Inne tagi

zasiłek opiekuńczy

(znalezionych: 196 )

 • NOWELIZACJA KODEKSU PRACY / Prawo do zasiłku

  GW Katowice Dorota SAJNUG 09-07-1994

  Prawdopodobnie już wkrótce za pierwszy miesiąc zwolnienia lekarskiego będzie nam płacił zakład pracy, a nie ZUS. Kobiety dostaną większy zasiłek porodowy, a ojcowie będą mogli liczyć na zasiłek opiekuńczy . Projekt zmian przepisów o zasiłkach trafił już do Sejmu. Obecnie prawo zasiłkowe nie jest jednakowe dla wszystkich. Pracownicy gospodarki uspołecznionej otrzymują zasiłki z funduszu wynagrodzeń swoich zakładów, a pozostali z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wysokość zasiłku w firmach innych Prawdopodobnie już wkrótce za pierwszy miesiąc zwolnienia lekarskiego będzie nam płacił zakład pracy, a nie ZUS. Kobiety dostaną większy zasiłek porodowy, a ojcowie będą mogli liczyć na zasiłek

 • NOWELIZACJA KODEKSU PRACY / Prawo do zasiłku

  PRACA Dorota SAJNUG 25-06-1994

  Prawdopodobnie już wkrótce za pierwszy miesiąc zwolnienia lekarskiego będzie nam płacił zakład pracy, a nie ZUS. Kobiety dostaną większy zasiłek porodowy, a ojcowie będą mogli liczyć na zasiłek opiekuńczy . Projekt zmian przepisów o zasiłkach trafił już do Sejmu. Obecnie prawo zasiłkowe nie jest jednakowe dla wszystkich. Pracownicy gospodarki uspołecznionej otrzymują zasiłki z funduszu wynagrodzeń swoich zakładów, a pozostali z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wysokość zasiłku w firmach innych Prawdopodobnie już wkrótce za pierwszy miesiąc zwolnienia lekarskiego będzie nam płacił zakład pracy, a nie ZUS. Kobiety dostaną większy zasiłek porodowy, a ojcowie będą mogli liczyć na zasiłek

 • Co się nam należy, gdy mamy raka

  [ TTZ RP ] - Tylko Zdrowie JUDYTA WATOŁA 12-10-2016

  którym dana osoba osiągnęła przychód przekraczający 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Dodatek pielęgnacyjny z ZUS Dodatek pielęgnacyjny z ZUS Osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji z powodu choroby nowotworowej przysługuje prawo do dodatku pielęgnacyjnego w wysokości 208 zł. O tej niezdolności orzeka lekarz orzecznik (komisja lekarska). Zasiłek opiekuńczy Zasiłek opiekuńczy Zasiłek taki przysługuje przez okres 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad Pacjenci chorzy na raka mogą się ubiegać o zasiłki, rentę i odszkodowanie, jeśli wcześniej się ubezpieczyli. Mogą też już w trakcie leczenia wykupić polisę na życie.

 • Pomoc dla osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza KATARZYNA KLUKOWSKA 07-01-2013

  świadczenie pielęgnacyjne, będą je dostawać na dotychczasowych zasadach. Po tym terminie muszą obowiązkowo złożyć w gminie nowy wniosek o świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy . Jeśli nie spełnią warunków zapisanych w ustawie, np. ich dochody przekroczą ustalone kryterium - utracą prawo do pomocy. Dla starszych i niedołężnych Dla starszych i niedołężnych * Zasiłek pielęgnacyjny. * Dodatek pielęgnacyjny. Wypłaca go ZUS na podstawie ustawy o rentach i emeryturach. Uwaga! * Zasiłek stały Najlepiej być młodym, pięknym i bogatym. Gdy mamy mniej szczęścia - stracimy pracę, popadniemy w niedostatek, zachorujemy - państwo ma obowiązek nam pomagać. Do kogo się zwrócić o wsparcie? Kto i na ile pieniędzy może liczyć?

 • "Stop wykluczeniu!". Protest opiekunów osób niepełnosprawnych

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza PAP, D 28-03-2014

  . Uważają, że rozwiązania proponowane przez rząd zmierzają do tego, by zapewnić im jedynie specjalny zasiłek opiekuńczy . A ich zdaniem nie jest to wykonanie grudniowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który nakazał przywrócenie im prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Argumentują, że dostaną świadczenie w wysokości 520 zł miesięcznie, czyli takiej, jak przed wejściem w życie nowelizacji, choć obecnie wynosi ono 620 zł, a uprawnione do niego osoby otrzymują dodatkowe 200 zł z rządowego programu. We Nie ma kompromisu między protestującymi od wczoraj pod Sejmem opiekunami dorosłych osób niepełnosprawnych i ministrem pracy.

