Inne tagi

tadeusz mazowiecki

(znalezionych: 8869 )

 • Deklaracja nowego centrum

  Gazeta Wyborcza WZ, WŁADYSŁAW FRASYNIUK, JERZY HAUSNER, TADEUSZ MAZOWIECKI, JANUSZ STEINHOFF 14-02-2005

  "List do tych, którzy nie chcą być bezradni". Przywódca Unii Wolności Władysław Frasyniuk, wicepremier Jerzy Hausner, który właśnie opuścił SLD, bezpartyjny dziś Tadeusz Mazowiecki oraz lider Partii Centrum Janusz Steinhoff podpisali wczoraj wspólną deklarację polityczną Na jego szybką publikację nalegała Unia Wolności. Steinhoff przez tydzień przekonywał swoich partyjnych kolegów - jednych przekonał, innych nie. Unici ostrzegli go więc przed "powtórką z Konwentu św. Katarzyny", symbolu długich "List do tych, którzy nie chcą być bezradni". Przywódca Unii Wolności Władysław Frasyniuk, wicepremier Jerzy Hausner, który właśnie opuścił SLD, bezpartyjny dziś Tadeusz Mazowiecki oraz lider Par

 • ROZPAD LID KOMENTUJĄ

  Gazeta Wyborcza TADEUSZ MAZOWIECKI, SŁAWOMIR SIERAKOWSKI, JAN LITYŃSKI, NOT. ML, KID 31-03-2008

  Każdy sobie? Naprawdę nie wiem, co po rozpadzie LiD powinna zrobić PD. Jej politycy powinni rozważyć, czy widzą jakieś miejsce dla swojej partii, czy też PD ma się rozwiązać. I wtedy niech każdy wybierze sam, dokąd chce pójść. Mały krok w dobrą stronę SŁAWOMIR SIERAKOWSKI Każdy sobie? Naprawdę nie wiem, co po rozpadzie LiD powinna zrobić PD. Jej politycy powinni rozważyć, czy widzą jakieś miejsce dla swojej partii, czy też PD ma się rozwiązać. I wtedy niech każdy w

 • KŁOPOT Z REZOLUCJĄ

  Gazeta Wyborcza TADEUSZ MAZOWIECKI (UW), DANUTA HUEBNER, OPRAC. EM, WYB. KNYSZ 05-07-2002

  kompetencji dotyczących aborcji czy jakichkolwiek innych kwestii związanych z ochroną zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. Sprawy te pozostają w wyłącznej gestii państw członkowskich". Parlament Europejski wykroczył w tej sprawie poza swoje kompetencje i wprowadził niepotrzebne zamieszanie. Swoją kompetencji dotyczących aborcji czy jakichkolwiek innych kwestii związanych z ochroną zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. Sprawy te pozostają w wyłącznej gestii państw członkowskich". Parlamen

 • PREZYDENT POLSKI ROZSĄDNEJ

  Gazeta Wyborcza Tadeusz Mazowiecki 31-10-1990

  Odwołuję się do Polski rozsądnej, do Polski, która jest w drodze do tego, żeby było lepiej, która rozumie, że nie można zmarnować tego, cośmy dokonali. I myślę, że taka Polska jest we wszystkich grupach społecznych. o niepodległości Uznanie suwerenności Polski jest faktem, który przecież jeszcze rok temu nie był całkiem oczywisty. Przypomnę, że po utworzeniu rządu pod moim kierownictwem, Ceausescu wzywał wszystkie partie komunistyczne do obrony socjalizmu realnego. Wspominam o tym, by pokazać sk Odwołuję się do Polski rozsądnej, do Polski, która jest w drodze do tego, żeby było lepiej, która rozumie, że nie można zmarnować tego, cośmy dokonali. I myślę, że taka Polska jest we wszystkich grup

