Inne tagi

zaświadczenie o zarobkach druk

(znalezionych: 155 )

 • Kredytowe wademekum

  CZAS NA KREDYT, dodatek do Gazety Wyborczej KATARZYNA KLUKOWSKA 07-05-2003

  który się starasz, jego oprocentowania i okresu spłaty. Wniosek kredytowy: Druk bankowy na którym prosisz o udzielenie kredytu. Do wniosku musisz dołączyć: świadectwo z zakładu pracy, że jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony; zaświadczenie o zarobkach z ostatnich trzech, a w niektórych bankach - z sześciu miesięcy (etatowcy); wyciąg z rachunku bankowego z ostatnich 3 miesięcy (lub oświadczenie, że go nie masz); wyciąg z który się starasz, jego oprocentowania i okresu spłaty. Wniosek kredytowy: Druk bankowy na którym prosisz o udzielenie kredytu. Do wniosku musisz dołączyć: świadectwo z zakładu pracy, że jeste

 • Kredytowe ABC

  DOM, dodatek do Gazety Wyborczej KATARZYNA KLUKOWSKA 15-10-2003

  starasz, jego oprocentowania i okresu spłaty. WNIOSEK KREDYTOWY: Druk bankowy, na którym prosisz o udzielenie kredytu. Do wniosku musisz dołączyć: świadectwo z zakładu pracy, że jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony; zaświadczenie o zarobkach z ostatnich trzech, a w niektórych bankach - z sześciu miesięcy (etatowcy); wyciąg z rachunku bankowego z ostatnich trzech miesięcy (lub oświadczenie, że go nie masz); wyciąg z karty kredytowej starasz, jego oprocentowania i okresu spłaty. WNIOSEK KREDYTOWY: Druk bankowy, na którym prosisz o udzielenie kredytu. Do wniosku musisz dołączyć: świadectwo z zakładu pracy, że jesteś zatrudni

 • Co się należy chorym na parkinsona

  Gazeta Wyborcza EWA FURTAK, SKWIR, EF 07-07-2011

  ? Staramy się na to odpowiedzieć w naszym poradniku. Jak załatwić orzeczenie o niepełnosprawności? Ich wydawaniem zajmują się powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, do których wchodzą m.in. lekarze, doradcy zawodowi czy psychologowie. Pierwszy krok to wypełnienie i złożenie stosownego wniosku. Trzeba do niego dołączyć zaświadczenie od lekarza prowadzącego (musi zostać wystawione na specjalnym druku , ważne jest tylko przez 30 dni). Należy też zgromadzić całą dokumentację medyczną dotyczącą W Polsce żyje 80 tysięcy osób ze zdiagnozowaną chorobą Parkinsona. Chorych bez diagnozy może być dwukrotnie więcej. Jaka pomoc przysługuje im i ich rodzinom?

 • Nie pracuje, a zarabia

  GW Kraków 22-01-1997

  prawa w korzystaniu z przywilejów, jakie daje taki rachunek. W banku Peka O SA osoby z takim statusem "dochodowym", aby otrzymać kartę do bankomatu, muszą przedstawić kwity o swoich zarobkach . Mogą to być umowy-zlecenia, umowy o dzieło, inne potwierdzenia dochodów. Kiedy takich dowodów działalności zarobkowej brakuje, bank będzie stwarzał problemy z wydaniem karty bankomatowej i zgody na podjęcie pieniędzy w ramach kredytu ROR. Takiemu klientowi daje się przynajmniej pół roku tzw. "obserwacji". Przez prawa w korzystaniu z przywilejów, jakie daje taki rachunek. W banku Peka O SA osoby z takim statusem "dochodowym", aby otrzymać kartę do bankomatu, muszą przedstawić kwity o swoich zarobkach .

 • Pieniądze na dzieci

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza MARTA PIĄTKOWSKA 08-07-2014

  . Obecnie zasiłek otrzymują rodziny, których zarobki w przeliczeniu na osobę nie przekraczają 539 zł netto. Kryteria dotyczące dochodu są bardzo restrykcyjne. Wystarczy przekroczyć je o kilka złotych, żeby nie zostać objętym prawem do świadczeń. Jak policzyć, czy mamy szansę na zasiłek? Przy ustalaniu uprawnień brane są pod uwagę dochody członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy oraz zmiany w sytuacji dochodowej (np. zwolnienie z pracy, obniżka lub podwyżka pensji Komu należy się zasiłek rodzinny? Kto może liczyć na dodatki? Jakie trzeba spełnić warunki, żeby dostać becikowe?

