzą, kto nie płaci na dziecko - mówi Kulik. Sprawy jednak skomplikowały się, kiedy do podobnych jak RPO wniosków doszli prawnicy magistratu we Wrocławiu, który właśnie postanowił zgłaszać alimenciarzy do KRD. - Byłem bardzo entuzjastycznie Satyryczna pocztówka piętnująca alimenciarzy godzi w ich dobra osobiste - orzekli prawnicy i Rzecznik Praw Obywatelskich. Dlatego Krajowy Rejestr Długów, który kartkę wyemitował, musiał ją ocenzurować

 • Rzecznik Praw Obywatelskich skarży za OFE

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza ANNA POPIOŁEK 30-08-2014

  - Treścią wniosku jest teza o naruszeniu przez zakwestionowaną regulację prawną swoistej umowy społecznej pomiędzy państwem a ubezpieczonymi w OFE rządzącej się zasadą pacta sunt servanda, czyli umowy obowiązują w sposób stały - powiedziała rzecznik praw obywatelskich prof. Irena Lipowicz. Chodzi o to, że członkom OFE nie przyznano prawa do wypowiedzenia się na temat przesunięcia środków zgromadzonych na rachunkach w OFE na ich subkonta w ZUS. - Brak takiej możliwości oznacza, że sami Rzecznik praw obywatelskich złożyła wczoraj do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o sprawdzenie zgodności z konstytucją zmian w systemie emerytalnym. Ustawa tnąca OFE może naruszać zasadę zaufania obywateli do państwa i niedziałania prawa wstecz.

 • Rzecznik Praw Obywatelskich pisze w sprawie zanieczyszczeń

  [ ORX KA ] - Zielone Strony MARCIN CZYŻEWSKI 20-05-2016

  - Końcem zeszłego roku Polska została nawet pozwana przez Komisję Europejską przed Trybunał Sprawiedliwości UE z powodu przekroczenia limitu cząstek stałych w powietrzu, co grozi naszemu państwu poważnymi konsekwencjami finansowymi - przypomina biuro Rzecznika Praw Obywatelskich . Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy nakłada na państwa członkowskie obowiązek doprowadzenia do stanu, w którym przewidziane w niej normy jakości Zanieczyszczenie środowiska jest tematem coraz częściej poruszanym w skargach do Rzecznika Praw Obywatelskich. Problem ten dotyczy m.in. konurbacji górnośląskiej.

 • Rzecznik praw obywatelskich przez trzy dni do dyspozycji szczecinian

  [ DLO SZ ] - Strony Lokalne Szczecin JOLANTA KOWALEWSKA 25-11-2015

  ogłaszania ich wyników, wolność nauczania, a także wolność korzystania z dóbr kultury". Adam Bodnar rzecznikiem praw obywatelskich jest od września tego roku. Za jego kandydaturą postulowało 67 organizacji pozarządowych. Jego ostatnia decyzja to zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego uchwalonej z inicjatywy PiS zmiany ustawy o TK. Szczegółowy program wizyty RPO w Szczecinie na stronie http://www.spotkaniaregionalne.rpo.gov.pl Prawa osób niepełnosprawnych, dostęp do informacji publicznej, dostęp do leczenia - to tematy, które w Szczecinie chce poruszyć Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich. Przyjeżdża sprawdzić, czy w regionie przestrzegane są prawa człowieka.

 • Rzecznik praw obywatelskich spotkał się z adwokatami

  [ DLO BS ] - Strony Lokalne Bydgoszcz REMIGIUSZ JASKOT 28-06-2017

  Rzecznik praw obywatelskich mówił o prawach osób zatrzymanych i roli adwokata w czasach kryzysu praworządności, kryzysu konstytucyjnego. - Mamy czas, gdy Trybunał Konstytucyjny nie wykonuje swoich zadań. Staje się organem, który legitymizuje rozwiązania, które mogą budzić wielkie wątpliwości. Mówię zarówno o składzie, jak i rozstrzygnięciu - tłumaczył. Jego zdaniem TK będzie wydawał zarówno wyroki, które nie będą budzić wątpliwości, jak i takie, które staną się elementem debaty, nie tylko w O odwadze i oportunizmie sędziów, upolitycznieniu sądów i niedziałającym Trybunale Konstytucyjnym mówił wczoraj w Bydgoszczy Adam Bodnar. Rzecznik praw obywatelskich tłumaczył na spotkaniu z bydgoskimi adwokatami i aplikantami, jak powinna działać rozproszona kontrola konstytucyjna i dlaczego wielu ustaw nie wysyła do TK.

