Inne tagi

spadek gospodarstwa rolnego po rodzicach

(znalezionych: 114 )

 • Bezpłatne porady adwokata

  strony lokalne GW - Łódź RD 05-08-2010

  przez brata? ODPOWIADAJĄ MEC. ANNA KOWALKIEWICZ I MEC. ANNA SZCZEPANIAK: Bez przeprowadzenia postępowania spadkowego, a następnie działu spadku , brat nie miał prawnej możliwości przejęcia gospodarstwa , a następnie przekazania go córce. Do sprzedania nieruchomości konieczne jest sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego, a notariusz wymaga m.in. przedstawienia aktu własności. Umowa zawarta w innej formie jest nieważna. Należy wystąpić do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku po rodzicach Potrzebujesz porady prawnej, a nie stać cię na nią? Zadzwoń dziś do "Gazety".

 • Trudne dziedziczenie gospodarstwa

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza PIOTR SKWIROWSKI 18-12-2012

  właścicielom gospodarstw nabytych w drodze dziedziczenia na podstawie wadliwych przepisów. To zdaniem Trybunału też naruszałoby konstytucyjne zasady zaufania do prawa i bezpieczeństwa prawnego. Oznacza to, że ci, którzy przed 2001 r. nie spełniali warunków i przepadł im udział w spadku po rodzicach , którzy zostawili duże gospodarstwo rolne , nie mogą teraz dochodzić swoich praw od tych, którzy to gospodarstwo odziedziczyli, czy tych, którzy je później kupili. Wyjątek od tej zasady Trybunał zrobił w PRL dawno się skończył? Niezupełnie. Ciągle są w Polsce ludzie, którzy dziedziczą gospodarstwa rolne na podstawie przepisów z poprzedniej epoki. A te były tak skonstruowane, żeby ułatwić przejęcie gospodarstwa nie rodzinie, lecz... państwu

 • Gospodarstwo w spadku

  Gazeta Wyborcza PIOTR SKWIROWSKI 10-04-2012

  wadliwych przepisów. To zdaniem Trybunału też naruszałoby konstytucyjne zasady zaufania do prawa i bezpieczeństwa prawnego. Oznacza to, że ci, którzy przed 2001 rokiem nie spełniali "warunków" i przepadł im udział w spadku po rodzicach , którzy zostawili duże gospodarstwo rolne , nie mogą teraz dochodzić swoich praw od tych, którzy to gospodarstwo odziedziczyli, czy tych, którzy je później kupili. Wyjątek od tej zasady Trybunał zrobił w odniesieniu do przepisów sprzed 1982 r., do gospodarstw rolnych Ciągle są w Polsce ludzie, którzy dziedziczą gospodarstwa rolne na podstawie peerelowskich przepisów. A te były wyjątkowo bezlitosne - by przejąć gospodarstwo w spadku, trzeba było spełnić szereg wyśrubowanych warunków

 • Jak przekazać ziemię w spadku

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza PIOTR SKWIROWSKI 28-05-2014

  nabytych w drodze dziedziczenia na podstawie wadliwych przepisów. To zdaniem Trybunału też naruszałoby konstytucyjne zasady zaufania do prawa i bezpieczeństwa prawnego. Oznacza to, że ci, którzy przed 2001 r. nie spełniali warunków i przepadł im udział w spadku po rodzicach , którzy zostawili duże gospodarstwo rolne , nie mogą teraz dochodzić swoich praw od tych, którzy to gospodarstwo odziedziczyli, czy tych, którzy je później kupili. Inaczej mówiąc: gdy otwarcie spadku (następuje ono w chwili śmierci Ziemię dziedziczy się na takich samych zasadach jak inne składniki majątku. Jeśli więc za życia uda nam się uporządkować sprawy majątkowe, to właściwie nie musimy się obawiać, że po naszej śmierci trafi w cudze ręce. Ale uwaga! Są wyjątki.

