Inne tagi

studia zamawiane

(znalezionych: 1663 )

 • Studia zamawiane

  Gazeta na VIII Targi Edukacyjne MAGDALENA PRZENIOSŁO, ROBERT RYMUSZKA 20-02-2012

  zwiększonej popularności. Ci studenci, którzy dostali się na studia , mieli do wyboru dwie specjalności: medyczną i rolniczą. Natomiast 15 najlepszych studentów z każdej specjalności otrzymuje stypendium w wysokości 1000 złotych miesięcznie. Biotechnologia na Uniwersytecie Przyrodniczym trwa siedem semestrów, a kończy się ona obroną pracy i egzaminem inżynierskim. Politechnika Lubelska w swojej ofercie zachęca do studiowania dwóch kierunków zamawianych : inżynierii środowiska i elektrotechniki. Ale oprócz Program kierunków zamawianych na polskich uczelniach jest realizowany od 2008 roku. Chodzi tu o studia ważne dla rozwoju gospodarki, czyli głównie matematyczne, przyrodnicze i techniczne

 • Nabór na studia - idź na te zamawiane

  Gazeta Edukacja TULI 07-07-2009

  przyjęciu na kierunki zamawiane , tak jak i na inne, decydują wyniki matur. Ci, którzy nie znajdą się na liście szczęśliwców, będą mogli jeszcze spróbować swych sił na kierunku leśnictwo - politechnika wydłużyła nabór na studia dzienne do 9 września. Nieco inaczej przedstawiają się terminy rejestracji na Uniwersytecie Medycznym. Ten już pod koniec czerwca zamknął rejestrację na kierunki lekarski, dentystyczny i farmację. Dłużej, bo do 13 lipca, przyjmowane są zgłoszenia od tych, którzy chcą studiować Białostockie uczelnie kompletują listy kandydatów. Na większości wydziałów uczelni publicznych rejestracja na studia dzienne zakończyła się 3 lipca. Uniwersytetowi i Politechnice Białostockiej szczególnie zależy, by nie zabrakło chętnych na kierunki zamawiane

 • Studia w stolicy: interdyscyplinarne, zamawiane lub oryginalne

  Gazeta Edukacja Akademicka Polska ALEKSANDRA KAŁOWSKA, WARSZAWA 22-03-2012

  będą stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie. W poprzednich edycjach konkursu na tzw. kierunki zamawiane , wsparcie ministerstwa uzyskało siedem uniwersyteckich programów studiów: fizyka ( studia II stopnia), chemia, matematyka, informatyka, zastosowania fizyki w biologii i medycynie, makrokierunek: inżynieria nanostruktur oraz specjalność biotechnologia medyczna na kierunku biotechnologia. Paweł zdecydował się na studia na jednym z takich kierunków (zastosowania fizyki w biologii i medycynie Uniwersytety w całym kraju prześcigają się w proponowaniu przyszłym studentom kierunków jak najoryginalniejszych, najciekawszych, najbardziej przyszłościowych. Jakie metody kuszenia maturzystów stosuje w tym roku Uniwersytet Warszawski?

 • Niezbędni za tysiąc złotych

  strony lokalne GW - Toruń MACIEJ CZARNECKI 23-06-2009

  Studia zamawiane to rządowa recepta na wykształcenie specjalistów niezbędnych Polsce. Zasada jest prosta: skoro brakuje nam np. komputerowców, uczelnie, które zwiększą limity przyjęć na informatyce, uzyskają dodatkowe pieniądze. A magnesem dla kandydatów będą wysokie stypendia. Finansowany z unijnych pieniędzy program ruszył rok temu. 47 uczelni dostało wówczas łącznie 86,2 mln zł, UMK - 1,6 mln zł na trzy kierunki: automatykę i robotykę, biotechnologię (specjalność agrobiotechnologia) oraz Duże pieniądze dla toruńskich studentów i uniwersytetu. W konkursie na tzw. studia zamawiane UMK wygrał wsparcie dla sześciu kierunków. Jesteśmy pod tym względem najlepsi w kraju

 • Studia szyte na miarę

  [ TBP WR ] - Mój Biznes. Ludzie - praca - innowacje. Wrocław MICHAŁ KARBOWIAK 05-12-2016

  przekonują, że gubią się wówczas umiejętności potrzebne w konkretnym biznesie. Co innego, kiedy firma zamawia studia podyplomowe. - W takim przypadku program budowany jest w ścisłej współpracy przedstawicieli uczelni i kierownictwa przedsiębiorstwa zamawiającego. Badane są potrzeby szkoleniowe, organizujemy spotkania, prowadzimy negocjacje. Zwykle takie proces jest długotrwały, ale pozwala ukształtować program odpowiadający potrzebom danej firmy. Jest szyty na miarę - mówi prof. Janusz Lichtarski Dla szkół wyższych są prawdziwym biznesem, dla biznesu nauką "pod jego potrzeby". To studia podyplomowe zamawiane przez konkretne firmy.

