Inne tagi

stra?? graniczna

(znalezionych: 14 )

 • KRÓTKO

  GW Rzeszów mb 06-01-1999

  Bieszczadzki OddziaŁ Stra Ży Granicznej , obejmujący cztery przejścia graniczne : Medykę, Korczową, Barwinek i Krościenko wzbogacił się o nowiutki sprzęt. Strażnicy otrzymali od swojej komendy głównej samolot Wilga PZL 104 M jako stałe wyposażenie dla utworzonej Samodzielnej Sekcji Lotniczej. Poza tym dostali piętnaście czterokołowych motocykli marki "Honda" i czterdzieści dwukołowych tego samego typu. Bieszczadzki OddziaŁ Stra Ży Granicznej , obejmujący cztery przejścia graniczne : Medykę, Korczową, Barwinek i Krościenko wzbogacił się o nowiutki sprzęt. Strażnicy otrzymali od swojej komendy głó

 • Ekspresówka z Białegostoku do Jeżewa

  strony lokalne GW - Białystok KOSZ 13-08-2009

  Podlaski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisał w środę umowę na realizację trasy ekspresowej Białystok - Jeżewo. Za trzy lata podróż do Warszawy będzie krótsza o 20 min. Trasę o długości 24,5 km wybuduje konsorcjum trzech firm: Mota-Engil, Stra -bag i Transprojekt Gdańsk. Budowa tego odcinka krajowej "ósemki" ma kosztować 675 mln zł. Wzdłuż nowej drogi pojawią się ekrany akustyczne, ale także takie nowinki jak stacje pogody i informacje o kolejkach na przejściach Podlaski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisał w środę umowę na realizację trasy ekspresowej Białystok - Jeżewo. Za trzy lata podróż do Warszawy będzie krótsza o 20 min. Tra

 • Gminny portfel

  Gazeta Wyborcza 25-10-1990

  Gmina będzie mieć pienią­dze z następujących źródeł: ? zarezerwowane dla niej podatki (np. rolne, od nieru­chomości, od działalności gospodarczej, samochodów, psów); ? procent od podatków do­chodowych, ściąganych dla budżetu państwa; ? opłaty (skarbowe, lokal­ne); ? dochody z majątku gmi­ny; ? comiesięczna subwencja z budżetu państwa w wyso­kości ustalonej przez mini­ stra finansów (m.in. na szko­ły, inwestycje, kulturę i sztu­kę, gospodarkę komunalną). Minister Wojciech Misiąg zapewnia w Projekt ustawy o dochodach gmin w zeszłym tygodniu wpłynął do laski marszałkowskiej, która nadała mu takie tem­po, że już w czwartek-piątek Sejm podda ją pierwszemu czytaniu.

 • "Nikt nie zginął na Tienanmen"

  Gazeta Wyborcza (os) 14-06-1989

  W Chinach aresztowano już ponad tysiąc osób. a poszukiwania "kontrrewolucjonistów" trwają dalej. Wydaje się, że władzom - czy może osobiście Deng Xiaopingowi - najbar­dziej zależy na schwytaniu pań­stwa Lhizi, przebywających w ambasadzie USA. Chińskie stra ­że graniczne zostały postawione w stan ostrego pogotowia. "Nie wolno pozwolić uciec tym ludziom" - głosił apel, którym opatrzono pokazywane w telewizji zdjęcia państwa Lhizi. Pekińskie mass media nazywają ich organizatorami kontrrewolucyjnej W Chinach aresztowano już ponad tysiąc osób. a poszukiwania "kontrrewolucjonistów" trwają dalej. Wydaje się, że władzom - czy może osobiście Deng Xiaopingowi - najbar­dziej zależy na schwytaniu pań­s

 • FSC bankrutem?

  Gazeta Wyborcza 25-05-1991

  Strajk w Fabryce Samocho­dów Ciężarowych w Staracho­wicach został w piątek za­wieszony. FSC jest prawie pewnym bankrutem. Rząd uznał Starachowice za region szczególnie zagrożony i chce pomóc w restrukturyzacji je­go gospodarki. Po rozmowach w Minister­stwie Pracy, "S" FSC zdecydo­wała się w piątek zawiesić, trwający od kilku dni, strajk. Od 22 maja Starachowice są na liście gmin szczególnie za­grożonych - dowiedzieli się w czwartek wieczorem od mini­ stra Michała Boniego przedsta­wiciele władz Strajk w Fabryce Samocho­dów Ciężarowych w Staracho­wicach został w piątek za­wieszony. FSC jest prawie pewnym bankrutem. Rząd uznał Starachowice za region szczególnie zagrożony i chce pomóc w restru