 • Ziemia w spadku

  [ ORX BI ] - Zamieszkaj na swoim PIOTR SKWIROWSKI, MAREK WIELGO 18-10-2013

  warunków i przepadł im udział w spadku po rodzicach , którzy zostawili duże gospodarstwo rolne , nie mogą teraz dochodzić swoich praw od tych, którzy to gospodarstwo odziedziczyli, czy tych, którzy je później kupili. Inaczej mówiąc: gdy otwarcie spadku (następuje ono w chwili śmierci spadkodawcy) miało miejsce przed wejściem w życie orzeczenia Trybunału z 2001 r., wtedy stosowane są do niego przepisy dotyczące dziedziczenia gospodarstw rolnych obowiązujące w momencie otwarcia spadku . Takie sprawy jeszcze Wprawdzie ziemię zwykle dziedziczy się tak jak inne składniki majątku, ale żeby nie było z tym kłopotów, trzeba zawczasu zadbać o uporządkowanie własności gruntu. W przeciwnym razie ziemię można stracić

 • Ziemia w spadku

  [ TDN SZ ] - Gazeta Dom - Szczecin PIOTR SKWIROWSKI, MAREK WIELGO 04-12-2013

  warunków i przepadł im udział w spadku po rodzicach , którzy zostawili duże gospodarstwo rolne , nie mogą teraz dochodzić swoich praw od tych, którzy to gospodarstwo odziedziczyli, czy tych, którzy je później kupili. Inaczej mówiąc: gdy otwarcie spadku (następuje ono w chwili śmierci spadkodawcy) miało miejsce przed wejściem w życie orzeczenia Trybunału z 2001 r., wtedy stosowane są do niego przepisy dotyczące dziedziczenia gospodarstw rolnych obowiązujące w momencie otwarcia spadku . Takie sprawy jeszcze Wprawdzie ziemię zwykle dziedziczy się tak jak inne składniki majątku, ale żeby nie było z tym kłopotów, trzeba zawczasu zadbać o uporządkowanie własności gruntu. W przeciwnym razie ziemię można stracić

 • Gospodarstwo w spadku

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza PIOTR SKWIROWSKI 14-05-2013

  bezpieczeństwa prawnego. Oznacza to, że ci, którzy przed 2001 r. nie spełniali warunków i przepadł im udział w spadku po rodzicach , którzy zostawili duże gospodarstwo rolne , nie mogą teraz dochodzić swoich praw od tych, którzy to gospodarstwo odziedziczyli, czy tych, którzy je później kupili. Inaczej mówiąc: gdy otwarcie spadku (następuje ono w chwili śmierci spadkodawcy) miało miejsce przed wejściem w życie orzeczenia Trybunału z 2001 r., wtedy stosowane są do niego przepisy dotyczące dziedziczenia Przez lata dziedziczenie gospodarstw rolnych było w Polsce wyłączone z "normalnych" zasad dziedziczenia. Chodziło o to, by ułatwić ich przejęcie państwu. Prawo się zmieniło, ale tysiące spadkobierców ciągle obowiązują peerelowskie przepisy

 • Krok po kroku

  NIERUCHOMOŚCI KAMILLA JEZIORSKA, GRZEGORZ GOWRYS 26-05-2004

  sądem.Jeśli odrzucisz spadek , to sąd nie będzie cię brał pod uwagę. Będziesz traktowany, jakbyś nie dożył postępowania spadkowego. We wniosku musisz wymienić wszystkich spadkobierców i za- znaczyć, czy zmarły pozostawił testament. Ważne jest także, czy w skład majątku wchodzi gospodarstwo rolne , bo jego dziedziczeniem rządzą inne przepisy. Grupy spadkobiercówSpadkobierców dzieli się na dwie grupy (wg kodeksu cywilnego): pierwsza grupa to małżonek i zstępni zmarłego, czyli dzieci, wnuki itd sądem.Jeśli odrzucisz spadek , to sąd nie będzie cię brał pod uwagę. Będziesz traktowany, jakbyś nie dożył postępowania spadkowego. We wniosku musisz wymienić wszystkich spadkobierców i za- znaczyć