 • Kierunki zamawiane czekają

  strony lokalne GW - Opole BEATA ŁABUTIN 26-06-2010

  otrzymujemy certyfikat. Nie muszę tłumaczyć, że to dobrze wygląda w CV i ułatwia po studiach znalezienie atrakcyjnej pracy - podkreśla Tomasz. Kamila z drugiego roku inżynierii środowiska zaznacza, że bardzo ważna jest też możliwość odbywania praktyk i staży w renomowanych przedsiębiorstwach, co pozwala już na studiach nabyć pewnego doświadczenia. - No i stypendium, ono nie jest bez znaczenia - mówi. - Jestem stypendystką i muszę powiedzieć, że te dodatkowe pieniądze bardzo ułatwiają życie - mówi. Z kolei Rekrutacja na studia rozpędza się, uczelnie czekają na kandydatów, kusząc ich między innymi możliwością studiowania na kierunkach zamawianych, co wiąże się z dużym prawdopodobieństwem otrzymania bardzo atrakcyjnego stypendium. Jednak nie tylko

 • Studia na zamówienie

  Gazeta Edukacja ANETA ZADROGA 28-08-2012

  studia . MNiSW właśnie sprawdza, jak uczelnie poradziły sobie z kształceniem młodych ludzi. - Po czterech latach od uruchomienia programu kierunków zamawianych udało się przełamać niekorzystną z punktu widzenia rynku pracy strukturę kształcenia. Znacząco wzrosło zainteresowanie studiami na kierunkach ścisłych i technicznych, a także wyraźnie zwiększył się wskaźnik liczby absolwentów - podkreśla minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka. - Przede wszystkim sama idea kierunków zamawianych Kierunki zamawiane zapewniają atrakcyjne warunki studiowania, stypendium dla najlepszych i pracę po skończonych studiach. Krakowskie uczelnie mają w swojej ofercie najwięcej takich studiów w skali kraju

 • Rekrutacja na finiszu

  [ DLO TO ] - strony lokalne GW - Toruń MACIEJ CZARNECKI 11-09-2012

  Internetowa rejestracja na studia pierwszego stopnia, które do lipca br. nie przyciągnęły wystarczającej liczby chętnych, potrwa tylko do czwartku 13 września. Kandydaci mogą zgłaszać się m.in. na astronomię, niektóre filologie, historię, informatykę, politologię, stosunki międzynarodowe, studia wschodnie. Wyjątkiem są kierunki artystyczne, na które nabór zakończył się w poniedziałek. Obecnie na wydziale sSztuk pięknych trwają egzaminy praktyczne. Wyniki rekrutacyjnej dogrywki zostaną ogłoszone Kończy się dodatkowy nabór na studia na toruńskim uniwersytecie. Do wzięcia są jeszcze indeksy na wielu atrakcyjnych kierunkach, także tzw. zamawianych, na których można dostać wysokie stypendia

 • Kariera na zamówienie

  [ DLO WR ] - Strony Lokalne Wrocław SANDRA WRÓBEL 08-04-2013

  Wydziale Elektroniki oraz Wydziale Mechanicznym), informatyka (na Wydziale Elektroniki oraz Wydziale Informatyki i Zarządzania), inżynieria systemów (na Wydziale Informatyki i Zarządzania) oraz mechatronika (Wydział Mechaniczny). Na Uniwersytecie Przyrodniczym kierunki zamawiane realizowane są tylko na studiach pierwszego stopnia. Wśród nich znajdują się biotechnologia, ochrona środowiska, inżynieria i gospodarka wodna oraz odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami. - Mamy już pierwszych Młodzi ludzie coraz bardziej świadomie wybierają swoją zawodową przyszłość. Dokładnie analizują wybór studiów, które pomogą im w zdobyciu satysfakcjonującej pracy. Coraz częściej też decydują się na studia na tzw. kierunkach zamawianych

