Internetowe Archiwum Gazety Wyborczej

Inne tagi

zasiłek opiekuńczy

(znalezionych: 146 )

 • Dla kogo specjalny zasiłek opiekuńczy

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza KATARZYNA KLUKOWSKA 19-06-2013

  Od 1 lipca będzie zdecydowanie trudniej niepracującym opiekunom ludzi starszych i chorych. Świadczenie pielęgnacyjne, które dostawali do tej pory, zastąpił specjalny zasiłek opiekuńczy . Przysługuje on osobom sprawującym pieczę nad niepełnosprawnymi dorosłymi, ale aby go otrzymać, trzeba sprostać ostrym kryteriom. Specjalny zasiłek opiekuńczy wynosi 520 zł. Tylko rodzice niepełnosprawnych dzieci, którzy zrezygnowali z pracy, by się nimi opiekować, dostaną pomoc od państwa bez zbędnych Duża część opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych od lipca zostanie bez pomocy. Kryteria uprawniające do specjalnego zasiłku opiekuńczego są bardzo wyśrubowane i nie będzie łatwo im sprostać. A do świadczenia pielęgnacyjnego już nie mają prawa

 • Świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek opiekuńczy

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza KATARZYNA KLUKOWSKA 23-07-2013

  opiekunów dorosłych niepełnosprawnych jest zasiłek opiekuńczy . Pozostałe zmiany poniżej. Po pierwsze - wyższa kwota świadczenia. Obecnie wynosi ono 820 zł miesięcznie i ma rosnąć co roku. Przysługuje głównie rodzicom, ale nie tylko. Przykład. Anna opiekuje się młodszą niepełnosprawną siostrą. Dziewczynka urodziła się z wadą wrodzoną i dostała orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Póki żyła matka, ona zajmowała się córką (ojciec nie żyje od dawna). Po jej śmierci Anna została opiekunem Dla 100 tys. osób, które opiekują się niepełnosprawnymi bliskimi, 1 lipca nie był dobrym dniem. Odebrano im prawo do świadczenia pielęgnacyjnego i równocześnie odmówiono przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Razem ze świadczeniem straciły też ubezpieczenie zdrowotne

 • Komu teraz się należy zasiłek opiekuńczy

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza KATARZYNA KLUKOWSKA 26-08-2014

  Zaległy zasiłek wraz z ustawowymi odsetkami wypłacany jest za okres od 1 lipca 2013 r. do 14 maja 2014 r. Gdy po tej dacie opiekun nadal spełnia warunki do otrzymywania świadczenia, będzie dostawał co miesiąc 520 zł. OBOWIĄZUJE KOLEJNOŚĆ OBOWIĄZUJE KOLEJNOŚĆ Przykład. Pan Tomasz zajmował się niepełnosprawną 91-letnią babcią i pobierał zasiłek opiekuńczy . Po 1 lipca 2013 r. stracił do niego prawo. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, uznający odebranie opiekunom pomocy za bezprawne, dał mu nadzieję Jeszcze tylko dwa tygodnie (do 15 września br.) zostały na złożenie wniosku o wypłatę zaległych zasiłków dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych. Jeśli opiekun się spóźni, pieniądze przepadną.

 • Olsztynianie mają kłopoty z zasiłkiem

  [ DLO OL ] - Strony Lokalne Olsztyn JUSTYNA GONTAREK 10-07-2013

  zrezygnować z pracy na rzecz opieki nad chorym. Ponadto w Ustawie o świadczeniach rodzinnych jest zapis, że zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny. Zaś art. 128. Kodeksu rodzinnego stanowi, że "obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej [np. rodziców, a nie żony - red.] oraz rodzeństwo". I takiego stanowiska Specjalny zasiłek opiekuńczy w stolicy regionu nie przysługuje małżonkom osób niepełnosprawnych - mówi nasza czytelniczka. W innych miastach Polski nowe przepisy interpretowane są na korzyść opiekunów