 • Wspólny apel o wspólną modlitwę

  Gazeta Wyborcza [-]; Tadeusz MAZOWIECKI 23-12-1992

  (P) Apel do narodów byłej Jugosławii o wspólną modlitwę o pokój 23 grudnia wystosowali tamtejsi duchowi przywódcy mahometan, prawosławnych, katolików oraz rabin żydowski. Apel podpisali - przywódca duchowy muzułmanów Jakub efendi Selimowski Rais Ulema, prawosławny [Paweł patriarcha] z Belgradu, rzymskokatolicki arcybiskup metropolita Sarajewa Vinko Puljić oraz rabin Arthur Schneier z Nowego Jorku, organizator spotkania reprezentantów różnych religii w listopadzie w Szwajcarii. ° Ten dramatyczny (P) Apel do narodów byłej Jugosławii o wspólną modlitwę o pokój 23 grudnia wystosowali tamtejsi duchowi przywódcy mahometan, prawosławnych, katolików oraz rabin żydowski. Apel podpisali - przywódca d

 • Przed decyzją

  Gazeta Wyborcza Tadeusz Mazowiecki 17-11-1995

  W dniu dzisiejszym od południa zapanuje już przedwyborcza cisza. Ta cisza jest nam potrzebna. Zwłaszcza ostatnie dni kampanii wyborczej upływały na takich atakach, które odwracają uwagę od spraw o wiele ważniejszych. Wybór nie jest łatwy. Ale to nie oznacza, że można się po prostu od niego uchylić. Także ci, którzy nie pójdą do wyborów lub skreślą obu kandydatów, będą współodpowiedzialni za rezultaty tego wyboru. To jest pierwsza i podstawowa sprawa, którą w tym dniu namysłu warto sobie z całą b W dniu dzisiejszym od południa zapanuje już przedwyborcza cisza. Ta cisza jest nam potrzebna. Zwłaszcza ostatnie dni kampanii wyborczej upływały na takich atakach, które odwracają uwagę od spraw o wi

 • Oświadczenie Tadeusza Mazowieckiego

  Gazeta Wyborcza Tadeusz Mazowiecki 04-01-1996

  W związku z informacją o wszczęciu przez prokuraturę stołeczną śledztwa w sprawie podania nieprawdy przez mój komitet wyborczy w 1990 roku, dotyczącej mojego wykształcenia, oświadczam, iż nigdy nie kryłem, że nie mam ukończonych studiów. Nie twierdziłem też, że jestem magistrem prawa, lecz że studiowałem na wydziale prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Formalności związane ze zgłoszeniem mojej kandydatury do Państwowej Komisji Wyborczej załatwiane były przez mój komitet wyborczy, w skład którego wc W związku z informacją o wszczęciu przez prokuraturę stołeczną śledztwa w sprawie podania nieprawdy przez mój komitet wyborczy w 1990 roku, dotyczącej mojego wykształcenia, oświadczam, iż nigdy nie k

 • Walczmy o coś, nie przeciw komuś

  Gazeta Wyborcza TADEUSZ MAZOWIECKI 01-04-1996

  Mam nadzieję, że debata polityczna, jaką inicjuje to spotkanie, będzie początkiem poważnego namysłu prowadzącego do skupienia wysiłków i wykazania politycznej woli tworzenia szerokiej alternatywy dla obecnie rządzącego układu politycznego. Mam też nadzieję, że inicjatorzy tego spotkania i jego uczestnicy zdają sobie sprawę, że oddźwięk społeczny i zaufanie budzić mogą jedynie takie inicjatywy, w których ludzie odczytują coś więcej niż tylko aspiracje do odzyskania utraconej władzy. Inaczej mówią Mam nadzieję, że debata polityczna, jaką inicjuje to spotkanie, będzie początkiem poważnego namysłu prowadzącego do skupienia wysiłków i wykazania politycznej woli tworzenia szerokiej alternatywy dla

 • Mamy za co dziękować

  Gazeta Wyborcza Tadeusz Mazowiecki 13-09-1999

  Kiedy przed 10 laty 12 września, a był to dzień tak samo piękny i słoneczny jak dziś, przedstawiałem w Sejmie program i skład rządu, miałem świadomość tej chwili i jej znaczenia. (...) Przychodziliśmy z "Solidarności", wielkiego ruchu społecznego, który od pamiętnego sierpnia 1980 r. upominał się o zasadniczą reformę państwa, o przywrócenie społeczeństwu podmiotowości, o podstawowe swobody i prawa obywatelskie. Przychodziliśmy z ruchu, którego determinacja i pokojowa walka toczona pod przewodnic Kiedy przed 10 laty 12 września, a był to dzień tak samo piękny i słoneczny jak dziś, przedstawiałem w Sejmie program i skład rządu, miałem świadomość tej chwili i jej znaczenia. (...) Przychodziliśm