 • Złóż wniosek o świadczenia rodzinne

  GW Zielona Góra MIROSŁAWA DULAT 18-07-2006

  przynosi hurtowo na umówiony termin - tłumaczy Gul. Z takiego rozwiązania skorzystało już Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i gorzowskie szkoły.Żeby dostać świadczenie rodzinne, do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie o zarobkach za rok 2005. Urzędy skarbowe w Zielonej Górze i w Gorzowie zapewniają, że nie ma żadnego problemu z uzyskaniem pisma. W obu miastach można je dostać od ręki. Gdzie składać wnioski? Zielona Góra. Druk wniosku przynosi hurtowo na umówiony termin - tłumaczy Gul. Z takiego rozwiązania skorzystało już Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i gorzowskie szkoły.Żeby dostać świadczenie rodzinne, do wniosku trzeba

 • Uczciwy oszust

  GW Łódź MS; NOT. MS 01-09-2001

  oszustów. Mamy sygnały, że fałszywe druki o zatrudnieniu można kupić na targowiskach za 20 zł, dokument z numerem telefonu, pod którym potwierdzało się zatrudnienie - za 120 zł. Jak twierdzą policjanci, najwięcej wyłudzeń dokonywanych jest w agencjach ratalnych - sklepach sprzedających towary i załatwiających na nie kredyty w banku. - Wiele z nich nie kontroluje należycie kredytobiorców - mówią. - Liczy się złapanie klienta. Bywało, że mieliśmy po kilkanaście wyłudzeń dokonanych w tej samej agencji oszustów. Mamy sygnały, że fałszywe druki o zatrudnieniu można kupić na targowiskach za 20 zł, dokument z numerem telefonu, pod którym potwierdzało się zatrudnienie - za 120 zł. Jak twierdzą pol

 • Zmian w rentach nie będzie

  Gazeta Wyborcza EWA FURTAK 23-11-2010

  dotyczących okresów składkowych i nieskładkowych ( druk ZUS Rp-6) wnioskodawcy niejednokrotnie podają okresy zatrudnienia, nie przedkładając równocześnie dokumentów na ich potwierdzenie - mówi Stokłosa. Musisz więc zgromadzić wszystkie potrzebne dokumenty. To m.in. świadectwa pracy, legitymacja ubezpieczeniowa z adnotacjami poświadczającymi wysokość zarobków, zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych, dyplom ukończenia wyższej uczelni itd. Potrzebne ci będą wreszcie To już przesądzone. Mimo szumnych zapowiedzi od stycznia nie zmienią się przepisy dotyczące rent. Dla części osób to świetna wiadomość. Dla innych niekoniecznie

 • Świadczenia przedemerytalne

  Gazeta Wyborcza LESZEK KOSTRZEWSKI, PIOTR MIĄCZYŃSKI 10-02-2010

  . DOKUMENTY Starając się o świadczenie przedemerytalne, oprócz wniosku ( druk ZUS Rp-26) musimy złożyć w ZUS też: świadectwo pracy, w którym będzie podstawa prawna rozwiązania umowy o pracę (np. w związku ze zwolnieniami grupowymi czy upadłością zakładu), zaświadczenie z urzędu pracy, że przynajmniej pół roku pobieraliśmy zasiłek dla bezrobotnego i nie odmówiliśmy prac interwencyjnych, dokumenty potwierdzające lata składkowe i nieskładkowe oraz ewentualnie okresy pracy w gospodarstwie rolnym. ZUS ma 30 dni Nie masz prawa do emerytury lub renty? To może przysługuje ci świadczenie przedemerytalne