 • Pomoc dla opiekunów

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza KATARZYNA KLUKOWSKA 13-11-2013

  przysługuje też rodzicom, którzy prowadzą gospodarstwo rolne. Przykład. Zgodnie z wykładnią resortu pracy prowadzenie gospodarstwa nie jest pracą zarobkową w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych. Dlatego nie trzeba z niej rezygnować, żeby uzyskać świadczenie. Co innego, gdyby Irena starała się o specjalny zasiłek opiekuńczy na chorą matkę lub niedołężnego ojca. Nie tylko musiałaby spełnić kryterium dochodowe (maksymalnie 623 zł miesięcznie na osobę w rodzinie), ale musiałaby zrezygnować Ostatnie zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych faworyzują rodziców niepełnosprawnych dzieci, zapominając o opiekunach zniedołężniałych seniorów. Tylko tysiąc osób w całej Polsce "załapało się" na specjalny zasiłek opiekuńczy. Około 100 tys. straciło pomoc

 • Oszczędzili na mnie 520 zł

  [ DLO CZ ] - Strony lokalne Częstochowa JOANNA SKIBA, GAZETA WYBORCZA 13-09-2013

  decyzje o przyznaniu tych świadczeń wygasną z mocy prawa i od 1 lipca będzie zupełnie nowy, specjalny zasiłek opiekuńczy . Ma mieć taką samą wysokość jak wcześniej - 520 zł, ale zasady przyznawania go się zaostrzy. Już nie wystarczy dochód w rodzinie do 623 zł miesięcznie na głowę. Ani niepodejmowanie pracy zarobkowej. Ani orzeczenie o niepełnosprawności podopiecznego i dowód, że nie zdoła on egzystować samodzielnie. Pani Ewa opiekuje się niedołężną Mamą, brała już wcześniej świadczenie pielęgnacyjne Ja pod kancelarię premiera nie pojadę, brzuchem nie błysnę, jak matki pierwszego kwartału. Dlatego mną się przejmować nie trzeba. Państwo może ogłosić, że na nim żeruję, i zabrać zasiłek opiekuńczy

 • Zasiłki dla opiekunów

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza KATARZYNA KLUKOWSKA 23-02-2015

  nawet emeryci i renciści. Dostaną różnicę między kwotą świadczenia a tym, co otrzymają z ZUS. Przy tym wszyscy opiekunowie zachowają prawa nabyte, co oznacza, że osoby pobierające obecnie świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna będą mogły wybrać, czy chcą otrzymywać wsparcie na nowych zasadach czy pozostać przy starych. BEZROBOTNY MOŻE SIĘ STARAĆ O ZASIŁEK OPIEKUŃCZY BEZROBOTNY MOŻE SIĘ STARAĆ O ZASIŁEK OPIEKUŃCZY O ile opisane wyżej zmiany są dopiero w Od Nowego Roku zmieniły się (na korzyść) zasady przyznawania specjalnego zasiłku dla opiekunów, którzy zajmują się dorosłymi niepełnosprawnymi. A wysokość świadczenia, które dostają opiekunowie, ma wzrosnąć jeszcze w tym roku.

 • W Jakich Sprawach Powinniśmy Się Zwracać Do ZUS

  co i gdzie załatwisz, dodatek do GW Trójmiasto (Gdańsk) ściu 22-02-2000

  przyznanie renty * skierowania na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej * zasiłek pogrzebowy W ramach składki na ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczonemu przysługuje: - zasiłek porodowy - zasiłek macierzyński - zasiłek chorobowy - zasiłek wyrównawczy - zasiłek opiekuńczy - świadczenie rehabilitacyjne - zasiłek wykonawczy - zasiłek pielęgnacyjny - zasiłek chorobowy - świadczenie rehabilitacyjne - zasiłek wyrównawczy Do dyrektora oddziału ZUS można zwrócić się z wnioskiem o przedłużenie przyznanie renty * skierowania na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej * zasiłek pogrzebowy W ramach składki na ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczonemu przysługuje: - zasiłek poro

