Inne tagi

zasiłek opiekuńczy

(znalezionych: 196 )

 • DLA KOGO ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza KATARZYNA KLUKOWSKA 12-01-2017

  (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni) i staż uprawniający do emerytury (minimum 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn; do stażu dolicza się okres pobierania świadczenia). Szacuje się, że w ciągu najbliższych 10 lat z nowych przepisów skorzysta ok. 122 tys. opiekunów. Będzie to kosztować budżet ponad miliard złotych. Tyle nowości. Wysokość zasiłku dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych oraz zasady jego przyznawania pozostały niezmienione. SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Wynosi Opiekunowie niepełnosprawnych dorosłych z niecierpliwością czekają na zmianę przepisów, która zrówna pomoc dla nich z tą, jaką otrzymują rodzice niepełnosprawnych dzieci.

 • Dla kogo specjalny zasiłek opiekuńczy

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza KATARZYNA KLUKOWSKA 19-06-2013

  Od 1 lipca będzie zdecydowanie trudniej niepracującym opiekunom ludzi starszych i chorych. Świadczenie pielęgnacyjne, które dostawali do tej pory, zastąpił specjalny zasiłek opiekuńczy . Przysługuje on osobom sprawującym pieczę nad niepełnosprawnymi dorosłymi, ale aby go otrzymać, trzeba sprostać ostrym kryteriom. Specjalny zasiłek opiekuńczy wynosi 520 zł. Tylko rodzice niepełnosprawnych dzieci, którzy zrezygnowali z pracy, by się nimi opiekować, dostaną pomoc od państwa bez zbędnych Duża część opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych od lipca zostanie bez pomocy. Kryteria uprawniające do specjalnego zasiłku opiekuńczego są bardzo wyśrubowane i nie będzie łatwo im sprostać. A do świadczenia pielęgnacyjnego już nie mają prawa

 • Świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek opiekuńczy

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza KATARZYNA KLUKOWSKA 23-07-2013

  opiekunów dorosłych niepełnosprawnych jest zasiłek opiekuńczy . Pozostałe zmiany poniżej. Po pierwsze - wyższa kwota świadczenia. Obecnie wynosi ono 820 zł miesięcznie i ma rosnąć co roku. Przysługuje głównie rodzicom, ale nie tylko. Przykład. Anna opiekuje się młodszą niepełnosprawną siostrą. Dziewczynka urodziła się z wadą wrodzoną i dostała orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Póki żyła matka, ona zajmowała się córką (ojciec nie żyje od dawna). Po jej śmierci Anna została opiekunem Dla 100 tys. osób, które opiekują się niepełnosprawnymi bliskimi, 1 lipca nie był dobrym dniem. Odebrano im prawo do świadczenia pielęgnacyjnego i równocześnie odmówiono przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Razem ze świadczeniem straciły też ubezpieczenie zdrowotne

 • Komu teraz się należy zasiłek opiekuńczy

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza KATARZYNA KLUKOWSKA 26-08-2014

  Zaległy zasiłek wraz z ustawowymi odsetkami wypłacany jest za okres od 1 lipca 2013 r. do 14 maja 2014 r. Gdy po tej dacie opiekun nadal spełnia warunki do otrzymywania świadczenia, będzie dostawał co miesiąc 520 zł. OBOWIĄZUJE KOLEJNOŚĆ OBOWIĄZUJE KOLEJNOŚĆ Przykład. Pan Tomasz zajmował się niepełnosprawną 91-letnią babcią i pobierał zasiłek opiekuńczy . Po 1 lipca 2013 r. stracił do niego prawo. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, uznający odebranie opiekunom pomocy za bezprawne, dał mu nadzieję Jeszcze tylko dwa tygodnie (do 15 września br.) zostały na złożenie wniosku o wypłatę zaległych zasiłków dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych. Jeśli opiekun się spóźni, pieniądze przepadną.

 • ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW DOROSŁYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza KATARZYNA KLUKOWSKA 03-10-2016

  obowiązywać z początkiem przyszłego roku. Jest jednak kilka warunków. Świadczenie przedemerytalne będzie przysługiwać, gdy opiekun pobierał świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna nieprzerwanie co najmniej 365 dni przed datą śmierci podopiecznego. Do tego musi mieć ukończone 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna) i odpowiedni staż pracy (minimum 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn). Jeśli opiekun nie spełnia warunku wieku lub stażu, może się starać o zasiłek Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy? Co zmieni nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy?