 • Naziści świętują

  Gazeta Wyborcza 21-04-1991

  "Sieg Heil", "Polnische Schweine'', "Połen nach Hause" i "Polen raus" -krzyczało 20 młodych, na wpół zamaskowanych Niemców, którzy sterroryzowali Polaków wracających do kraju pociągiem relacji Lipsk - Lublin. Tą akcją chcieli uświetnić przypadająca, w sobotę 102 rocznicę urodził n Adolfa Hitlera. Jak się dowiedzieliśmy w niedzielę w Straży Granicznej , w weekend, w którym przypa­dały urodziny fuehrera, zano­towano najwięcej antypolskich incydentów od 8 kwietnia, kie­dy Niemcy zniosły obowiązek "Sieg Heil", "Polnische Schweine'', "Połen nach Hause" i "Polen raus" -krzyczało 20 młodych, na wpół zamaskowanych Niemców, którzy sterroryzowali Polaków wracających do kraju pociągiem relacji Lipsk

 • Puńsk A Straż Graniczna PYTANIE O WYSTAWĘ

  GW Białystok JOANNA HOFMANN, Not. jh, jh 14-01-2000

  Graniczna - zapytaliśmy ppłk. WŁodzimierza WarchoŁa, rzecznika komendanta głównego SG: - Nie znam wystawy. O jej otwarciu dowiedziałem się od "Gazety", więc nie mogę jej skomentować. A to, że ją zorganizowano? Każdy ma do tego prawo. ° Historia stra Ży w Puńsku Straż Graniczna otrzymała w zarząd połowę nieruchomości w Puńsku w listopadzie 1998 r. na podstawie decyzji Urzędu Rejonowego w Sejnach. Rada Gminy Puńsk odwołała się od niej do wojewody suwalskiego. Bez skutku. W grudniu 1998 r. wójt gminy Graniczna - zapytaliśmy ppłk. WŁodzimierza WarchoŁa, rzecznika komendanta głównego SG: - Nie znam wystawy. O jej otwarciu dowiedziałem się od "Gazety", więc nie mogę jej skomentować. A to, że ją z

 • Czy do Za­ko­pa­ne­go szyb­ciej do­je­dzie­my po­cią­giem?

  [ DLO KR ] - strony lokalne GW - Kraków BAR­TOSZ PI­ŁAT, MA­TE­USZ ŻU­RA­WIK 01-10-2012

  ­pad­ku mo­wa o re­a­li­za­cji pla­nów sprzed II woj­ny świa­to­wej - bu­do­wie no­we­go po­łą­cze­nia ko­le­jo­we­go od Pod­łę­ża pod Kra­ko­wem do Pie­kieł­ka (le­żą­ce­go na tra­sie Cha­bów­ka - No­wy Sącz). Gdy­by te to­ry po­wsta­ły, zna­czą­co skró­ci­ły­by prze­jazd z Kra­ko­wa do Za­ko­pa­ne­go oraz do No­we­go Są­cza. Tra­sa mia­ła­by zna­cze­nie mię­dzy­na­ro­do­we - uspraw­nia­ła­by po­łą­cze­nie Gdań­ska z po­łud­niem Eu­ro­py przez ko­le­jo­we przej­ście gra­nicz­ne w Mu­szy­nie. Pro­jekt ma Górale blokują budowę wielopasmowej "zakopianki". Kto wie, czy taka trasa w ogóle powstanie. Tymczasem kolejarze są coraz bliżsi realizacji szybkiego połączenia Krakowa z Zakopanem. Szanse na pieniądze mają zaś większe niż drogowcy, bo polskie koleje w najbliższych latach dostaną ogromne unijne dotacje

 • Przywieźć, wywieźć, zarobić można cz 3

  Gazeta Wyborcza Witold PASEK 31-03-1990

  - tak było przez cały styczeń oraz większą część lutego - jednak pod koniec lutego i w marcu na przejściach granicznych ponownie za­czął się wzmożony ruch. W urzędach celnych mówią, że ludzie po prostu liczą. Za cenę nowego Poloneza mogą mieć cztero- pięcioletniego Mercedesa. Pięcioletni Mercedes pojeź­dzi jeszcze co najmniej pięć-sześć lat, co w wypadku nowego Poloneza nie jest pewne... Komfort jazdy i pełne zazdrości westchnienia kolegów: "po­patrzcie, Mercedesa sobie sprawił!" przemawiają na - tak było przez cały styczeń oraz większą część lutego - jednak pod koniec lutego i w marcu na przejściach granicznych ponownie za­czął się wzmożony ruch. W urzędach celnych mówią, że ludzie po p

 • [bez tytu?‚u]