 • Renty do zmiany

  Gazeta Wyborcza NATALIA WALOCH 03-12-2009

  najbliższym oddziale ZUS dokumenty: wniosek o rentę (zawsze własnoręcznie podpisany!) - druk znajdziesz w internecie na stronie www.zus.pl lub w oddziale; wywiad zawodowy (na druku ZUS N-10); zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ( druk ZUS Rp-7); dokumentację medyczną choroby plus zaświadczenie od lekarza o niezdolności do pracy. Sporo mamy już za sobą, ale najczęściej jeszcze czeka nas spotkanie z lekarzem orzecznikiem wyznaczonym przez ZUS. To on ostatecznie stwierdzi, czy faktycznie jesteśmy Nad projektem ustawy o rentach ciągle trwa dyskusja, ale zmiany są nieuchronne. Nie daj się zaskoczyć, sprawdź, kto zyska, kto straci i ile będzie można do renty dorobić

 • Renty na razie bez zmian

  Gazeta Wyborcza EWA FURTAK 27-01-2011

  zarobków, zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych, dyplom ukończenia wyższej uczelni itd. Potrzebne ci też będą dokumenty niezbędne do obliczenia wysokości renty. To np. zaświadczenie pracodawcy o wysokości osiąganego wynagrodzenia ( druk ZUS Rp-7). Konieczna też jest ankieta wypełniona przez pracodawcę, czyli wywiad zawodowy ( druk ZUS N-10). GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK? Wniosek składa się na specjalnym druku ZUS Rp-1 (podobnie jak inne wnioski możesz go ściągnąć ze Mimo wcześniejszych zapowiedzi w nowym roku nie zmieniły się przepisy dotyczące rent. Renciści mogą żałować: gdyby stało się inaczej, mogliby dorabiać sobie do rent bez żadnych ograniczeń

 • Na mieszkanie lub remont

  Gazeta Wyborcza Przemysław PUCH 29-04-1993

  własnego domu lub mieszkania hipotecznego. Aby dostać kredyt na mieszkanie spółdzielcze, trzeba złożyć odpowiedni wniosek - druki znajdują się w tych oddziałach PKO BP, które udzielają kredytów mieszkaniowych. Wniosek musi być poświadczony przez spółdzielnię, która m.in. określa cenę, po jakiej sprzedaje mieszkanie i jego lokalizację. Trzeba też dołączyć zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów rodziny - również na drukach bankowych. Nie możemy jednak liczyć, że dostaniemy z banku tyle, ile własnego domu lub mieszkania hipotecznego. Aby dostać kredyt na mieszkanie spółdzielcze, trzeba złożyć odpowiedni wniosek - druki znajdują się w tych oddziałach PKO BP, które udzielają kredytów mi

 • Samochód na kredyt

  Auto-Moto OPRAC. ADIG 16-11-2000

  />Samochody używane pow. 5 lat: kredyt do 24 mies. (stałe) - 23,3 proc. kredyt do 36 mies. (stałe) - 23,3 proc. kredyt powyżej 24 mies. (zmienne) - 26,50 proc. DOKUMENTY PRZY ZAWIERANIU UMOWY na drukach firmowych zaświadczenie o stałej pracy i dochodach, 2 dokumenty tożsamości ZABEZPIECZENIA przewłaszczenie (cesja polisy ubezpieczenia AC) lub zastaw rejestrowy, weksel in blanco PKO BP Kredyty na samochody nowe i używane Bank udziela kredytów na preferencyjnych warunkach na samochody marki />Samochody używane pow. 5 lat: kredyt do 24 mies. (stałe) - 23,3 proc. kredyt do 36 mies. (stałe) - 23,3 proc. kredyt powyżej 24 mies. (zmienne) - 26,50 proc. DOKUMENTY PRZY ZAWIERANIU UMOWY na dru

 • KREDYTY SAMOCHODOWE

  Autosalon 2000, dodatek do GW Katowice OPRAC. ADIG 11-10-2000

  . (stałe) - 23,3 proc. kredyt do 36 mies. (stałe) - 23,3 proc. kredyt powyżej 24 mies. (zmienne) - 26,50 proc. DOKUMENTY PRZY ZAWIERANIU UMOWY na drukach firmowych zaświadczenie o stałej pracy i dochodach, 2 dokumenty tożsamości ZABEZPIECZENIA przewłaszczenie (cesja polisy ubezpieczenia AC) lub zastaw rejestrowy, weksel in blanco PKO BP Kredyty na samochody nowe i używane Bank udziela kredytów na preferencyjnych warunkach na samochody marki: Citroen, Daewoo, Nissan i Peugeot . (stałe) - 23,3 proc. kredyt do 36 mies. (stałe) - 23,3 proc. kredyt powyżej 24 mies. (zmienne) - 26,50 proc. DOKUMENTY PRZY ZAWIERANIU UMOWY na drukach firmowych zaświadczenie o stałej pracy