 • Ziemia w spadku

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza PIOTR SKWIROWSKI, MAREK WIELGO 09-10-2013

  zaległych spraw spadkowych (np. działka rolna po rodzicach ) biorą się po dziesiątkach lat. Wyjątek od tej zasady Trybunał zrobił w odniesieniu do przepisów sprzed 1982 r. do gospodarstw rolnych przejętych przez skarb państwa wbrew interesom wszystkich żyjących spadkobierców z kręgu rodziny spadkodawcy. Sędziowie uznali, że w tym przypadku moc wsteczna wyroku nie koliduje z interesami osób prywatnych. Ogrody działkowe - bez dziedziczenia Ogrody działkowe - bez dziedziczenia Raczej żadnych szans na Wprawdzie ziemię zwykle dziedziczy się tak jak inne składniki majątku, ale żeby nie było z tym kłopotów, trzeba zawczasu zadbać o uporządkowanie własności gruntu. W przeciwnym razie ziemię można stracić

 • JAK RZĄD CHCE OBRACAĆ ZIEMIĄ

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza KRYSTYNA NASZKOWSKA (GAZETA WYBORCZA) 24-02-2016

  bardzo kiepskim kapitałem na przyszłość, a wielu spadkobierców niekoniecznie przejmie hektary po rodzicach . Ustawa ma w założeniu chronić nasze grunty rolne przed masowym wykupywaniem przez cudzoziemców. Ziemia ma być nie dla obcych, tylko dla polskich rolników, by mogli powiększać swoje gospodarstwa . Zwykle im większe gospodarstwo , tym ma mniejsze koszty produkcji, więc jest efektywniejsze. A o to przecież chodzi - by były efektywne i lepiej mogły konkurować z zachodnimi farmami. Tyle że ustawa bardzo kiepskim kapitałem na przyszłość, a wielu spadkobierców niekoniecznie przejmie hektary po rodzicach . Ustawa ma w założeniu chronić nasze grunty rolne przed masowym wykupywaniem przez cu

 • Nie miała baba kłopotów, dostała... spadek

  DOM, dodatek do GW Częstochowa GRZEGORZ GWORYS 23-10-2002

  , spadek przypada osobom z drugiej: rodzicom , rodzeństwu, dzieciom rodzeństwa itd. W przypadku kiedy nie ma nikogo ani z pierwszej, ani z drugiej grupy, spadek dziedziczy skarb państwa. Sąd musi to jednak poprzedzić poszukiwaniami spadkobierców z obu grup, np. za pomocą ogłoszeń w prasie lub w danym urzędzie gminy. Na końcu postępowania sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku , w którym imiennie wymienia, kto dziedziczy i w jakich częściach. Np. stwierdza, że małżonek i dwoje dzieci , spadek przypada osobom z drugiej: rodzicom , rodzeństwu, dzieciom rodzeństwa itd. W przypadku kiedy nie ma nikogo ani z pierwszej, ani z drugiej grupy, spadek dziedziczy skarb państwa. Sąd mus

 • POSEŁ MÓWI, CO MA (128)

  Gazeta Wyborcza 26-07-2002

  /3 gospodarstwa rolnego o powierzchni 3,05 ha ( spadek po rodzicach ) należąca do żony Elżbiety, ze względu na niezakończony proces spadkowy budynki użytkowane przez rodzinę żony, wartość - 20 tys. zł, nie przynosi dochodu, mieszkanie spółdzielcze (własnościowe) 47 m kw. użytkowane przez córkę studentkę, zakupione za kredyt w PBK w wysokości 90 tys. zł, wartość mieszkania - 150 tys. zł; gospodarstwo rolne wraz z budynkami nabyte wraz z żoną i innymi osobami fizycznymi od AWRSP, korzystając z prawa /3 gospodarstwa rolnego o powierzchni 3,05 ha ( spadek po rodzicach ) należąca do żony Elżbiety, ze względu na niezakończony proces spadkowy budynki użytkowane przez rodzinę żony, wartość - 2

 • POSEŁ MÓWI, CO MA (170)