 • Pieniądze dla opiekunów

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza KATARZYNA KLUKOWSKA 11-05-2016

  . Chodzi głównie o rodziców, którzy mają więcej niepełnosprawnych dzieci, ale na zmianach skorzystają też opiekunowie dorosłych osób niesamodzielnych, np. żona będzie się zajmować niepełnosprawnym dzieckiem, a mąż - niedołężną matką. Jedno dostanie świadczenie pielęgnacyjne, a drugie zasiłek opiekuńczy , o ile spełnią pozostałe warunki (o czym dalej). Niewykluczone, że wkrótce konieczna będzie kolejna nowelizacja, bo zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego sprzed dwóch lat moment powstania Opiekunowie niepełnosprawnych dorosłych od lat dostają 520 zł zasiłku miesięcznie. Komu należy się świadczenie pielęgnacyjne, a komu zasiłek opiekuńczy?

 • Olsztynianie mają kłopoty z zasiłkiem

  [ DLO OL ] - Strony Lokalne Olsztyn JUSTYNA GONTAREK 10-07-2013

  zrezygnować z pracy na rzecz opieki nad chorym. Ponadto w Ustawie o świadczeniach rodzinnych jest zapis, że zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny. Zaś art. 128. Kodeksu rodzinnego stanowi, że "obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej [np. rodziców, a nie żony - red.] oraz rodzeństwo". I takiego stanowiska Specjalny zasiłek opiekuńczy w stolicy regionu nie przysługuje małżonkom osób niepełnosprawnych - mówi nasza czytelniczka. W innych miastach Polski nowe przepisy interpretowane są na korzyść opiekunów

 • Pomoc dla opiekunów

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza KATARZYNA KLUKOWSKA 13-11-2013

  przysługuje też rodzicom, którzy prowadzą gospodarstwo rolne. Przykład. Zgodnie z wykładnią resortu pracy prowadzenie gospodarstwa nie jest pracą zarobkową w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych. Dlatego nie trzeba z niej rezygnować, żeby uzyskać świadczenie. Co innego, gdyby Irena starała się o specjalny zasiłek opiekuńczy na chorą matkę lub niedołężnego ojca. Nie tylko musiałaby spełnić kryterium dochodowe (maksymalnie 623 zł miesięcznie na osobę w rodzinie), ale musiałaby zrezygnować Ostatnie zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych faworyzują rodziców niepełnosprawnych dzieci, zapominając o opiekunach zniedołężniałych seniorów. Tylko tysiąc osób w całej Polsce "załapało się" na specjalny zasiłek opiekuńczy. Około 100 tys. straciło pomoc

 • Oszczędzili na mnie 520 zł

  [ DLO CZ ] - Strony lokalne Częstochowa JOANNA SKIBA, GAZETA WYBORCZA 13-09-2013

  decyzje o przyznaniu tych świadczeń wygasną z mocy prawa i od 1 lipca będzie zupełnie nowy, specjalny zasiłek opiekuńczy . Ma mieć taką samą wysokość jak wcześniej - 520 zł, ale zasady przyznawania go się zaostrzy. Już nie wystarczy dochód w rodzinie do 623 zł miesięcznie na głowę. Ani niepodejmowanie pracy zarobkowej. Ani orzeczenie o niepełnosprawności podopiecznego i dowód, że nie zdoła on egzystować samodzielnie. Pani Ewa opiekuje się niedołężną Mamą, brała już wcześniej świadczenie pielęgnacyjne Ja pod kancelarię premiera nie pojadę, brzuchem nie błysnę, jak matki pierwszego kwartału. Dlatego mną się przejmować nie trzeba. Państwo może ogłosić, że na nim żeruję, i zabrać zasiłek opiekuńczy

 • Pomoc dla opiekunów

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza KATARZYNA KLUKOWSKA 04-05-2015

  bardzo mi pomagał. Teraz muszę zrezygnować z zatrudnienia i pomagać jemu. Na jaką pomoc mogę liczyć? Czy będzie to wyższe świadczenie pielęgnacyjne czy niższy zasiłek opiekuńczy ? Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje rodzicom dzieci, których niepełnosprawność powstała przed osiągnięciem pełnoletności lub do 25. roku życia, jeśli dziecko się uczyło. Gdyby pani syn w chwili wypadku kontynuował edukację, mogłaby się pani starać o świadczenie pielęgnacyjne. Skoro jednak zrezygnował z nauki, pozostaje Od lipca czekają nas zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych. Sprawdź, komu teraz należy się pomoc i w jakiej wysokości.