 • Milion na naukę

  strony lokalne GW - Radom KAROLINA STASIAK 04-01-2012

  otrzymać dofinansowanie - mówi Aneta Mirosz, rzeczniczka PR. Od 2008 r. ministerstwo w ramach rządowego programu kierunków zamawianych dofinansowuje kształcenie dodatkowych studentów w dziedzinach kluczowych dla rozwoju gospodarki kraju: matematycznych, technicznych i przyrodniczych. Politechnika rekrutację elektroniczną rozpocznie prawdopodobnie w połowie stycznia, a studia będzie można rozpocząć już w semestrze letnim. - Energetyki nie udało się nam uruchomić w październiku, zabrakło kilku osób Prawie milion złotych otrzymała Politechnika Radomska z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie kolejnego kierunku zamawianego. Studia na energetyce na Wydziale Mechanicznym ruszą już w semestrze letnim

 • Kasa na włosku

  strony lokalne GW - Toruń MACIEJ CZARNECKI 30-09-2010

  W lipcu br. wydział matematyki i informatyki UMK wywalczył w resorcie nauki 10,3 mln zł na tzw. kierunki zamawiane (czyli studia matematyczne, techniczne i przyrodnicze, których absolwenci są niezbędni polskiej gospodarce). Warunkiem był odpowiedni poziom rekrutacji: pieniądze popłyną do Torunia, jeśli uczeni z gmachu przy ul. Chopina przyjmą minimum 60 osób na matematykę i min. 80 na informatykę. Sprawa wydawała się prosta z uwagi na potężny magnes: stypendia dla najlepszych w wysokości 1 tys Toruńscy informatycy mogą stracić pieniądze na studia zamawiane. W najczarniejszym scenariuszu - nawet 10,3 mln zł. Dlatego władze wydziału zamierzają namawiać studentów matematyki, by przenosili się na informatykę

 • Architektura, weterynaria, dziennikarstwo: ciągle popularne

  Gazeta Edukacja - Zainwestuj w siebie TOMASZ WYSOCKI 19-06-2012

  Wyższego, które na podstawie konsultacji z firmami z branży nowych technologii, przemysłu i biznesu stworzyło listę kierunków studiów, których absolwentów najbardziej brakuje na rynku pracy. Są na niej m.in. budownictwo, informatyka, biotechnologia. Resort nauki przyznawał uczelniom dodatkowe fundusze na stypendia dla osób, które zdecydują się na studia na kierunkach zamawianych . Sięgały one nawet tysiąca złotych miesięcznie. W tym roku dofinansowane, już z funduszy unijnych, zostaną 93 uczelnie, w tym Nie zmieniły się upodobania kandydatów na studia. Na politechnice najpopularniejsza jest architektura, na uniwersytecie - psychologia i dziennikarstwo, a na uniwersytecie przyrodniczym - weterynaria. Wrocławskie uczelnie dostały spore dofinansowanie na stypendia studentów tzw. kierunków zamawianych. Najlepsi dostaną po tysiąc złotych miesięcznie

 • Nawet na lotnictwie są jeszcze wolne miejsca

  strony lokalne GW - Rzeszów AGATA KULCZYCKA 08-08-2011

  Wbrew przewidywaniom władz uczelni druga tura rekrutacji na politechnice jest, a na kandydatów czeka wcale niemało, bo aż 767 wolnych miejsc na studiach dziennych pierwszego stopnia. A wydawało się, że sytuacja będzie zupełnie inna. O 3930 miejsc ubiegało się 7077 kandydatów. To sporo, jeśli porównać z danymi sprzed trzech lat. Wówczas na uczelnię zgłosiło się jedynie 3800 osób. Rekordy popularności biło w tym roku bezpieczeństwo wewnętrzne, kierunek nowo uruchomiony na Wydziale Zarządzania. O Cztery wydziały Politechniki Rzeszowskiej aż na 15 kierunkach mają jeszcze wolne miejsca dla kandydatów na studia. Wśród nich są tak prestiżowe jak lotnictwo i kosmonautyka, ale też zamawiane, co oznacza, że najlepsi studenci mogą na nich liczyć na stypendia w wysokości 900 zł miesięcznie