 • Zasiłki dla opiekunów - lepiej późno niż wcale

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza KATARZYNA KLUKOWSKA 26-05-2014

  OPIEKUNOWI NIERÓWNY OPIEKUN OPIEKUNOWI NIERÓWNY Do tej pory opiekunowie niepełnosprawnych ojców, matek, dziadków i współmałżonków dostawali specjalny zasiłek opiekuńczy . Ponieważ mało kto spełniał wyśrubowane kryteria jego uzyskania (w tym kryterium dochodowe), większość opiekunów odeszła z ośrodków pomocy społecznej z kwitkiem. Kwietniowa ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów spowodowała, że niesłusznie odesłani dostaną zaległe świadczenie. Nie będą musieli przy tym spełniać zaporowego Od 15 maja tego roku można składać wnioski o wypłatę zaległych zasiłków dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych. Jeśli się pospieszymy, pieniądze dostaniemy już w czerwcu.

 • Świadczenie po nowemu

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza KATARZYNA KLUKOWSKA 23-04-2013

  pobierają świadczenie pielęgnacyjne, będą je dostawać na dotychczasowych zasadach. Po tym terminie muszą obowiązkowo złożyć w gminie nowy wniosek o świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy . Jeśli nie spełnią warunków zapisanych w ustawie, np. ich dochody przekroczą ustalone kryterium - utracą prawo do pomocy. ZMIANY ZMIANY Od nowego roku opiekunowie osób niepełnosprawnych mogą się starać o jedną z dwóch form pomocy od państwa: 1. świadczenie pielęgnacyjne, 2. specjalny zasiłek Od 1 kwietnia do końca roku rodzice niepełnosprawnych dzieci, którzy zrezygnowali z pracy, by się nimi opiekować, dostaną 820 zł świadczenia pielęgnacyjnego miesięcznie. To o 200 zł więcej niż dotąd. Rząd obiecuje dalsze podwyżki, tak by w ciągu pięciu lat osiągnąć wysokość płacy minimalnej

 • Zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza KATARZYNA KLUKOWSKA 28-04-2014

  wysokości i na jakich warunkach należy się pomoc? OPIEKUN OPIEKUNOWI NIERÓWNY OPIEKUN OPIEKUNOWI NIERÓWNY Do tej pory opiekunowie osób niepełnosprawnych dzielili się na dwie kategorie: rodziców niepełnosprawnych dzieci, którym należy się świadczenie pielęgnacyjne, i opiekunów niepełnosprawnych dorosłych, którym przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy , o ile spełnią kryterium dochodowe. Teraz doszła trzecia kategoria: opiekunów, którym należy się zasiłek , tyle że nie specjalny, ale przyznawany na Od 1 maja tego roku wracają zasiłki dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych. Ustawę o ustaleniu i wypłacie zabranych świadczeń podpisał już prezydent.

 • Pieniądze wracają do opiekunów

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza KATARZYNA KLUKOWSKA 14-07-2014

  specjalnego zasiłku - pojawił się dobrze znany "zwykły" zasiłek opiekuńczy . Ważne ! Kwota obu zasiłków jest jednakowa i wynosi 520 zł miesięcznie. CZYM RÓŻNI SIĘ "ZWYKŁY" ZASIŁEK OD SPECJALNEGO? CZYM RÓŻNI SIĘ "ZWYKŁY" ZASIŁEK OD SPECJALNEGO? Przede wszystkim kryterium dochodowym. Aby otrzymać "zwykły" zasiłek , opiekun nie musi przedstawiać dochodów własnych ani podopiecznego. Wystarczy, że zrezygnuje z pracy lub nie podejmie zatrudnienia, aby swój czas przeznaczyć na opiekę nad niepełnosprawnym bliskim Jeszcze tylko dwa miesiące zostały na złożenie wniosku o wypłatę zaległych zasiłków dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych. Warto się pospieszyć, bo kwota jest nie do pogardzenia i wynosi dokładnie 5720 zł.