 • Zasiłki dla opiekunów

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza KATARZYNA KLUKOWSKA 23-02-2015

  nawet emeryci i renciści. Dostaną różnicę między kwotą świadczenia a tym, co otrzymają z ZUS. Przy tym wszyscy opiekunowie zachowają prawa nabyte, co oznacza, że osoby pobierające obecnie świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna będą mogły wybrać, czy chcą otrzymywać wsparcie na nowych zasadach czy pozostać przy starych. BEZROBOTNY MOŻE SIĘ STARAĆ O ZASIŁEK OPIEKUŃCZY BEZROBOTNY MOŻE SIĘ STARAĆ O ZASIŁEK OPIEKUŃCZY O ile opisane wyżej zmiany są dopiero w Od Nowego Roku zmieniły się (na korzyść) zasady przyznawania specjalnego zasiłku dla opiekunów, którzy zajmują się dorosłymi niepełnosprawnymi. A wysokość świadczenia, które dostają opiekunowie, ma wzrosnąć jeszcze w tym roku.

 • W Jakich Sprawach Powinniśmy Się Zwracać Do ZUS

  co i gdzie załatwisz, dodatek do GW Trójmiasto (Gdańsk) ściu 22-02-2000

  przyznanie renty * skierowania na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej * zasiłek pogrzebowy W ramach składki na ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczonemu przysługuje: - zasiłek porodowy - zasiłek macierzyński - zasiłek chorobowy - zasiłek wyrównawczy - zasiłek opiekuńczy - świadczenie rehabilitacyjne - zasiłek wykonawczy - zasiłek pielęgnacyjny - zasiłek chorobowy - świadczenie rehabilitacyjne - zasiłek wyrównawczy Do dyrektora oddziału ZUS można zwrócić się z wnioskiem o przedłużenie przyznanie renty * skierowania na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej * zasiłek pogrzebowy W ramach składki na ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczonemu przysługuje: - zasiłek poro

 • Zasiłki dla opiekunów - lepiej późno niż wcale

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza KATARZYNA KLUKOWSKA 26-05-2014

  OPIEKUNOWI NIERÓWNY OPIEKUN OPIEKUNOWI NIERÓWNY Do tej pory opiekunowie niepełnosprawnych ojców, matek, dziadków i współmałżonków dostawali specjalny zasiłek opiekuńczy . Ponieważ mało kto spełniał wyśrubowane kryteria jego uzyskania (w tym kryterium dochodowe), większość opiekunów odeszła z ośrodków pomocy społecznej z kwitkiem. Kwietniowa ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów spowodowała, że niesłusznie odesłani dostaną zaległe świadczenie. Nie będą musieli przy tym spełniać zaporowego Od 15 maja tego roku można składać wnioski o wypłatę zaległych zasiłków dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych. Jeśli się pospieszymy, pieniądze dostaniemy już w czerwcu.

 • Świadczenie po nowemu

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza KATARZYNA KLUKOWSKA 23-04-2013

  pobierają świadczenie pielęgnacyjne, będą je dostawać na dotychczasowych zasadach. Po tym terminie muszą obowiązkowo złożyć w gminie nowy wniosek o świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy . Jeśli nie spełnią warunków zapisanych w ustawie, np. ich dochody przekroczą ustalone kryterium - utracą prawo do pomocy. ZMIANY ZMIANY Od nowego roku opiekunowie osób niepełnosprawnych mogą się starać o jedną z dwóch form pomocy od państwa: 1. świadczenie pielęgnacyjne, 2. specjalny zasiłek Od 1 kwietnia do końca roku rodzice niepełnosprawnych dzieci, którzy zrezygnowali z pracy, by się nimi opiekować, dostaną 820 zł świadczenia pielęgnacyjnego miesięcznie. To o 200 zł więcej niż dotąd. Rząd obiecuje dalsze podwyżki, tak by w ciągu pięciu lat osiągnąć wysokość płacy minimalnej

 • Zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza KATARZYNA KLUKOWSKA 28-04-2014

  wysokości i na jakich warunkach należy się pomoc? OPIEKUN OPIEKUNOWI NIERÓWNY OPIEKUN OPIEKUNOWI NIERÓWNY Do tej pory opiekunowie osób niepełnosprawnych dzielili się na dwie kategorie: rodziców niepełnosprawnych dzieci, którym należy się świadczenie pielęgnacyjne, i opiekunów niepełnosprawnych dorosłych, którym przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy , o ile spełnią kryterium dochodowe. Teraz doszła trzecia kategoria: opiekunów, którym należy się zasiłek , tyle że nie specjalny, ale przyznawany na Od 1 maja tego roku wracają zasiłki dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych. Ustawę o ustaleniu i wypłacie zabranych świadczeń podpisał już prezydent.

 • Pieniądze wracają do opiekunów

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza KATARZYNA KLUKOWSKA 14-07-2014

  specjalnego zasiłku - pojawił się dobrze znany "zwykły" zasiłek opiekuńczy . Ważne ! Kwota obu zasiłków jest jednakowa i wynosi 520 zł miesięcznie. CZYM RÓŻNI SIĘ "ZWYKŁY" ZASIŁEK OD SPECJALNEGO? CZYM RÓŻNI SIĘ "ZWYKŁY" ZASIŁEK OD SPECJALNEGO? Przede wszystkim kryterium dochodowym. Aby otrzymać "zwykły" zasiłek , opiekun nie musi przedstawiać dochodów własnych ani podopiecznego. Wystarczy, że zrezygnuje z pracy lub nie podejmie zatrudnienia, aby swój czas przeznaczyć na opiekę nad niepełnosprawnym bliskim Jeszcze tylko dwa miesiące zostały na złożenie wniosku o wypłatę zaległych zasiłków dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych. Warto się pospieszyć, bo kwota jest nie do pogardzenia i wynosi dokładnie 5720 zł.

 • Zasiłki dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza KATARZYNA KLUKOWSKA 06-10-2015

  OPIEKUNA ZASIŁEK DLA OPIEKUNA Opiekunowie dorosłych osób z orzeczoną niepełnosprawnością mogą się starać o specjalny zasiłek opiekuńczy . Nie jest łatwo go dostać, o czym najlepiej świadczy fakt, że pobiera go zaledwie kilkanaście osób. Jakie warunki trzeba spełnić? Po pierwsze, niewysoki dochód. Nie może on przekroczyć 664 zł na osobę miesięcznie, przy czym pod uwagę bierze się łączne dochody rodziny opiekuna i podopiecznego. Wystarczy, że dochód jest o parę złotych wyższy, i świadczenie się nie należy Polska starzeje się najszybciej ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Ludzi niedołężnych przybywa, a opiekunów ubywa.

 • Pielęgnacyjne po nowemu

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza KATARZYNA KLUKOWSKA 03-12-2012

  osobę miesięcznie. O opłaceniu przez budżet państwa składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne żona nie ma nawet co marzyć. Zasiłek opiekuńczy zamiast świadczenia pielęgnacyjnego Zasiłek opiekuńczy zamiast świadczenia pielęgnacyjnego Od 1 stycznia 2013 r. zacznie obowiązywać nowe świadczenie zwane specjalnym zasiłkiem opiekuńczym. Będą się o nie mogły starać osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny (np. córka opiekująca się matką lub mąż zajmujący się żoną), a niepełnosprawność Od nowego roku czeka nas rewolucja w świadczeniach pielęgnacyjnych. Nowelizacja przepisów przewiduje, że ze świadczenia pielęgnacyjnego będą mogli skorzystać rodzice dzieci, których niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 18 lat lub - w przypadku osób uczących się - przed ukończeniem 25 lat. Kto jeszcze zachowa prawo do pomocy, a kto je straci?