 • DLA OPIEKUNÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza KATARZYNA KLUKOWSKA 05-10-2016

  zacząć obowiązywać od początku przyszłego roku, przewidują, że opiekunowie osób niepełnosprawnych po ich śmierci nie zostaną jak teraz bez środków do życia. Jest jednak kilka warunków. Świadczenie przedemerytalne będzie przysługiwać, gdy opiekun pobierał świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna nieprzerwanie co najmniej 365 dni przed datą śmierci podopiecznego. Do tego musi mieć ukończone 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna) i odpowiedni staż pracy (minimum Kiedy należy się świadczenie pielęgnacyjne? Czy jego wysokość wzrośnie od nowego roku?

 • Prawo bardziej przychylne dla przedsiębiorców

  Gazeta Wyborcza MARTA TYLENDA 13-03-2008

  opiekuńczy wyłącznie osobom ubezpieczonym obowiązkowo, czyli pracownikom na etatach. Prawa do zasiłku nie mieli ci, którzy ubezpieczali się dobrowolnie, czyli wykonywali pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą. Kiedy i komu zgodnie z obecną ustawą przysługuje zasiłek opiekuńczy ? Ubezpieczony - tylko ten na etacie - dostaje go np. jeżeli nie jest w stanie pracować, bo musi opiekować się zdrowym dzieckiem do ośmiu lat z powodu np opiekuńczy wyłącznie osobom ubezpieczonym obowiązkowo, czyli pracownikom na etatach. Prawa do zasiłku nie mieli ci, którzy ubezpieczali się dobrowolnie, czyli wykonywali pracę na podstawie umowy a

 • Choroba na koszt firmy

  Gazeta Wyborcza Dorota SAJNUG 23-12-1994

  natomiast zasiłek porodowy z 12 proc. przeciętnego wynagrodzenia do 15 proc. Zasiłek opiekuńczy - podobnie jak chorobowy - wyniesie 80 proc. wynagrodzenia. Będzie miał do niego prawo także ojciec, a nie jak dotychczas - tylko matka. natomiast zasiłek porodowy z 12 proc. przeciętnego wynagrodzenia do 15 proc. Zasiłek opiekuńczy - podobnie jak chorobowy - wyniesie 80 proc. wynagrodzenia. Będzie miał do niego prawo także ojc

 • Czy chory jest tak chory, że rzeczywiście pracować nie może?

  strony lokalne GW - Radom ANNA JUREK 13-08-2010

  zapomną, będą mieć o 25 proc. zmniejszony zasiłek chorobowy lub opiekuńczy . Wówczas obcięte świadczenie wypłacane jest do dnia dostarczenia zwolnienia. Od stycznia do czerwca tego roku ZUS ograniczył wypłatę zasiłków z tego tytułu na łączną sumę ponad 70 tys. zł - Łącznie przez pierwsze półrocze radomski oddział ZUS obniżył lub cofnął wypłatę zasiłków chorobowych na kwotę prawie 640 tys. zł - informuje Sadowska-Golka. Również pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 20 osób, mogą odwiedzić swojego Masz zwolnienie lekarskie? Lepiej stosuj się do wszystkich zaleceń lekarza. Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych sprawdzają, czy chorzy rzeczywiście nie mogą pracować.

 • na pewno ważne

  [ TEM RP ] - metrocafe.pl - kraj KĘS, PAP 29-06-2016

  dziecko z niepełnosprawnością, mogą otrzymać tylko jedno świadczenie (świadczenie pielęgnacyjne - 1300 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy - 520 zł, zasiłek dla opiekuna - 520 zł), nawet jeśli oboje musieli zrezygnować z pracy. Po zmianach każdy z nich będzie mógł otrzymać świadczenie, gdy zrezygnuje z pracy lub jej nie podejmie. dziecko z niepełnosprawnością, mogą otrzymać tylko jedno świadczenie (świadczenie pielęgnacyjne - 1300 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy - 520 zł, zasiłek dla opiekuna - 520 zł), nawet jeśli ob

 • Dobra opieka na starość

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza KATARZYNA KLUKOWSKA 16-09-2013

  posiedzi przy chorym rodzicu, gdy trzeba pójść do pracy? Jak się starać o dom opieki dla przykutej do łóżka babci? SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY O prawdziwym szczęściu mogą mówić ci, którym gminy przyznały nowy specjalny zasiłek opiekuńczy . Nie tylko dostają 520 zł miesięcznie, ale mają opłacone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Aby znaleźć się w gronie szczęściarzy, osoby te musiały przejść przez weryfikacyjne sito i spełnić wiele warunków. Po pierwsze: Łączny W lipcu tysiącom opiekunów niepełnosprawnych bliskich odebrano świadczenie pielęgnacyjne i odmówiono przyznania nowego zasiłku opiekuńczego, bo przekroczyli kryterium dochodowe. Ludzie się oburzyli i zaczęli słać skargi