 • Pielęgnacyjne po nowemu

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza KATARZYNA KLUKOWSKA 03-12-2012

  osobę miesięcznie. O opłaceniu przez budżet państwa składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne żona nie ma nawet co marzyć. Zasiłek opiekuńczy zamiast świadczenia pielęgnacyjnego Zasiłek opiekuńczy zamiast świadczenia pielęgnacyjnego Od 1 stycznia 2013 r. zacznie obowiązywać nowe świadczenie zwane specjalnym zasiłkiem opiekuńczym. Będą się o nie mogły starać osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny (np. córka opiekująca się matką lub mąż zajmujący się żoną), a niepełnosprawność Od nowego roku czeka nas rewolucja w świadczeniach pielęgnacyjnych. Nowelizacja przepisów przewiduje, że ze świadczenia pielęgnacyjnego będą mogli skorzystać rodzice dzieci, których niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 18 lat lub - w przypadku osób uczących się - przed ukończeniem 25 lat. Kto jeszcze zachowa prawo do pomocy, a kto je straci?

 • TK obronił opiekunów osób niepełnosprawnych

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza PAP, D 06-12-2013

  zmianie ustawy od lipca świadczenie pielęgnacyjne przysługiwało, niezależnie od dochodu rodziny, tylko niepracującym rodzicom i najbliższym krewnym dzieci niepełnosprawnych, gdy niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 25. roku życia. Natomiast wcześniej świadczenie mogli pobierać także krewni osób niepełnosprawnych dorosłych, a więc np. dzieci lub wnuki niepełnosprawnych rodziców. Teraz dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych przeznaczony jest specjalny zasiłek opiekuńczy 520 zł, ale tylko zmianie ustawy od lipca świadczenie pielęgnacyjne przysługiwało, niezależnie od dochodu rodziny, tylko niepracującym rodzicom i najbliższym krewnym dzieci niepełnosprawnych, gdy niepełnosprawność po

 • Świadczenie pielęgnacyjne: komu, ile i na jakich warunkach

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza KATARZYNA KLUKOWSKA 20-06-2013

  stycznia do 30 czerwca 2013 r.) osoby, które już pobierają świadczenie pielęgnacyjne, będą je dostawać na dotychczasowych zasadach. Po tym terminie muszą obowiązkowo złożyć w gminie nowy wniosek o świadczenie pielęgnacyjne lub o specjalny zasiłek opiekuńczy . Jeśli nie spełnią warunków zapisanych w ustawie, np. ich dochody przekroczą ustalone kryterium - utracą prawo do pomocy. Ale po kolei. Od nowego roku opiekunowie osób niepełnosprawnych mogą się starać o jedną z dwóch form pomocy od państwa: 1 Do końca tego roku rodzice niepełnosprawnych dzieci, którzy zrezygnowali z pracy, by się nimi opiekować, dostaną 820 zł świadczenia pielęgnacyjnego miesięcznie. Rząd obiecuje, że od stycznia 2014 r. kwota ta jeszcze wzrośnie, tak by w ciągu pięciu lat osiągnąć wysokość płacy minimalnej

 • Dla kogo świadczenie, dla kogo zasiłek

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza KATARZYNA KLUKOWSKA 19-12-2013

  Czy wróci jedno świadczenie pielęgnacyjne? Kto je dostanie? Komu należy się zasiłek opiekuńczy ? Odpowiadamy na pytania czytelników. Od lat opiekuję się niepełnosprawnym mężem po udarze. Zrezygnowałam z pracy. Od 1 lipca straciłam prawo do świadczenia i nie dostałam nowego zasiłku pielęgnacyjnego. W OPS powiedziano mi, że jednym z warunków jego przyznania jest rezygnacja z zatrudnienia, a ja od dawna nie mam pracy, więc nie mogłam z niej zrezygnować. Czy jest jakaś szansa, żebym odzyskała pomoc Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych nie tylko skrzywdziła wielu opiekunów, ale też jej niektóre zapisy okazały się niezgodne z konstytucją. Rząd pracuje nad zmianami w prawie