 • Naszą kwestią społecznąbył totalitaryzm

  Gazeta Wyborcza Tadeusz MAZOWIECKI 24-08-1991

  Być wrażliwym na kwestie społeczne, a zarazem poszukiwać takich ich rozwiązań, które są zgodne z powołaniem i naturą człowieka i społeczeństwa. Sądzę, że w taki sposób odczytać można najbardziej ogólne, wykraczające poza swój czas, społeczne wskazanie encykliki "Rerum novarum", do której wracamy dziś, w stulecie jej ogłoszenia. Kwestią społeczną naszych czasów i naszej sytuacji stał się totalitaryzm. Zwykle mówi się o nim jako o problemie ideologicznym czy politycznym. Myślę, że można, a nawet t Być wrażliwym na kwestie społeczne, a zarazem poszukiwać takich ich rozwiązań, które są zgodne z powołaniem i naturą człowieka i społeczeństwa. Sądzę, że w taki sposób odczytać można najbardziej ogól

 • Duchem był przy sprawach ludzi słabszych

  Gazeta Wyborcza Tadeusz Mazowiecki 10-10-2009

  Bardzo wcześnie rozpoczął swoją służbę publiczną, stając wobec wyzwań - po ludzku rzecz biorąc - nie do udźwignięcia. W getcie pomagał ludziom przeżyć, wyrywał ich śmierci. A gdy przyszła chwila ostateczna, wiedział, że celem nie będzie zwycięstwo, lecz ocalenie godności. Był działaczem Bundu, jednym z twórców Żydowskiej Organizacji Bojowej i ostatnim przywódcą powstania 1943 r. w warszawskim getcie. Był bohaterem. Rok później walczył w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie wstąpił na studia medyczne Żegnamy Marka Edelmana, człowieka, który był dla nas wzorem i oparciem. Strażnika pamięci i strażnika zasad - mówił przed pomnikiem Bohaterów Getta Warszawskiego

 • Apel Tadeusza Mazowieckiego

  Gazeta Wyborcza Tadeusz Mazowiecki 28-11-1990

  Zwracam się do tych wszystkich, którzy poparli mnie w wyborach prezydenckich. Jest nas wielu: dwa i pół miliona. To wielka rzesza ludzi ożywionych wspólną wizją państwa, wizją demokracji. To rzesza ludzi gotowych do wysiłku na rzecz głębokiej reformy gospodarczej kraju i pragnących znaleźć dla Polski właściwe, bezpieczne miejsce w Europie. Chciałbym, żeby ta wspólnota, która wytworzyła się wokół wyborów prezydenckich, przetrwała i rozwinęła się. Dlatego poprosiłem o utrzymanie naszych komitetów Zwracam się do tych wszystkich, którzy poparli mnie w wyborach prezydenckich. Jest nas wielu: dwa i pół miliona. To wielka rzesza ludzi ożywionych wspólną wizją państwa, wizją demokracji. To rzesza l

 • WYBIERZMY ROZWÓJ

  Gazeta Wyborcza TADEUSZ MAZOWIECKI 02-07-2010

  Argumenty zostały wyłożone. Każdy, kto choć trochę chciał, mógł je poznać i odróżnić dwie wizje polityki, jakie reprezentują kandydaci do urzędu prezydenta Rzeczypospolitej. W niedzielę wieczorem, najdalej w poniedziałek, będziemy już wiedzieli, jakie jest rozstrzygnięcie. I będziemy żyć dalej we wspólnym domu, jakim jest Polska. Podziały sięgnęły głęboko. Bardzo głęboko. Nie mam wątpliwości, który z kandydatów naprawdę będzie chciał je przezwyciężać i eliminować jad nienawiści z życia publiczne Argumenty zostały wyłożone. Każdy, kto choć trochę chciał, mógł je poznać i odróżnić dwie wizje polityki, jakie reprezentują kandydaci do urzędu prezydenta Rzeczypospolitej. W niedzielę wieczorem, na