 • ZAPOWIEDZI. DZIŚ

  GW Częstochowa TP 13-09-2002

  TERAZ HOSPICJUM. Otwiera się nowe hospicjum Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej przy ul. Krakowskiej 45. Uroczystość rozpocznie o godz. 10 msza św. NIE PORZUCAJ. Urząd Miasta oraz Katolicki Ośrodek Adopcyjno- - Opiekuńczy zapraszają na konferencję "Mamo, nie porzucaj mnie". Będzie ona poświęcona ochronie interesów dziecka oraz zaburzeniom więzi między matką a dzieckiem. Spotkanie odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miasta przy ul. Śląskiej 11. Początek o TERAZ HOSPICJUM. Otwiera się nowe hospicjum Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej przy ul. Krakowskiej 45. Uroczystość rozpocznie o godz. 10 msza św. NIE PORZUCAJ. Urząd Miasta or

 • To ma być tanie państwo, panie Dorn?

  Gazeta Wyborcza ROMAN DĄBROWSKI 29-12-2005

  Jestem ojcem dziecka chorego na dziecięce porażenie mózgowe. W związku z tym, iż dziecko moje nie jest zdolne do samodzielnej egzystencji, pobieram zasiłek opiekuńczy w kwocie 420 zł miesięcznie. Żona pracuje i zarabia netto ok. 1100 zł, razem mamy więc ok. 1520 zł. Za tę sumę musimy opłacić czynsz, prąd, gaz, wodę, finansować rehabilitację syna, no i musimy jeść. O zakupie ubrań i przyborów szkolnych dla syna nie wspominam. Niedawno media podały, iż pan wicepremier Ludwik Dorn jest Jestem ojcem dziecka chorego na dziecięce porażenie mózgowe. W związku z tym, iż dziecko moje nie jest zdolne do samodzielnej egzystencji, pobieram zasiłek opiekuńczy w kwocie 420 zł miesięcznie.

 • Kiedy zwolnienie lekarskie dla matki jest płatne?

  GW Białystok BRKA 24-03-2006

  Czy matka, opiekująca się swoim dzieckiem w szpitalu, ma prawo do płatnego zwolnienia lekarskiego? Lekarze nie mają oporów z ich wystawianiem, gorzej, gdy przychodzi do wyjaśnienia, czy takie zwolnienie jest płatne. Jest to bowiem tzw. zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad chorym. Dziecko w szpitalu pozostaje właśnie pod jego opieką, a matka, choć dla jego dobra powinna z nim być, to niekoniecznie musi. - Czy więc płatnik, zakład pracy lub ZUS, za takie zwolnienie zapłaci? - zapytała nas Czy matka, opiekująca się swoim dzieckiem w szpitalu, ma prawo do płatnego zwolnienia lekarskiego? Lekarze nie mają oporów z ich wystawianiem, gorzej, gdy przychodzi do wyjaśnienia, czy takie zwolnie

 • Żeby rodzic też mógł pracować

  GW Wrocław PATRYK W. MŁYNEK 06-12-2007

  mieście, musimy mieć gdzie zostawić dziecko - tłumaczy Wojciech Sury, koordynator projektu. Twórcy projektu zastanawiają się nad możliwością wpisania do kodeksu pracy obowiązkowego urlopu wychowawczego dla mężczyzn. - Chcemy promować partnerski model rodziny i współodpowiedzialność za wychowywanie dzieci - mówi Sury.Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej postuluje też wzrost składek na ubezpieczenie emerytalne dla kobiet pobierających zasiłek wychowawczy oraz kontrakt opiekuńczy , który regulowałby mieście, musimy mieć gdzie zostawić dziecko - tłumaczy Wojciech Sury, koordynator projektu. Twórcy projektu zastanawiają się nad możliwością wpisania do kodeksu pracy obowiązkowego urlopu wychowawcz

 • ZUS odwiedzał chorych

  Gazeta Wyborcza PAP, DAB 14-12-2009

  zasiłku i cofnięto je na kwotę 1,5 mln zł. Od sierpnia do listopada ZUS obniżył zasiłki chorobowe i świadczenia aż 81,3 tys. osób. Kontrolerzy mają też prawo obniżyć o 25 proc. zasiłek chorobowy i opiekuńczy od ósmego dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego (jeśli nie zostało dostarczone w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania). Z tego powodu od sierpnia do listopada obniżono wypłaty zasiłków o 2,2 mln zł. To kolejna kontrola Zakładu, podczas której okazuje się Co ósma osoba na zwolnieniu lekarskim była zdolna do pracy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych odzyskał kilka milionów złotych!

