Inne tagi

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

(znalezionych: 194 )

 • OŚWIADCZENIE

  Praca 27-03-2000

  Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w zbiorze danych administrowanym przez PricewaterhouseCoopers Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 68 w celu ich przetwarzania i wykorzystywania na cele konkursu oraz w celach rekrutacyjnych, a także na udostępnianie moich danych osobowych , takich jak: imię i nazwisko, adres, data urodzenia oraz uczelnia, rok i kierunek studiów, firmom, które organizują praktyki dla studentów stanowiące nagrody w V edycji Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w zbiorze danych administrowanym przez PricewaterhouseCoopers Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 68 w c

 • OŚWIADCZENIE

  Praca 27-03-2000

  Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w zbiorze danych administrowanym przez PricewaterhouseCoopers Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 68 w celu ich przetwarzania i wykorzystywania na cele konkursu oraz w celach rekrutacyjnych, a także na udostępnianie moich danych osobowych , takich jak: imię i nazwisko, adres, data urodzenia oraz uczelnia, rok i kierunek studiów, firmom, które organizują praktyki dla studentów stanowiące nagrody w V edycji Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w zbiorze danych administrowanym przez PricewaterhouseCoopers Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 68 w c

 • Konkurs

  TURYSTYKA 21-04-2001

  Promocji Turystyki zapewnia Pani/Panu prawo wglądu i wnoszenia poprawek do danych . Oświadczenie Wyrażam zgodę na przetwarzanie w kraju i za granicą moich danych osobowych zawartych w kuponie konkursowym w celach wskazanych powyżej, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych . Dane swoje udostępniam dobrowolnie. Jednocześnie wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów promocyjnych od wyżej wskazanego podmiotu. ................................................. Promocji Turystyki zapewnia Pani/Panu prawo wglądu i wnoszenia poprawek do danych . Oświadczenie Wyrażam zgodę na przetwarzanie w kraju i za granicą moich danych osobowych zawartych w

 • ZGŁOSZENIE PRZYSTĄPIENIA DO POLICYJNEGO PROGRAMU PREWENCYJNEGO "S T O P 24"

  GW Wrocław 18-07-2003

  FLUORYZUJĄCYM NAPISEM NA ZEWNĄTRZ NA WEWNĘTRZNEJ STRONIE SZYB: PRZEDNIEJ W JEJ LEWYM DOLNYM ROGU I TYLNEJ W JEJ PRAWYM GÓRNYM ROGU (PATRZĄC W KIERUNKU JAZDY SAMOCHODU). O rezygnacji z udziału w programie i usunięciu naklejki powiadomię Komisariat Policji ..................................................................................................... na terenie którego mieszkam. JEDNOCZEŚNIE WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE PRZEZ KOMENDĘ MIEJSKĄ POLICJI WE FLUORYZUJĄCYM NAPISEM NA ZEWNĄTRZ NA WEWNĘTRZNEJ STRONIE SZYB: PRZEDNIEJ W JEJ LEWYM DOLNYM ROGU I TYLNEJ W JEJ PRAWYM GÓRNYM ROGU (PATRZĄC W KIERUNKU JAZDY SAMOCHODU). O rezygnacji z udziału w

 • ZGŁOSZENIE PRZYSTĄPIENIA DO POLICYJNEGO PROGRAMU PREWENCYJNEGO "STOP NOC"

  GW Mazowsze (Płock) 06-01-2006

  ): ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... Otrzymaną naklejkę umieszczę - fluoryzującym napisem na zewnątrz - na wewnętrznej stronie szyb: przedniej w jej lewym górnym rogu i tylnej w jej lewym górnym rogu (patrząc w kierunku jazdy samochodu). O rezygnacji z udziału w programie i usunięciu naklejki powiadomię Komendę Miejską Policji w Płocku. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Komendę Miejską Policji w Płocku moich danych osobowych . Płock, dnia............................. Podpis.................................... <PODFOT ): ..................................................................................... ..................................................................................... ........................