 • W jakich sprawach powinniśmy się zwracać do ZUS

  GW Trójmiasto (Gdańsk) 22-02-2000

  tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wniosek o rentę rodzinną wizyty u lekarza orzecznika w związku z postępowaniem o przyznanie renty skierowania na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej zasiłek pogrzebowy W ramach składki na ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczonemu przysługuje: - zasiłek porodowy - zasiłek macierzyński - zasiłek chorobowy - zasiłek wyrównawczy - zasiłek opiekuńczy - świadczenie rehabilitacyjne - zasiłek wykonawczy - zasiłek tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wniosek o rentę rodzinną wizyty u lekarza orzecznika w związku z postępowaniem o przyznanie renty skierowania na rehabilitację leczniczą w ramach prewe

 • ZAPOWIEDZI. DZIŚ, ZAPOWIEDZI. JUTRO

  GW Częstochowa AN 12-09-2002

  ZAPOWIEDZI. DZIŚ GOŚCIE Z NIEMIEC. Częstochowski powiat będzie gościł delegację samorządową z zaprzyjaźnionego powiatu bodeńskiego w Niemczech, która pozostanie w naszym regionie do soboty. PO ZASIŁEK . W kasach Jurajskiego Banku Spółdzielczego trwać będzie wypłata korekt do list od nr. 101 do 211 oraz od nr. 900 do 930. ZAPOWIEDZI. JUTRO NIE PORZUCAJ. Urząd Miasta oraz Katolicki Ośrodek Adopcyjno- Opiekuńczy zapraszają na konferencję "Mamo, nie porzucaj mnie ZAPOWIEDZI. DZIŚ GOŚCIE Z NIEMIEC. Częstochowski powiat będzie gościł delegację samorządową z zaprzyjaźnionego powiatu bodeńskiego w Niemczech, która pozostanie w naszym regionie do soboty. PO ZAS

 • Rogate i skrzydlate, czyli marzenia się spełniają

  Gazeta Wyborcza AA 08-05-2004

  Wreszcie zobaczę te wszystkie zwierzęta, które dotąd tylko rysowałem - cieszy się Łukasz. 11-latek spod Bydgoszczy przyjechał wczoraj z rodziną do wrocławskiego zoo - tak spełniło się jego marzenie o wizycie w prawdziwym ogrodzie zoologicznym. Po pięciu godzinach zwiedzania wciąż nie miał dość. Zamieszkał na terenie ogrodu, dziś zobaczy pracę w zoo "od kuchni". - Mąż pracuje na kolei, ja mam zasiłek opiekuńczy . Nigdy nie byłoby nas stać na taką wycieczkę - mówi pani Hanna, mama chłopca, który Wreszcie zobaczę te wszystkie zwierzęta, które dotąd tylko rysowałem - cieszy się Łukasz. 11-latek spod Bydgoszczy przyjechał wczoraj z rodziną do wrocławskiego zoo - tak spełniło się jego marzenie o

 • Uprawnienia powodzian w ZUS

  strony lokalne GW - Lublin MAŁGORZATA KORBA, RZECZNICZKA PRASOWA ODDZIAŁU ZUS W LUBLINIE 14-06-2010

  Jeśli żłobek, przedszkole lub szkoła zostały zamknięte ze względu na powódź, co zmusza rodziców do opieki nad dzieckiem, to może im przysługiwać zasiłek opiekuńczy . Są do niego uprawnione osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym, zwolnione od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat. Dotyczy to m.in. przypadków nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza. Powódź należy do takich zdarzeń Powódź zniszczyła dokumenty dotyczące ubezpieczeń społecznych? ZUS pomoże je odzyskać. Zakład przypomina też o uprawnieniach powodzian do zasiłku opiekuńczego. Dziś w redakcji "Gazety" między 13 a 14 pod nr. tel. 81 537 90 48 dyżuruje ekspert ZUS.