  Gazeta Wyborcza 22-04-1992

  , iż Wachow­ski jest zagrożeniem dla pań­stwa - to nie może być prawda. Jerzy MILEWSKI: Nie wiem, na czym polegają patologiczne układy wytwarzane przez mini­ stra Wachowskiego, o których mówi w wywiadach Jarosław Kaczyński. Ja ich nie widzę. Sekretarz stanu Wachowski jest szefem gabinetu prezyden­ta, a więc organizuje pracę gło­wy państwa. Jest to funkcja bardzo ważna, trudna i nie­wdzięczna. W Stanach Zjedno­czonych rolę taką pełni "szef sztabu Białego Domu" i choć nie wchodzi on w skład rządu , iż Wachow­ski jest zagrożeniem dla pań­stwa - to nie może być prawda. Jerzy MILEWSKI: Nie wiem, na czym polegają patologiczne układy wytwarzane przez mini­ stra Wachowskiego, o których mówi w wywi

 • Przez Jacka BORKOWICZA podjęta dla pożytku Czytelników "Gazety" PODRÓŻ DO KANTOGRODU

  Gazeta Wyborcza 27-05-1991

  Ojców miasta Kaliningrad interesuje szczególnie remont polskiego odcinka hitlerowskiej autostrady Berlin - Królewiec, oraz doprowadzenie z Zachodu linii kolejowej. O bezpośredniej komunikacji z Warszawa mówią z mniejszym entuzjazmem. Do Kaliningradu - Kró­lewca od 1 stycznia moż­na podróżować turystycznie. Nadal jednak droga z War­szawy prowadzi tam nie przez Olsztyn a przez Litwę. Na litewsko- rosyjskim przejściu granicznym w Kibartach celnicy litewscy, upewniwszy się, że jechaliśmy tranzytem Ojców miasta Kaliningrad interesuje szczególnie remont polskiego odcinka hitlerowskiej autostrady Berlin - Królewiec, oraz doprowadzenie z Zachodu linii kolejowej. O bezpośredniej komunikacji z Warsz

 • pola bitwy

  Gazeta Wyborcza 01-09-1990

  -ście graniczne pokonywane codziennie przez kilka-naście tysięcy uchodźców ze świeżo powiększonego imperium Saddama Husajna. Było nas trzech, więc najtańszym rozwiązaniem wydawało się wynajęcie samochodu. Pozwalało też stanąć wobec wyzwania, jakim dla europejskiego kie-rowcy jest zawsze jazda na Bliskim lub Dalekim Wschodzie. Choć istnieją tu kodeksy, a drogi obfitują w znaki zakazu i nakazu, tak naprawdę obowiązuje jedna zasada: trzeba z góry zakładać, że ten przed tobą zajedzie ci drogę; wykonując -ście graniczne pokonywane codziennie przez kilka-naście tysięcy uchodźców ze świeżo powiększonego imperium Saddama Husajna. Było nas trzech, więc najtańszym rozwiązaniem wydawało się wynajęcie sam

 • MIAŁA HANKA MONASTYR

  MAGAZYN, dodatek do Gazety Wyborczej TEKST LIDIA OSTAŁOWSKA; (KAI) 17-03-1995

  był? Ukrainiec? Polak? O czym gadali po drodze? Jadą trasą Przemyśl-Lwów, kiedyś bardzo ruchliwą. Wymarła, odkąd po wojnie wytyczyli tu granicę. Zasieki i druty pod prądem biegły czasem środkiem podzielonych wsi. Kalników został po polskiej stronie. Przy dobrej pogodzie słychać stąd pociągi przetaczane na stacji granicznej w Medyce. Ale dla polskich Ukraińców granica jest zamknięta, oglądają Ukrainę z okien. Ukraińcom ze Związku Radzieckiego też nie wolno tu przyjeżdżać. Już Kalników. Po prawej był? Ukrainiec? Polak? O czym gadali po drodze? Jadą trasą Przemyśl-Lwów, kiedyś bardzo ruchliwą. Wymarła, odkąd po wojnie wytyczyli tu granicę. Zasieki i druty pod prądem biegły czasem środkiem pod

 • Adam z Ewką żyli w raju

  MAGAZYN, dodatek do Gazety Wyborczej TEKST WŁODZIMIERZ NOWAK 09-09-1999

  . Kurs od granicznego mostu, gdzie stała kolejka Niemców, do bazaru (niecały kilometr) kosztował pięć marek. Z powrotem - druga piątka. Do piętnastej - 250 marek. Co jakiś czas Adam z Ewką przerzucali na niemiecką stronę papierosy. Marki płynęły do raju szerokim strumieniem, a oni zastanawiali się, gdzie tę forsę ulokować. - Burdel to złoty interes - zapalił się Adam. Zaczęli przerabiać swój klocek z płaskim dachem na wielki, trzypiętrowy dom. Miało być tak: w starej części, na parterze i piętrze . Kurs od granicznego mostu, gdzie stała kolejka Niemców, do bazaru (niecały kilometr) kosztował pięć marek. Z powrotem - druga piątka. Do piętnastej - 250 marek. Co jakiś czas Adam z Ewką przerzuc

Polecane tematy