 • ZMIANY W ZASIŁKACH RODZINNYCH

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza LESZEK KOSTRZEWSKI 05-06-2018

  będzie obowiązywać od 1 listopada 2019 r. Specjalny zasiłek opiekuńczy będzie wynosił 620 zł (wzrost o 100 zł). Wzrośnie zasiłek dla opiekuna do 620 zł (wzrost o 100 zł). Według rządu w przypadku zasiłku pielęgnacyjnego podwyżka będzie dotyczyć ok. 912 tys. osób niepełnosprawnych. W przypadku specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna podwyższenie kwot obejmie ok. 70 tys. osób. OPIEKUŃCZY UZALEŻNIONY OD DOCHODU OPIEKUŃCZY UZALEŻNIONY OD DOCHODU Podwyżkę wymusił protest opiekunów osób Rząd podniósł wysokość części zasiłków rodzinnych. Wzrośnie też kryterium dochodowe uprawniające do pomocy społecznej.

 • TK obronił opiekunów osób niepełnosprawnych

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza PAP, D 06-12-2013

  zmianie ustawy od lipca świadczenie pielęgnacyjne przysługiwało, niezależnie od dochodu rodziny, tylko niepracującym rodzicom i najbliższym krewnym dzieci niepełnosprawnych, gdy niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 25. roku życia. Natomiast wcześniej świadczenie mogli pobierać także krewni osób niepełnosprawnych dorosłych, a więc np. dzieci lub wnuki niepełnosprawnych rodziców. Teraz dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych przeznaczony jest specjalny zasiłek opiekuńczy 520 zł, ale tylko zmianie ustawy od lipca świadczenie pielęgnacyjne przysługiwało, niezależnie od dochodu rodziny, tylko niepracującym rodzicom i najbliższym krewnym dzieci niepełnosprawnych, gdy niepełnosprawność po

Polecane tematy

Inne artykuły

O wyjazd za ocean
WIELKIE ZMIANY ZA 4 MLD ZŁ
Sztuka rękami i sercem tworzona
Bronisława Dusza
RYNEK PIENIĘŻNY 30.01
Wojska NATO już w Orzyszu
Amerykańska licytacja w Państwie Środka
Turniej futbolu amerykańskiego
Nigeria
Miasto przed sąd za kaucje mieszkaniowe
Wychodzi chodnik nad rzekę
RYBY, ŁÓDKI, SZTUCZNE OGNIE, CZYLI WIANKI NAD WISŁĄ
Utrzymana kara dla Stalexportu
Kryminalna 11! Targowe polecenia na jesienne wieczory
A zlecenie pan masz? / SĄD REJONOWY. Bank Śląski wygrał z inwestorem
Jadwiga Hajduk
Podejrzanego ujętow Świnoujściu
Powalczy O Podium
W TEATRZE I OPERZE
Orkiestra lepsza po przerwie / FILHARMONIA / 300. Koncert Poznański
TV KASA
Kołobrzeg, amfiteatr, godz. 19.25
OJCIEC ZWIADA
Czytaj, recenzuj, wygraj
Nakręcana złota rybka
KRÓTKO
Tawerna Zielony Wiatr
Dwoje z PiS na prezydenta
Mieszkanie pod wynajem? Tylko nad morzem
Dwa medale białostockich szablistek
Mercedes W 124 vel Baleron
Tu dzieci dobrze się bawią
George Tchitchinadze nowym dyrektorem artystycznym gdańskiej filharmonii
Ol' Dirty Bastard nie żyje
Świetni Liderzy i Słabi Juniorzy
Włókniarka z motkiem bawełny
KOLĘDZIE NIE OPARŁ SIĘ NAWET FRYDERYK CHOPIN
Weekend bez wody już się nie powtórzy?
Chopin, pałac i aksamit
Opowiedzą nam o starości i polskiej niezgodzie
Msze szulerskie
Milenium Kościoła krakowskiego
Historia o płocie sierocie
PREZYDENT ZAMYKA USTA RADNYM
A MOŻE WAKACJE NA BOCZNICY?
Młodzieżowa Ferdydurke
"Franek" katem Herculesa
Kwestia kompetencji
MINOTEKA
Islamiści kontra Francja
Po nowy dokument
12 IV 1989
Zna prawo i to nie groźba?
W Stanach Zjednoczonych decyduje też Kongres
Parkowanie na cmentarzu
Nie tylko zabawa, czyli ślub z wątkiem dobroczynnym
TSIPRAS OFIARĄ WŁASNEGO POPULIZMU
Niebezpieczny most na Pilicy
Pomysł na pisankę
Rodzice na odległość