 • Pokaż innym, jaki jest Twój Wrocław

  GW Wrocław 16-09-2005

  dołączone poniższe oświadczenie.Oświadczam, że jestem autorem zdjęcia, wyrażam zgodę na jego publikację na łamach "Gazety Wyborczej", prezentację na wystawie oraz stronach internetowych organizatora i patronów konkursu. Wyrażam zgodę na publikację mojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania na łamach "Gazety Wyborczej", na wystawie i na stronach internetowych organizatora i patronów konkursu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Agorę SA i Hewlett-Packard Polska moich danych osobowych na dołączone poniższe oświadczenie.Oświadczam, że jestem autorem zdjęcia, wyrażam zgodę na jego publikację na łamach "Gazety Wyborczej", prezentację na wystawie oraz stronach internetowych or

 • Pokaż innym, jaki jest Twój Wrocław

  GW Wrocław ZENON GOŁĘBSKI 23-09-2005

  dołączone poniższe oświadczenie.Oświadczam, że jestem autorem zdjęcia, wyrażam zgodę na jego publikację na łamach "Gazety Wyborczej", prezentację na wystawie oraz stronach internetowych organizatora i patronów konkursu. Wyrażam zgodę na publikację mojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania na łamach "Gazety Wyborczej", na wystawie i na stronach internetowych organizatora i patronów konkursu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Agorę SA i Hewlett-Packard Polska moich danych osobowych na dołączone poniższe oświadczenie.Oświadczam, że jestem autorem zdjęcia, wyrażam zgodę na jego publikację na łamach "Gazety Wyborczej", prezentację na wystawie oraz stronach internetowych or

 • Konkurs

  TURYSTYKA 12-05-2001

  : ...................................................... Oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych . Dane swoje udostępniam dobrowolnie. Data i podpis ................................ : ...................................................... Oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29

 • Konkurs

  TURYSTYKA 19-05-2001

  : ...................................................... Oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych . Dane swoje udostępniam dobrowolnie. Data i podpis ................................ : ...................................................... Oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29

 • Wygraj wycieczkę

  TURYSTYKA 26-05-2001

  : ...................................................... Oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych . Dane swoje udostępniam dobrowolnie. Data i podpis ................................ : ...................................................... Oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29

 • WYGRAJ WYCIECZKĘ

  TURYSTYKA 04-08-2001

  : ...................................................... ...................................................... telefon:......................................... Oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych . Dane swoje udostępniam dobrowolnie. Data i podpis ................................ : ...................................................... ...................................................... telefon:......................................... Oświadczenie: Wyrażam zgodę na

 • WYGRAJ WYCIECZKĘ

  turystyka 04-08-2001

  : ...................................................... ...................................................... telefon:......................................... Oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych . Dane swoje udostępniam dobrowolnie. Data i podpis ................................ : ...................................................... ...................................................... telefon:......................................... Oświadczenie: Wyrażam zgodę na

 • WYGRAJ WYCIECZKĘ

  TURYSTYKA 11-08-2001

  : ...................................................... ...................................................... telefon:......................................... Oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych . Dane swoje udostępniam dobrowolnie. Data i podpis ................................ : ...................................................... ...................................................... telefon:......................................... Oświadczenie: Wyrażam zgodę na

 • Konkurs

  TURYSTYKA 05-05-2001

  : ...................................................... Oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych . Dane swoje udostępniam dobrowolnie. Data i podpis ................................ : ...................................................... Oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29

 • Wygraj wycieczkę

  TURYSTYKA 09-06-2001

  (zamieszczamy go obok) i wyślij na adres: Kodak Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, budynek Orion, 02-672 Warszawa z dopiskiem: "Konkurs czerwcowy". Czekamy do 30 czerwca 2001 r. Imię i nazwisko: ...................................................... adres: ...................................................... ...................................................... telefon: ...................................................... Oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na (zamieszczamy go obok) i wyślij na adres: Kodak Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, budynek Orion, 02-672 Warszawa z dopiskiem: "Konkurs czerwcowy". Czekamy do 30 czerwca 2001 r. Imię i nazwisko

 • Wygraj wycieczkę

  TURYSTYKA 30-06-2001

  Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, budynek Orion, 02-672 Warszawa, z dopiskiem: "Konkurs czerwcowy". Czekamy do końca czerwca 2001 r. Imię i nazwisko: ...................................................... ...................................................... adres: ...................................................... ...................................................... telefon: ...................................................... Oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, budynek Orion, 02-672 Warszawa, z dopiskiem: "Konkurs czerwcowy". Czekamy do końca czerwca 2001 r. Imię i nazwisko: ............................................

 • Do Tunezji za darmo!