 • Rzecznik praw obywatelskich

  Gazeta Wyborcza SAK 09-12-1998

  Rzecznik praw obywatelskich prof. Adam Zieliński skrytykował pomysł powołania przy Ministerstwie Finansów rzecznika praw podatników. I dodał, że sprawami podatków mógłby się zająć z powodzeniem rzecznik praw obywatelskich . Rzecznik praw obywatelskich prof. Adam Zieliński skrytykował pomysł powołania przy Ministerstwie Finansów rzecznika praw podatników. I dodał, że sprawami podatków mógłby się zająć z powodze

 • [Rzecznik praw obywatelskich...]

  Gazeta Wyborcza PAP 18-09-1998

  Rzecznik praw obywatelskich prof. Adam Zieliński zwrócił się do ministrów pracy i rolnictwa o zmianę prawa , które stanowi, że mieszkający w Polsce rolnicy cudzoziemcy nie mają prawa do ubezpieczenia społecznego. Zdaniem rzecznika prawo dyskryminuje cudzoziemców i jest sprzeczne ze zobowiązaniami międzynarodowymi Polski. Rzecznik praw obywatelskich prof. Adam Zieliński zwrócił się do ministrów pracy i rolnictwa o zmianę prawa , które stanowi, że mieszkający w Polsce rolnicy cudzoziemcy nie mają prawa do ubez

 • [Rzecznik praw obywatelskich...]

  Gazeta Wyborcza PAP 10-06-1995

  Rzecznik praw obywatelskich spytał warszawską prokuraturę, czy podczas postępowania przygotowawczego w sprawie manifestacji "S" 26 maja - zajmuje się tylko organizatorami i uczestnikami czy także policją. Rzecznik pyta, czy prokuratura oceni zasadność działań policji i czy "interweniujący policjanci nie przekroczyli swoich uprawnień podczas działań podjętych wobec demonstrantów i posłów KPN".(A) Rzecznik praw obywatelskich spytał warszawską prokuraturę, czy podczas postępowania przygotowawczego w sprawie manifestacji "S" 26 maja - zajmuje się tylko organizatorami i uczestnikami czy tak

 • Rzecznik praw obywatelskich

  Gazeta Wyborcza PAP, MSZ 25-02-1999

  Rzecznik praw obywatelskich Adam Zieliński uważa, że niepełnosprawni powinni bezpłatnie otrzymywać specjalistyczny sprzęt ortopedyczny. W liście do ministra zdrowia Wojciecha Maksymowicza rzecznik powołuje się na zapis konstytucyjny, który stwierdza, że "władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej (...) niepełnosprawnym". Rzecznik praw obywatelskich Adam Zieliński uważa, że niepełnosprawni powinni bezpłatnie otrzymywać specjalistyczny sprzęt ortopedyczny. W liście do ministra zdrowia Wojciecha Maksymowicza rzec

 • Rzecznik praw obywatelskich

  Gazeta Wyborcza ard 08-06-1995

  Rzecznik praw obywatelskich sprzeciwił się w liście do ministra sprawiedliwości obniżeniu progu odpowiedzialności karnej do 15 lat. Prof. Tadeusz Zieliński napisał, że tak młodzi ludzie nie są dość dojrzali psychicznie, aby rozumieć swe działanie: "Takie rozwiązanie prowadziłoby do narażenia nieletnich (...) na demoralizujący wpływ środowiska więziennego".(P) Rzecznik praw obywatelskich sprzeciwił się w liście do ministra sprawiedliwości obniżeniu progu odpowiedzialności karnej do 15 lat. Prof. Tadeusz Zieliński napisał, że tak młodzi ludzie nie są

 • [Rzecznik praw obywatelskich...]

  Gazeta Wyborcza PAP, kata 07-04-1998

  Rzecznik praw obywatelskich Tadeusz Zieliński sugeruje premierowi Buzkowi, by zlecił Międzyresortowemu Zespołowi ds. Repatriacji szybsze działania na rzecz repatriacji Polaków z Kazachstanu. Prosi, aby polecić zespołowi rozpoczęcie działań dla powołania Fundacji Repatriacyjnej Polaków ze Wschodu. Zespół powinien kontynuować działania w celu zawarcia z Kazachstanem dwustronnego traktatu, dotyczącego m.in. interesów zamieszkałych tam Polaków. Rzecznik praw obywatelskich Tadeusz Zieliński sugeruje premierowi Buzkowi, by zlecił Międzyresortowemu Zespołowi ds. Repatriacji szybsze działania na rzecz repatriacji Polaków z Kazachstanu. Pr

 • [Rzecznik praw obywatelskich...]