 • Samochód na kredyt

  Auto-Moto OPRAC. ADIG 08-03-2001

  . (stałe) - 23,3 proc. kredyt do 36 mies. (stałe) - 23,3 proc. kredyt powyżej 24 mies. (zmienne) - 26,50 proc. DOKUMENTY PRZY ZAWIERANIU UMOWY na drukach firmowych zaświadczenie o stałej pracy i dochodach, 2 dokumenty tożsamości ZABEZPIECZENIA przewłaszczenie (cesja polisy ubezpieczenia AC) lub zastaw rejestrowy, weksel in blanco PKO BP Kredyty na samochody nowe i używane Bank udziela kredytów na preferencyjnych warunkach na samochody marki: Citroen, Daewoo, Nissan i Peugeot . (stałe) - 23,3 proc. kredyt do 36 mies. (stałe) - 23,3 proc. kredyt powyżej 24 mies. (zmienne) - 26,50 proc. DOKUMENTY PRZY ZAWIERANIU UMOWY na drukach firmowych zaświadczenie o stałej pracy

 • Agencje robią PR urzędom

  Gazeta Wyborcza VADIM MAKARENKO, ZBIGNIEW DOMASZEWICZ 27-12-2006

  ogłosił przetarg na " druk i dystrybucję broszur o ochronie konkurencji oraz opracowanie bazy danych mediów". Łączna wartość zlecenia wynosiła ponad 1,22 mln zł. - W naszej branży to duża kwota, ale projekt wymagał bardzo dużo pracy. Ponad połowę tych pieniędzy trzeba było wydać na druk , więc końcowy zarobek był zbliżony do tego, co oferują klienci komercyjni - mówi nam anonimowo szef jednej z agencji, które wzięły udział w przetargu. Według Elizy Misieckiej, szefowej i właścicielki niewielkiej agencji ogłosił przetarg na " druk i dystrybucję broszur o ochronie konkurencji oraz opracowanie bazy danych mediów". Łączna wartość zlecenia wynosiła ponad 1,22 mln zł. - W naszej branży to duża kwota,

 • Ekspert radzi emerytom

  GW Katowice NOT. TOMASZ GŁOGOWSKI 18-11-2005

  na emeryturze?Ma Pani dwie możliwości. Po pierwsze: może Pani wystąpić z wnioskiem o przeliczenie części socjalnej od aktualnej kwoty bazowej oraz może przedstawić ZUS-owi te zarobki , które uzyskała po 1982 roku. Dokonamy przeliczenia i wybierzemy korzystniejsze dla Pani rozwiązanie. Na pewno nie będzie otrzymywała Pani świadczenia niższego niż to, które jest obecnie wypłacane. Fakt, że już w 2001 roku zwolniła się Pani z pracy, nie ma znaczenia.W 1981 roku poszedłem na wcześniejszą na emeryturze?Ma Pani dwie możliwości. Po pierwsze: może Pani wystąpić z wnioskiem o przeliczenie części socjalnej od aktualnej kwoty bazowej oraz może przedstawić ZUS-owi te zarobki , które uzys

 • Renty rodzinne i socjalne

  Gazeta Wyborcza EWA FURTAK 21-11-2008

  waloryzacji. Podstawą do przyznania renty socjalnej są także: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów. Niezbędne dokumenty: własnoręcznie podpisany wniosek - do otrzymania w ZUS, druk ZUS N-10, druk ZUS RP-7 (oba do ściągnięcia ze strony www.zus.pl), lekarskie zaświadczenie o stanie zdrowia, dokumentacja medyczna potwierdzająca niezdolność do pracy, zaświadczenie o czasie uczęszczania do szkoły waloryzacji. Podstawą do przyznania renty socjalnej są także: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia o zaliczeniu do I lub II