Polecane

 • Własny, przestronny, z ogródkiem

  Kupno domu kilku-, a zwłaszcza kilkudziesięcioletniego, niesie ze sobą spore ryzyko Jak i co sprawdzać kupując dom? Na co zwracać...

 • Sprawa z Poznania zwaliła mnie z nóg. Ale to incydent

  Rozmowa z Danutą Gadziomską * Karol Dolecki: Jak pani skomentuje to, co się stało w Poznaniu? Danuta Gadziomska: Bez wątpienia p...

 • Minus 79 sądów rejonowych

  Minister sprawiedliwości mimo protestów sędziów, PSL-u i opozycji podpisał rozporządzenie likwidujące 79 małych sądów rejonowych ...

 • Kradli pod nosem szefa

  Z kasy Biura Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach wyparowało co najmniej pół miliona złotych. Z tego powodu kierująca...

 • W SKRÓCIE

  Porodówka w remoncieOddział położniczy w szpitalu Biziela przechodzi gruntowny remont. - Wymieniana jest instalacja elektryczna,...

 • Bez muzycznych mielizn

  Po dwóch latach pojawi się na jedynym koncercie w gdyńskim Uchu wrocławska formacja Robotobibok, jeden z najważniejszych zespołów...

Polecane tematy

Inne artykuły

PYTANIE O GRANIE
Dzień bez pasażera
W SKRÓCIE
Zabójcy Olewnika zabili się sami?
DOBRE ADRESY
ALFABET FILMOWY
Odkopane dowody zbrodni
Cały obcy kapitał buduje naszą stolicę
Poziom był wysoki
INFORMUJEMY
Gen. Tadeusza Klimeckiego
FORUM.GAZETA.PL/POZNAN
Nowa lewica triumfuje w Niemczech
Świętowanie z gwiazdami
O malinach, ściereczkach, Wschodzie i Zachodzie
Nasze oko na Merkurego
Putin nie zostanie prezydentem federacji Rosji i Białorusi
Szczecin Music Fest odkrywa karty
RACIBÓRZ / Ekologiczna sesja
Ujęli włamywacza
ZAPOWIEDZI
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE HTTP://WWW.SZCZECIN.PL/BOP/; E-MAIL: PAWEL.SZCZYRSKI@UM.SZCZECIN.PL; TEL. 424 51 06
"Miasto w spreju"
Wieczór o Barbarze Koterwas
Most jak w II Rzeczypospolitej
Pogoda taka jak na Boże Narodzenie
Wyślij SMS-a i wygraj!
Belgia wściekła na brak rządu
Magiczny świat Prus Wschodnich, Magiczny świat Prus Wschodnich
Kominek z płaszczem wodnym
[bez tytułu]
Koreańczycy nas nie zjedzą
"Piątka" to szkoła dla akrobatów
CO, GDZIE, KIEDY WYDARZYŁO SIĘ
Ostatni sabat sześćsetek
Grillowali i tańczyli
Nas nie dagoniat
Haider liże rany
KOŚCIÓŁ ZA MAŁO SŁUŻEBNY
Dzień Melona
Spójrzcie na nich - są
TWÓRCY: ODDAJCIE PUBY
PRYWATNE CHINY
PRZETARGI
Studenci do Kwaśniewskiego
Sprawy załatwiają migiem
ZAPROSZENIA. W NIEDZIELĘ
WALUTY NA ŚWIECIE 13.02
Kuba musi się zmienić
krONIKA POLICYJNA / Dwie godziny na drzewie
Wzywani, nie bójcie się
EUROPA WSCHODNIA 29.01
Złapać trendy
Władimir Bukowski przyjedzie do Opola
SZTUKMISTRZ Z LUBLINA
Walery Jastrzębiec-Rudnicki
Protest przeciw bluesowi
Premier łapie się za głowę
Głód na kredyt
Lojalki dla kandydatów