  Gazeta Wyborcza PAP, kata 04-03-1997

  Rzecznik praw obywatelskich zaniepokojony jest przeciążeniem żołnierzy służbą wartowniczą. Jego zdaniem obecny stan może doprowadzić do zwiększenia się liczby wypadków śmierci lub utraty zdrowia, dezercji czy ucieczek. W piśmie do ministra obrony narodowej prosi o zbadanie sytuacji, zwłaszcza w świetle ostatnich wypadków śmiertelnych na posterunkach wartowniczych, m.in. w Warszawie i Świętoszowie, oraz o podjęcie decyzji zapobiegających temu zjawisku. Rzecznik praw obywatelskich zaniepokojony jest przeciążeniem żołnierzy służbą wartowniczą. Jego zdaniem obecny stan może doprowadzić do zwiększenia się liczby wypadków śmierci lub utraty zdrowi

 • [Rzecznik praw obywatelskich...]

  Gazeta Wyborcza mawi 18-06-1998

  Rzecznik praw obywatelskich zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego jeden z przepisów prawa spółdzielczego. Chodzi o to, że dziś spółdzielnia może zabrać nawet mieszkanie o statusie własnościowym, jeśli po śmierci lokatora spadkobierca nie dopełni w ciągu roku formalności związanych z przejęciem lokalu. Prawo do mieszkania wówczas automatycznie wygasa, a spółdzielnia zwraca wkład budowlany, który często ma się nijak do wartości rynkowej mieszkania. Rzecznik praw obywatelskich zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego jeden z przepisów prawa spółdzielczego. Chodzi o to, że dziś spółdzielnia może zabrać nawet mieszkanie o statusie własnościo

 • [Rzecznik praw obywatelskich...]

  Gazeta Wyborcza PAP, lm 27-06-1995

  Rzecznik praw obywatelskich zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego przepisy odmawiające zasiłku dla bezrobotnych osobom zatrudnionym na mniej niż pół etatu i zarabiającym mniej niż połowę najniższego wynagrodzenia. Zdaniem prof. Tadeusza Zielińskiego przy wprowadzaniu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu pogwałcono zasadę niedziałania prawa wstecz i nie przewidziano czasu na zapoznanie się zainteresowanych z nowymi normami. Ustawa została bowiem opublikowana sześć dni po wejściu Rzecznik praw obywatelskich zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego przepisy odmawiające zasiłku dla bezrobotnych osobom zatrudnionym na mniej niż pół etatu i zarabiającym mniej niż połowę najni

 • [Rzecznik praw obywatelskich...]

  Gazeta Wyborcza PAP, ipr 14-03-1998

  Rzecznik praw obywatelskich zapytał wczoraj ministra pracy, czy przewiduje zmianę przepisów, które nie pozwalają pracować osobom pobierającym zasiłki przedemerytalne. Osoby pobierające takie zasiłki skarżą się, że nie mogą podejmować zatrudnienia ani innej pracy zarobkowej, bo grozi im to zawieszeniem prawa do zasiłku. RPO podkreślił, że od tych zasiłków nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i okresy ich pobierania są zaliczane do emerytury jako nieskładkowe, czyli mniej Rzecznik praw obywatelskich zapytał wczoraj ministra pracy, czy przewiduje zmianę przepisów, które nie pozwalają pracować osobom pobierającym zasiłki przedemerytalne. Osoby pobierające takie za

 • [Rzecznik praw obywatelskich...]

  Gazeta Wyborcza PAP, pw 13-12-1997

  Rzecznik praw obywatelskich prof. Adam Zieliński wystąpił do marszałka Sejmu o ochronę praw polskich kombatantów mieszkających po wschodniej stronie tzw. linii Curzona i o ustawowe przyznanie im odszkodowania za represje NKWD. Poinformował, że otrzymał w tej sprawie listy od akowców z Nowogródzkiego, Poleskiego, Wołyńskiego i Lwowskiego. Przypomniał, że Sąd Najwyższy w 1995 r. pozbawił odszkodowań żołnierzy AK i innych ugrupowań walczących o suwerenną Polskę na kresach, motywując to zmianą Rzecznik praw obywatelskich prof. Adam Zieliński wystąpił do marszałka Sejmu o ochronę praw polskich kombatantów mieszkających po wschodniej stronie tzw. linii Curzona i o ustawowe przyznanie

 • [Rzecznik praw obywatelskich...]