 • SAMOCHÓD NA KREDYT

  Auto-Moto OPRAC. ADIG 23-11-2000

  ,9 proc. Samochody używane pow. 5 lat: kredyt do 24 mies. (stałe) - 23,3 proc. kredyt do 36 mies. (stałe) - 23,3 proc. kredyt powyżej 24 mies. (zmienne) - 26,50 proc. DOKUMENTY PRZY ZAWIERANIU UMOWY na drukach firmowych zaświadczenie o stałej pracy i dochodach, 2 dokumenty tożsamości ZABEZPIECZENIA przewłaszczenie (cesja polisy ubezpieczenia AC) lub zastaw rejestrowy, weksel in blanco PKO BP Kredyty na samochody nowe i używane Bank udziela kredytów na preferencyjnych ,9 proc. Samochody używane pow. 5 lat: kredyt do 24 mies. (stałe) - 23,3 proc. kredyt do 36 mies. (stałe) - 23,3 proc. kredyt powyżej 24 mies. (zmienne) - 26,50 proc. DOKUMENTY PRZY ZAWIERANIU UMOWY

 • SAMOCHÓD NA KREDYT

  Auto-Moto OPRAC. ADIG 01-02-2001

  ,9 proc. Samochody używane pow. 5 lat: kredyt do 24 mies. (stałe) - 23,3 proc. kredyt do 36 mies. (stałe) - 23,3 proc. kredyt powyżej 24 mies. (zmienne) - 26,50 proc. DOKUMENTY PRZY ZAWIERANIU UMOWY na drukach firmowych zaświadczenie o stałej pracy i dochodach, 2 dokumenty tożsamości ZABEZPIECZENIA przewłaszczenie (cesja polisy ubezpieczenia AC) lub zastaw rejestrowy, weksel in blanco PKO BP Kredyty na samochody nowe i używane Bank udziela kredytów na preferencyjnych ,9 proc. Samochody używane pow. 5 lat: kredyt do 24 mies. (stałe) - 23,3 proc. kredyt do 36 mies. (stałe) - 23,3 proc. kredyt powyżej 24 mies. (zmienne) - 26,50 proc. DOKUMENTY PRZY ZAWIERANIU UMOWY

Polecane tematy

Inne artykuły

ZAPOWIEDZI. DZIŚ, ZAPOWIEDZI. JUTRO
Rozbroiła spółkę Giesche i została Prokuratorem Roku
[bez tytułu]
Polonia pod sąd
W PORANNYCH CIEMNOŚCIACH
"S" leśników organizuje wiec poparcia min. Szyszki
Idzie wiosna (1)
WYCIECZKI
Zarząd zostaje
Otwieranie kabackich bram
ZAPOWIEDZI dziś, jutro
Czy mistrzowie świata są nietykalni
POWIEDZIELI PO KATASTROFIE
Śmieci dużo, kubły za małe?
Czy Tu Biją?
KOSZYKÓWKA MĘŻCZYZN. III liga
Honecker chciał uciec do Chile
KALENDARIUM
Bakshish zagra na swoje urodziny
ZWIERZAKI
WIEŚCI Z MIASTA
OD DRUGIEJ STRONY, WYDARZENIA, SPORT
Najdziwniejszy znany mi przepis
Jak to będzie na studiach?
Nie być głodnym
Czarny punkt
Walka o każdy punkt
Wypadkowy dzień
"Homosceptyk" rzecznikiem MIIWŚ
Co zaboli kiboli
Wielkanocne datowanie
Lech znów z STS
Prof. Henryk Tchorzewski
Sąd: Nie był agentem SB
DZIEŃ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII
Będzie Film
MAZOWIECKA OPINIA PUBLICZNA, (0~24) 267 10 00
Kolejarz ma szansę umocnić się na czele tabeli
W mieście i regionie
Lalki w świecie reklamy
Instytut Pamięci Narodowej odpowiedział Wałęsie. Znamy szczegóły debaty na temat TW "Bolka"
Lider wygrywa, kibice mogą też
LEKCJA SZACHÓW
GRĘBOCIN
Złote kule z Warmii w Belgii
DEPESZE
DRUGA PRAWDA
FOTOFELIETON
Zielona Góra godzina po godzinie
Choremu Karolowi pomogli ludzie
Bractwo Kinoholików
Dźwigowa (przez Odolany)
Awantura z Pożarem
Erbel idzie do ratusza: bilet za 2 złote, joga zamiast maratonów
Stanisław Pyrek
Białoruscy pisarze w księgarni Matras
Kolejki po prawo jazdy
ŚWIAT W SKRÓCIE
W SKRÓCIE
Biedny mecenas