  Gazeta Wyborcza 21-10-2002

  , dom zbudowali rodzice w 1955 r.; - działka budowlana o pow. 1800 m kw., zakupiona w 1992 r. za 36 tys. zł ( po denominacji) z majątku wyodrębnionego; - działka budowlana o pow. 1900 m kw., darowizna od rodziców w 1994 r., wartości nie znam, działka jest w posiadaniu rodziny od 1926 r.; - działka o pow. 350 m kw., kupiona przez żonę z majątku wyodrębnionego w 1991 r. za kwotę 1750 zł ( po denominacji) działalność gospodarcza: posiadane gospodarstwo rolne przekazałem nieodpłatnie w dzierżawę , dom zbudowali rodzice w 1955 r.; - działka budowlana o pow. 1800 m kw., zakupiona w 1992 r. za 36 tys. zł ( po denominacji) z majątku wyodrębnionego; - działka budowlana o pow. 1900 m kw., darow

 • [bez tytułu]

  GW Lublin OPRAC. DAKOT 01-02-2002

  Mleczarskiej w Krasnymstawie Pieniądze: 30 tys. zł Dom: 165 mkw. - o wartości 100 tys. zł (współwłasność) Gospodarstwo rolne : 2,44 ha, wiejskie zabudowania - o wartości 10 tys. zł (własność, spadek po rodzicach ) Uczestnictwo w spółkach: członek rady nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Lacpol" (nieczytelne) - wynagrodzenie 2694 zł (nieczytelne, miesięcznie) Samochód: opel vectra, rok produkcji 1999 * Jutro: Arkadiusz Bratkowski (PSL), Jan Byra (SLD Mleczarskiej w Krasnymstawie Pieniądze: 30 tys. zł Dom: 165 mkw. - o wartości 100 tys. zł (współwłasność) Gospodarstwo rolne : 2,44 ha, wiejskie zabudowania - o wartości 10 tys. zł (własność, sp

 • PIS CHCE PRZYWIĄZAĆ ZIEMIĘ DO ROLNIKA, A ROLNIKA DO PIS

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza KRYSTYNA NASZKOWSKA (GAZETA WYBORCZA) 10-02-2016

  Nieruchomości Rolnych będzie miała prawo do dowolnego ingerowania w obrót ziemią, także prywatną, i to wedle dowolnie ustalonych kryteriów. Nie tylko może "odmrozić" jakieś państwowe gospodarstwo i je sprzedać, gdy uzna za stosowne. Każde przeniesienie prawa także do własności prywatnej, w tym przejęcie w spadku po rodzicach ziemi czy przekazanie darowizny, będzie wymagało zgody ANR. Jeśli np. pan X zechce sprzedać ziemię panu Y, który nie jest rolnikiem, to będzie mógł to zrobić tylko wówczas, gdy zgodzi Nieruchomości Rolnych będzie miała prawo do dowolnego ingerowania w obrót ziemią, także prywatną, i to wedle dowolnie ustalonych kryteriów. Nie tylko może "odmrozić" jakieś państwowe gospodarstwo

 • Notariusz radzi

  Gazeta Dom - Warszawa 27-05-2009

  .NOTARIALNA: Jeżeli rodzice nie uregulowali spraw majątkowych, to mimo faktycznej separacji mieszkanie było cały czas wspólne. Po śmierci ojca połowa mieszkania jest mamy, a druga połowa ( po ojcu) podlega dziedziczeniu. Jeżeli nie było testamentu i nikt nie odrzucił spadku , drugą połowę dziedziczy mama w 1/3 oraz pani z przyrodnim bratem - również po 1/3. Dopóki nikt z uprawnionych nie będzie żądał załatwienia sprawy, nie musicie państwo przeprowadzać sprawy spadkowej ani dzielić schedy po ojcu. Z mężem czy bez .NOTARIALNA: Jeżeli rodzice nie uregulowali spraw majątkowych, to mimo faktycznej separacji mieszkanie było cały czas wspólne. Po śmierci ojca połowa mieszkania jest mamy, a druga połowa ( po oj