 • Koniec bajki

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza SYLWIA SAŁWACKA, WSPÓŁPRACA ANNA GRANATOWSKA 06-09-2012

  elementów misji nadawcy publicznego zapisany w statucie spółki. Obliguje ją też do tego podpisana przez TVP Karta Telewizji Dziecięcej. Ostatnie polskie filmy animowane, zamawiane jeszcze w 2007 r., to kinowy "Projekt Chopin" (produkcja Break-Thru Films) oraz seria "Baśnie i bajki polskie" studia w Poznaniu, w którym TVP ma udziały. W liście otwartym do TVP i ministra kultury i dziedzictwa narodowego artyści z poznańskiego studia piszą: "W wielu krajach Europy stworzono uregulowania prawne, które Upada poznańskie studio filmów animowanych, znane m.in. z ekranizacji bajek Leszka Kołakowskiego. Pozostałe wytwórnie walczą o przetrwanie, bo TVP od dwóch lat nie zamawia bajek

 • Wolne miejsca na studiach

  [ DLO GD ] - strony lokalne GW - Gdańsk ARKADY.RONIN, FARSZAFIANIN, 1GROUP, TSLMKDC, COMPOR, TOKONTONIEJESTWOLNE, 1OBYWATEL1, POWIEWAMITO, ADWACH, ANASZ, VBN53 12-09-2012

  jedno, po jakich studiach zostaje się bezrobotnym albo zmywa w Londynie. Dokładnie tak, ale lepiej zrobić jeszcze mgr, bo, znając naszych paraposłów, jak zobaczą, że nie ma już frajerów na uczelnie i stracą katedry, to wymyślą, że operator koparki musi mieć studia :), są już nawet na kosmetyczkę i fryzjera, zaraz będzie mgr frezarstwa i tokarstwa. Tokarstwa już jest, robisz specjalizacje na Wydziale Mechanicznym PG. Ludzie nie chcą studiować, jak widzą, że w Polsce skończenie studiów w niczym nie Choć większość publicznych szkół wyższych na Pomorzu zakończyła już pierwszy etap rekrutacji, zostały jeszcze setki wolnych miejsc na bezpłatnych studiach. Do wyboru wciąż jest mnóstwo ciekawych kierunków, wśród nich nawet kierunki zamawiane, gdzie możesz liczyć na specjalne stypendium.

 • Zostań informatykiem

  [ DLO CZ ] - strony lokalne GW - Częstochowa ZS 13-11-2012

  Informatyka na Wydziale Elektrycznym to najnowsza propozycja wśród kierunków zamawianych oferowanych przez Politechnikę Częstochowską. Studiowanie na kierunku zamawianym wiąże się m.in. z otrzymaniem przez studentów atrakcyjnego stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie (otrzymuje je średnio połowa studentów z najwyższą średnią na roku). Środki finansowe na realizację projektu otrzymuje też uczelnia - informuje Izabela Walarowska, rzeczniczka PCz. Chętni, by podjąć naukę na studiach Informatyka na Wydziale Elektrycznym to najnowsza propozycja wśród kierunków zamawianych oferowanych przez Politechnikę Częstochowską. Studiowanie na kierunku zamawianym wiąże się m.in. z otrzyma

 • Toruński uniwersytet finiszuje z rekrutacją

  strony lokalne GW - Toruń MC 16-10-2009

  środowiska, politologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, zarządzanie), studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia (pedagogika specjalna, polityka społeczna), studiach niestacjonarnych drugiego stopnia (ekonomia, europeistyka, filologia germańska, filologia romańska, finanse i rachunkowość), jednolitych studiach magisterskich (prawo), studiach dziennych drugiego stopnia (biotechnologia - kierunek zamawiany ), oraz finansach i rachunkowości w Bydgoszczy i zarządzaniu w Grudziądzu (w obu przypadkach środowiska, politologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, zarządzanie), studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia (pedagogika specjalna, polityka społeczna), studiach niestacjonarnych dru

 • W SKRÓCIE

  strony lokalne GW - Toruń MC 13-11-2009

  Kasa czeka na żaków Studenci wybranych kierunków na UMK mogą do piątku składać wnioski o stypendia w wysokości 1 tys. zł miesięcznie. Pieniądze można dostać na tzw. studiach zamawianych , czyli uznanych przez rząd za kluczowe dla polskiej gospodarki. Szansę mają najlepsi pierwszoroczniacy z automatyki i robotyki, biotechnologii, fizyki, fizyki technicznej, informatyki stosowanej i ochrony środowiska. Kasa czeka na żaków Studenci wybranych kierunków na UMK mogą do piątku składać wnioski o stypendia w wysokości 1 tys. zł miesięcznie. Pieniądze można dostać na tzw. studiach zamawianych , czyli uz