  Gazeta Wyborcza PAP, pw 10-12-1996

  Rzecznik praw obywatelskich prof. Adam Zieliński zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją jednego z przepisów Ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Zgodnie z ustawą żołnierz zawodowy w czasie pokoju może zostać wyznaczony do pełnienia służby poza granicami państwa tylko za swoją pisemną zgodą. Zgoda nie jest wymagana, gdy do takiej służby kierowane są całe jednostki wojskowe wydzielone z Sił Zbrojnych - np. polskie kontyngenty wojskowe w Rzecznik praw obywatelskich prof. Adam Zieliński zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją jednego z przepisów Ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

 • Do rzecznika praw obywatelskich wpłynęło w 1991 roku 98 tysięcy spraw

  Gazeta Wyborcza (dom) 14-01-1992

  74 proc. przysłanych spraw nie rozpatrzono; rzecznik udzielił jedynie wyjaśnień i informacji. W przypadku 7 proc. biuro rzecznika podjęło się indywidualnego prowadzenia sprawy. Z 266 spraw zakończonych w listopadzie, 19 proc. załatwiono pozytywnie - czytamy w raporcie rzecznika praw obywatelskich , opublikowanym na początku tego roku. Zła ordynacja Rzecznik praw obywatelskich ma wiele zastrzeżeń do ordynacji wyborczej. Wynika z niej, że okręgowa komisja wyborcza ma prawo sprawdzać podpisy (P) Zwolnienie z podatku samochodów sprowadzanych dla inwalidów, ocena ordynacji wyborczej, a także skarga transseksualisty, któremu nie dano możliwości określenia swojej pici i wiele innych spraw niemal ze wszystkich dziedzin życia - to tylko niektóre problemy, którymi w zeszłym roku zajmował siej rzecznik praw obywatelskich prof. Ewa Łętowska. Tylko w listopadzie wpłynęło 1520 wniosków.

Polecane tematy

Inne artykuły

Szansa dla Westerplatte
ESTOŃSKI SKOK NA SPÓŁKĘ
Karuzele czekają
[bez tytułu]
Towary nad Łaskiem
CO JEŚĆ, BY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO ALZHEIMERA DIETĄ
Pani Czang nie żyje
Chyba nie oszalałam?
Metanowe jeziora Tytana
Majowy rozkład ostrej jazdy
Tysiąclecia do remontu
WIERSZ JEST CUDEM
Błogosławiony czy święty?
TELEFONICZNA OPINIA PUBLICZNA
Śląsk przegrał, Staniek zostaje
Udany połów
GRAMY W HALI LODOWEJ
Nie mój poziom
ULGI DLA STARSZYCH LUDZI
Po latach
[Wniosek o azyl polityczny...]
Po raz piąty w Olsztynie
Pierwszy akt chińskiej demokracji
Nie wciskajmy im takiej propagandy
Siła gry w kolor
FERIE W MIEŚCIE
Sibik blisko rekordu
Puchar Polski z naszymi drugoligowcami
Gościnna gwiazda Miuosh
Humanbomber zaatakuje w Warsztatach
OPROCENTOWANIE ZŁOTOWYCH I DEWIZOWYCH LOKAT BANKOWYCH (W SKALI ROKU)
CZYTELNICY DO "GAZETY"
Ochroniarz skazany za uderzenie klienta
[bez tytułu]
Oczekiwanie Na Szefa
ZAPOWIEDZI JUTRO
Przypomnieli sobie o Kryżem
Grażyna Łobaszewska zagra w Zamku
Projekt zgiełk
Szpital przemienienia
Generał "Torwid"
UWERTURA DO SKASOWANIA
Do szopy hej!
Apartament z widokiem na Warszawę
Nie bardzo zdrowa woda
43 DNI DO UNII
Jak na wojnie
WWW.ZAJRZYJ.TU
Wybieraliśmy nowych radnych i prezydenta
W SKRÓCIE
Nowy, dziurawy i czeka na naprawy
Błąd w druku
Pożoga zabiła 18 tys. piskląt. Wykluły się dziesięć dni temu
Czarna dziura budżetu
Do odrobienia?
Ciepło w łazience - z drabinki czy z podłogi?
ULC ostrzega pilotów dronów
Tu znajdziesz pomoc
Jadwiga Berkanowa
Polowanie na Ordynacką