 • Spadek krok po kroku

  NIERUCHOMOŚCI KAMILLA JEZIORSKA, GRZEGORZ GOWRYS 18-06-2003

  przed sądem. Jeśli odrzucisz spadek , to sąd nie będzie cię brał pod uwagę. Będziesz traktowany, jakbyś nie dożył postępowania spadkowego. We wniosku musisz wymienić wszystkich spadkobierców i zaznaczyć, czy zmarły pozostawił testament. Ważne jest także, czy w skład majątku wchodzi gospodarstwo rolne , bo jego dziedziczeniem rządzą inne przepisy. Według kodeksu cywilnego spadkobierców dzieli się na dwie grupy: 1. grupa to małżonek i zstępni zmarłego, czyli dzieci, wnuki itd. 2. grupa to rodzice przed sądem. Jeśli odrzucisz spadek , to sąd nie będzie cię brał pod uwagę. Będziesz traktowany, jakbyś nie dożył postępowania spadkowego. We wniosku musisz wymienić wszystkich spadkobierców i zazn

 • Zamach PiS na polską ziemię

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza KRYSTYNA NASZKOWSKA 11-02-2016

  po rodzicach ziemi czy przekazanie darowizny. Jeśli Agencja się nie zgodzi na przekazanie ziemi np. spadkobiercom, będzie mogła ją nabyć po cenie przez siebie ustalonej. Mojzesowicz choć nie wierzy, by ustawa weszła w życie, to jednak jest wzburzony: - Pomysł dawania w dzierżawę ziemi na pięć lat jest idiotyczny, na tyle to można wydzierżawić samochód. Nikt, kto weźmie gospodarstwo na 5 lat, nie zainwestuje w nie, to będzie tylko eksploatacja. A już zupełnym absurdem są zapisy o tym, że Agencja - Ja mam się kogoś pytać, czy mogę odpisać ziemię córce?! Takich głupot dawno nie słyszałem - mówi Jan Ziemski, gospodarz na 12 ha. - Nikt nie będzie się wtrącał do mojej własności.

 • Jak nie zwariować

  NIERUCHOMOŚCI GRZEGORZ GWORYS 17-04-2002

  odrzucenia spadku sąd nie weźmie odrzucającego pod uwagę, tak jakby ten postępowania nie dożył. Co należy napisać we wniosku? Trzeba przede wszystkim wymienić wszystkich spadkobierców, zaznaczyć, czy zmarły pozostawił testament. Ważne jest także, czy w skład majątku po zmarłym wchodzi gospodarstwo rolne . Jego dziedziczeniem rządzą inne przepisy. Do wniosku trzeba dołączyć skrócony odpis aktu zgonu oraz akty urodzenia lub małżeństwa wskazanych spadkobierców. Trzeba dołączyć oryginał testamentu lub odrzucenia spadku sąd nie weźmie odrzucającego pod uwagę, tak jakby ten postępowania nie dożył. Co należy napisać we wniosku? Trzeba przede wszystkim wymienić wszystkich spadkobierców, zaznaczyć,

 • Jak nie zwariować

  NIERUCHOMOŚCI GRZEGORZ GWORYS 24-04-2002

  odrzucenia spadku sąd nie weźmie odrzucającego pod uwagę, tak jakby ten postępowania nie dożył. Co należy napisać we wniosku? Trzeba przede wszystkim wymienić wszystkich spadkobierców, zaznaczyć, czy zmarły pozostawił testament. Ważne jest także, czy w skład majątku po zmarłym wchodzi gospodarstwo rolne . Jego dziedziczeniem rządzą inne przepisy. Do wniosku trzeba dołączyć skrócony odpis aktu zgonu oraz akty urodzenia lub małżeństwa wskazanych spadkobierców. Trzeba dołączyć oryginał testamentu lub odrzucenia spadku sąd nie weźmie odrzucającego pod uwagę, tak jakby ten postępowania nie dożył. Co należy napisać we wniosku? Trzeba przede wszystkim wymienić wszystkich spadkobierców, zaznaczyć,

Polecane tematy