 • Zła nazwa kierunku studiów może drogo kosztować

  GW TORUŃ MC 03-09-2008

  będzie matematyki i ekonomii. - W wykazie znalazły się studia z naszego wniosku: biotechnologia (specjalność agrobiotechnologia), automatyka i robotyka oraz właśnie wspomniana przez czytelniczkę specjalność na matematyce - wyjaśnia Mirosława Dynus z działu dydaktyki UMK. - To zupełnie inna rzecz niż kierunek, na który rejestrowała się nasza przyszła studentka. Matematyka i ekonomia to studia międzywydziałowe. Nie sygnalizowaliśmy wcześniej, że znajdą się na liście kształcenia zamawianego , więc nie będzie matematyki i ekonomii. - W wykazie znalazły się studia z naszego wniosku: biotechnologia (specjalność agrobiotechnologia), automatyka i robotyka oraz właśnie wspomniana przez czytelniczkę s

 • UMK dalej rekrutuje

  [ DLO TO ] - strony lokalne GW - Toruń MC 17-08-2012

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika rozpoczął drugi nabór na studia stacjonarne drugiego stopnia. Chętni mogą zgłaszać się na 39 kierunków, w tym cztery zamawiane , na których można dostać wysokie stypendium. Dodatkowa runda rekrutacji potrwa do 18 września, a jej wyniki zostaną ogłoszone sześć dni później. Na razie nabór odbywa się w internecie. Dopiero od 25 do 28 września zakwalifikowani będą mieć czas, by przynieść dokumenty w wersji papierowej. Można rejestrować się m.in. na administrację Uniwersytet Mikołaja Kopernika rozpoczął drugi nabór na studia stacjonarne drugiego stopnia. Chętni mogą zgłaszać się na 39 kierunków, w tym cztery zamawiane , na których można dostać wysokie styp

Polecane tematy

Inne artykuły

Jestem w szoku
Skaner działa cuda
Laury dla Sarakiny
Pomarzyć o milionie
Po Instalu już ekstraklasa
WIDZISZ GO, NAPOLEON!
TAM WOJNA, TU ZIMNO
° TERMINARZ LOTOSU
Jak smakują maliny prosto z krzaka
Dzieci pozostaną przy ul. Nizinnej
Warszawskie metamorfozy
Pocztówka z Opola: chmury nad kąpieliskiem Bolko
PRZYSZLI GEJE DO GÓRNIKÓW
Łut szczęścia
Na Helu nie ma już fali
Z Gwardią o awans
Antek Nie Jest Zły
MROCZNE SYMBOLE
Budowanie nadal w planie
Od leków po piratów
Ratunek na kruchym lodzie
ZAPOWIEDZI. ŚRODA
Legia nie wygrywa ważnych meczów
Objazdowy salon samochodowy
Pytaj każdego dnia
[bez tytułu]
Górnicy nie chcą iść na emerytury, bo im się to nie opłaca
Władysława i Jan Lasota
Zmiany w zespole akademiczek
Prezes Kaczyński nie odejdzie
John Zorn po raz pierwszy we Wrocławiu
Brak kibiców
Nagrody Dla Poetów
Brudna Bydgoszcz
Stadion w Poznaniu do prokuratury
Upadek Lubarskiego
Pamiętliwe kasy
Tytuł dla Widzewa
Jak kawiarnia Stylowa pić kawę hutników uczyła
Walkower dla Legii?
ZAPROSZENIA
Pomorze będzie gościć gwiazdy Euro 2012
JUDO - NABÓR
Młodzi bronią dobrych ogólniaków
Podwójne pudło Gałka
Jonsson najlepszy z polonistów w Szwecji
Ciernista droga centroprawicy
Przejmij sobie linię autobusową
Kolebka przemysłu
Burmistrz Nie Żyje
Wigilijny odświętny stół
Wymyślanie koła
FOTOFELIETON
Polański razy pięć
NUMERY LOTTO
PIŁKA NOŻNA, IV LIGa piłki nożnej
Hugo Chavez uspołecznia media
SPORT W SKRÓCIE
Polana przyjaciół
Zakłady mięsne upadły, ale mają powstać