 • Obecność

  Gazeta Wyborcza TADEUSZ MAZOWIECKI 20-07-2009

  Taki tytuł nosiła księga ofiarowana przez przyjaciół Leszkowi Kołakowskiemu na jego sześćdziesięciolecie, wydana w kraju przez podziemne wydawnictwo, a za granicą przez Aneks. Napisałem i ja do tej księgi esej, poświęcony ewolucji stosunku Kołakowskiego do chrześcijaństwa. Pasjonowała mnie ta ewolucja, w której już nie sposób było odkryć, co jest zdaniem pisanym z zewnątrz, a co z wewnątrz chrześcijaństwa. Zadawałem pytanie, jaki jest jego punkt dojścia, i konstatowałem, że myśl Kołakowskiego wy Taki tytuł nosiła księga ofiarowana przez przyjaciół Leszkowi Kołakowskiemu na jego sześćdziesięciolecie, wydana w kraju przez podziemne wydawnictwo, a za granicą przez Aneks. Napisałem i ja do tej k

 • UWOLNIĆ POCZOBUTA

  Gazeta Wyborcza TADEUSZ MAZOWIECKI 14-04-2011

  Nasz białoruski korespondent Andrzej Poczobut siedzi w więzieniu w Grodnie. Czeka go proces za rzekome znieważenie prezydenta Aleksandra Łukaszenki w artykułach dla "Gazety" i komentarzach w internecie. Dziennikarzowi grożą dwa lata więzienia. PIERWSZY NIEKOMUNISTYCZNY PREMIER POLSKI Ten dzielny człowiek wyrażał to, co wielu myśli. Pragnienia wolności nie da się stłumić. Władze Białorusi, przetrzymując dziennikarza, łamią wszelkie zasady obowiązujące w cywilizowanym świecie. Podpisz apel o uwoln Nasz białoruski korespondent Andrzej Poczobut siedzi w więzieniu w Grodnie. Czeka go proces za rzekome znieważenie prezydenta Aleksandra Łukaszenki w artykułach dla "Gazety" i komentarzach w internec

 • Nie wierzę w Stany Zjednoczone Europy

  GW Katowice Tadeusz Mazowiecki 16-01-1999

  FRAGMENTY MOWY DOKTORA HONORIS CAUSA AE TADEUSZA MAZOWIECKIEGOMagnificencjo, panie rektorze, dostojny Senacie, szanowni państwo. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że Polska zawsze była w Europie. Ani w czasie 120 lat rozbiorów, ani w czasie pojałtańskiego podziału w Europie, Polacy nie stracili poczucia przynależności do cywilizacji zachodnioeuropejskiej. (...) Po 1989 r. mówi się często o naszym powrocie do Europy. Sam, przemawiając jako premier w Radzie Europy, użyłem określenia, że raczej mówić t FRAGMENTY MOWY DOKTORA HONORIS CAUSA AE TADEUSZA MAZOWIECKIEGOMagnificencjo, panie rektorze, dostojny Senacie, szanowni państwo. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że Polska zawsze była w Europie. Ani w c

 • Mój rząd nie odpowiada za niszczenie dokumentów MSW

  Gazeta Wyborcza TADEUSZ MAZOWIECKI 21-12-2004

  Oświadczenie Tadeusza Mazowieckiego W związku z przekazanymi mi pytaniami dziennikarzy TVP oświadczam, co następuje:1. W sprawie niszczenia dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w 1989 roku wypowiadałem się już kilkakrotnie publicznie w moich wywiadach. Na początku jesieni 1989 r. dotarły do Urzędu Rady Ministrów wiadomości, że w Jeziornie pod Warszawą znajdują się jakieś ślady niszczonych materiałów z MSW. Zadzwoniłem zaraz w tej sprawie do ministra spraw wewnętrznych generała Czesława Oświadczenie Tadeusza Mazowieckiego W związku z przekazanymi mi pytaniami dziennikarzy TVP oświadczam, co następuje:1. W sprawie niszczenia dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w 1989 roku wyp