  TURYSTYKA 13-10-2001

  wybór. Odpowiedzi wraz z wypełnionym kuponem należy nadsyłać do 3. XI. 2001r. na adres: Dział Prasowy CANAL +/ CYFRA +, al. Jerozolimskie, 87 02-001 Warszawa, z dopiskiem "konkurs". Imię:............................................ Nazwisko:..................................... Adres:.......................................... Telefon:........................................ Oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia wybór. Odpowiedzi wraz z wypełnionym kuponem należy nadsyłać do 3. XI. 2001r. na adres: Dział Prasowy CANAL +/ CYFRA +, al. Jerozolimskie, 87 02-001 Warszawa, z dopiskiem "konkurs". Imię:.........

 • Do Tunezji za darmo!

  turystyka 13-10-2001

  . Odpowiedzi wraz z wypełnionym kuponem należy nadsyłać do 3. XI. 2001r. na adres: Dział Prasowy CANAL +/ CYFRA +, al. Jerozolimskie, 87 02-001 Warszawa, z dopiskiem "konkurs". Imię:............................................ Nazwisko:..................................... Adres:.......................................... Telefon:........................................ Oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 . Odpowiedzi wraz z wypełnionym kuponem należy nadsyłać do 3. XI. 2001r. na adres: Dział Prasowy CANAL +/ CYFRA +, al. Jerozolimskie, 87 02-001 Warszawa, z dopiskiem "konkurs". Imię:...............

 • Wygraj wycieczkę

  TURYSTYKA 16-06-2001

  adresem: Kodak Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, budynek Orion, 02-672 Warszawa z dopiskiem: "Konkurs czerwcowy". Czekamy do końca czerwca 2001 r. Imię i nazwisko: ...................................................... ...................................................... adres: ...................................................... ...................................................... telefon: ...................................................... Oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie adresem: Kodak Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, budynek Orion, 02-672 Warszawa z dopiskiem: "Konkurs czerwcowy". Czekamy do końca czerwca 2001 r. Imię i nazwisko: ..............................

 • Wygraj wycieczkę

  TURYSTYKA 23-06-2001

  : .................................................... Oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych . Dane swoje udostępniam dobrowolnie. Data i podpis ................................ : .................................................... Oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.0

Polecane tematy

Inne artykuły

II liga mężczyzn
Nowy nabór do przedszkoli. Zobacz, jakie są kryteria
Dwunastu oskarżonych
Filmowa Akcja
WUWA CZEKA NA TURYSTÓW
Najlepsi szefowie wg najlepszych studentów
Szturm Na ZUS
Szybsza podróż z lotniska Chopina
Na Tarczy z Wybrzeża
Do łazienki i kuchni według potrzeb i upodobań
Sceniczne wakacje
Jakie radio? Jaka telewizja?
Sztandar białostockiego pułku
"Tak blisko" na nowy początek
Policjanci pod lupą wydziału kontroli
Dogrywka Stali
SZKOŁA JAK CALL CENTER
Ciało jest przerażające
* CRIME STORY TV 4 18:00
Gdzie wzniesiemy toast
Dwa kroki do Azji
ZAPROSZENIA
W SKRÓCIE
Menopauza
PIŁKA RĘCZNA
ZGUBIONO 852 51 12
Stereotypowo i satyrycznie?
Wisła gotowa na LM
Sąd: Diakun skłamał
ROZGRYWKI Z JAJEM
Memoriał Jerzego Potza na koniec hokejowego sezonu
"Broniewski" wziął najwięcej
Za mało autobusów pod Warszawą
Batik przy oknie
NARODZINY AUTOKRATY
Marsz w górę tabeli
Gęś gwiezdna
Trudne procenty
PO CO NAM TAKIE MUZEUM?
Koperta szersza
Gospel prosto z Harlemu
Przedłużone negocjacje
Nowy mototygrys z Azji
Oto nasi przyszli mistrzowie olimpijscy
Abchazja: drugi front wojny
Czy Reforma Się Uda?
POMNIKI I TABLICE, A W TLE NORMALNE ŻYCIE
Roman Czernecki
Powtórka z kidnapingu
Bursa nadziei
Z hałasem do sztuki
[PRZYMOCOWANA DO ROWERU BOMBA...]
DYMISJE W WARSZAWSKIM RATUSZU
60 sekund **
GRONKIEWICZ-WALTZ I THATCHER
W galerii handlowej, czyli miejskiej dżungli
Za szybkie audi
Odwołane imprezy wracają po tygodniu ciszy
Przez granicę w bagażniku
Trzecia generacja SFR