 • List od Tadeusza Mazowieckiego Do władz Trójmiasta i policji

  GW Trójmiasto (Gdańsk) TADEUSZ MAZOWIECKI 10-04-2002

  listy Bardzo żałuję, że nagła niedyspozycja nie pozwoliła mi przyjechać do Gdańska i uczestniczyć w dyskusji panelowej poświęconej Bałkanom. Ten temat jest mi szczególnie bliski, czuję się emocjonalnie związany z tym regionem Europy, byłem tam wielokrotnie, ostatnio w ubiegłym miesiącu odwiedziłem Sarajewo. Chciałem podzielić się z Państwem moimi refleksjami z tej podróży. Żałuję, że jest to niemożliwe. Pozdrawiam serdecznie gości z Bałkanów i wszystkich uczestników dzisiejszego spotkania w Gdań listy Bardzo żałuję, że nagła niedyspozycja nie pozwoliła mi przyjechać do Gdańska i uczestniczyć w dyskusji panelowej poświęconej Bałkanom. Ten temat jest mi szczególnie bliski, czuję się emocjonaln

 • Świat można polepszać

  Gazeta Wyborcza Tadeusz Mazowiecki 03-03-1998

  Dobrze, że przychodzi do Unii dużo młodych ludzi. Ale musimy sobie i dla nich, i dla nas zadać pytanie, dlaczego się właściwie jest w polityce, a nie na przykład w biznesie. Mamy dwie skrajne postawy. Z jednej strony upadek tych systemów myślowych, które wieszczyły szczęśliwość świata i które skończyły się Oświęcimiem albo gułagami. Bo uważały, że w wieszczeniu tej szczęśliwości świata wszystko w polityce jest dozwolone, że można uszczęśliwiać ludzi na siłę. Reakcją na to jest inna postawa. Post Dobrze, że przychodzi do Unii dużo młodych ludzi. Ale musimy sobie i dla nich, i dla nas zadać pytanie, dlaczego się właściwie jest w polityce, a nie na przykład w biznesie. Mamy dwie skrajne postawy

 • Przed Bogiem lub sumieniem

  Gazeta Wyborcza Tadeusz Mazowiecki 15-03-1997

  Tekst w takim brzmieniu zaakceptowała wczoraj komisja konstytucyjna. W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 r. możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o jej losie, my, Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, równi w prawach i powinnościach wobec dobra wspólnego - Polski, wdzięczni n Tekst w takim brzmieniu zaakceptowała wczoraj komisja konstytucyjna. W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 r. możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o jej losie

Polecane tematy

Inne artykuły

Otrzeć się o gwiazdę
Jurek podbija Hiszpanię
Potrzebna deklaracja
WYNIKI VIII KOLEJKI SLAK
PORAŻKA PIS W MIASTACH
Będzie plaża nad Odrą
WALKA MAGDALENY F.
Niby zwykły człowiek
Jakość szkoły to nauczyciele nie urzędnicy
ZAPOWIEDZI. DZIŚ
środa
Kot nie ma pretensji o wielką sztukę
dr Sławomir Racocki
Pączek musi kosztować co najmniej 3 złote
RTL 7
Scenariusze są dwa
SILNE WZROSTY ZAWITAŁY NA GPW
Jordan po pół wieku
Z Anglii do bramki Warty
Szybsze decyzje budowlane
KRONIKA POLICYJNA
Barokowe rzeźby przy tablicy JP II
Mieczysław Dytko
Dziki Nicholls
Hit Na Inaugurację
Święty mikołaj po przeszczepie
Po marchew na lewobrzeżny bazarek
Byli łagodni dla kierowców
GRUBA KRESKA PRZERYWANA
Czy kotek pójdzie do nieba?
Polak z gwiazdką we Francji
Krok do mistrzostwa!
Sny Krystyny Jandy
KRÓTKO / ZŁAMANY PANTOGRAF
Komunikacja w firmie
Trzynaście lat sanacji
Debata gwoździem programu
Chcemy dać narzędzia
Na Majorkę za darmo
Kto przygarnie "czarne berety"
Studenci pomogą zwierzakom
Nie juwenalia, a piernikalia
Łącznościowiec miesiąc bez liderki
"Ręce precz od naszej szkoły"
KOLEJNY MILION DOLARÓW
Dziecko utonęło w wannie
POLECA AGNIESZKA KOWALSKA
Nikt mnie nie pytał
Raport komendanta
Wyjaśnienie
DEPESZE
W poszukiwaniu straconej błony
Nie daj się zmanipulować sekcie
Tyczka pełna karnych
W SKRÓCIE
Nowe wycieraczki
[bez tytułu]
Widzew Szymkowiaka kontra Wisła Szymkowiaka
Kwiaciarki u radnego
10. FESTIWAL FILMÓW LATYNOAMERYKAŃSKICH