 • KRONIKA POLICYJNA

  GW Rzeszów 08-04-2004

  starannie pilnować torebek i nie nosić ich ani z boku, ani z tyłu.Wyrwała z ręki. We wtorek wieczorem w Budziwoju okradziono 85-letnią mieszkankę tej wsi. Gdy szła ulicą, zatrzymał się koło niej samochód z kobietą, która przedstawiała się jako pracownica opieki społecznej. Poinformowała staruszkę, że była u niej w domu, by wręczyć jej zasiłek opiekuńczy . Wyjęła dwustuzłotowy banknot i poprosiła o 100 zł reszty. Gdy starsza kobieta wyjęła wszystkie pieniądze, jakie miała przy sobie, nieznajoma starannie pilnować torebek i nie nosić ich ani z boku, ani z tyłu.Wyrwała z ręki. We wtorek wieczorem w Budziwoju okradziono 85-letnią mieszkankę tej wsi. Gdy szła ulicą, zatrzymał się koło niej sam

 • RZĄD PIS PODPADŁ OPIEKUNOM

  [ TEM RP ] - metrocafe.pl - kraj PAP 17-05-2016

  powstała niepełnosprawność podopiecznego, jest niezgodne z konstytucją. Wyrok dotyczył znowelizowanej ustawy o świadczeniach rodzinnych, obowiązującej od początku 2013 r. Przepisy te zaskarżyli do TK w 2013 r. posłowie PiS. Po zmianie prawa opiekunowie osób, których niepełnosprawność powstała w dzieciństwie, otrzymują świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 1300 zł miesięcznie, zaś opiekunowie osób, które niepełnosprawność nabyły po ukończeniu 18 lat - jedynie specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 powstała niepełnosprawność podopiecznego, jest niezgodne z konstytucją. Wyrok dotyczył znowelizowanej ustawy o świadczeniach rodzinnych, obowiązującej od początku 2013 r. Przepisy te zaskarżyli do T

 • Pomoc dla dzieci i ich opiekunów

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza KATARZYNA KLUKOWSKA 08-01-2013

  opiekuńczego, gdy np. opiekuje się niedołężną matką. Uwaga! Świadczenie pielęgnacyjne kontra zasiłek opiekuńczy Świadczenie pielęgnacyjne kontra zasiłek opiekuńczy Świadczenie pielęgnacyjne * przysługuje rodzicowi, który zrezygnował z pracy, by opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem; * wynosi 620 zł miesięcznie bez względu na wysokość dochodów w rodzinie; * wypłaca je pomoc społeczna, która opłaca też za opiekunów składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Zasiłek opiekuńczy Przysługuje: * osobie Dzieci z rodzin ubogich, wielodzietnych, niepełnych, a także opiekunowie dzieci niepełnosprawnych mogą liczyć na pomoc państwa. O jakie świadczenia można się starać i kto je wypłaca?

 • Odzyskaj wyrównanie za zasiłek!

  Gazeta Wyborcza - Kraj DOMINIKA WIELOWIEYSKA 24-06-2009

  urlopie macierzyńskim lub na zwolnieniu lekarskim z powodu swojej choroby lub choroby dzieci, dostają pensję podstawową uzupełnianą o premie bądź nagrody, nie złożyły jeszcze u swojego pracodawcy wniosku o dopłatę w związku z zaniżeniem zasiłków. Uwaga! Roszczenia wobec ZUS przedawniają się po trzech latach (stąd czerwiec 2006 r.). ZA KTÓRY ZASIŁEK DOSTANĘ ZWROT? Zwrot przysługuje za zasiłki: macierzyński, chorobowy, opiekuńczy , świadczenie rehabilitacyjne oraz zasiłek wyrównawczy (otrzymywany w Nie czytasz poradników o zasiłkach? Składkach ZUS? Wynagrodzeniach? Stop! Tym razem przeczytaj! Bo może właśnie tobie ZUS albo twoja firma powinny zwrócić pieniądze

Polecane tematy

Inne artykuły

Wrócić do Opola
Wyjdźmy z podziemia!
Zdany egzamin
Zmęczeni zapowiadają grad medali
TVN
NIE MOGĘ ZABIĆ PSA, MOGĘ WYCIĄĆ DRZEWO
Patos, muzyka i piwo
Sprawa równości wobec prawa
W Poszukiwaniu minionego Czasu
Monika Zalewa najlepszą księgową
Połfinały za dwa tygodnie
Za Odrą ceny jak w Polsce
AKADEMIA MODY
MICHAŁ KWIATKOWSKI Z MEDALEM THORUNIUM
Zabawa z maską i muzyką
Druga kadrowiczka
Dochodowe targowisko
Makro upomniane
Maciej Scherfchen zagra w III lidze
Artyści do szkoły
Zakończenie Łódź Biennale
Otworzą Słowackiego
WISŁA - KSZO
Noc Muzeów - nie wszędzie będzie można wejść za darmo
Komputery w szkołach podstawowych
KOMUNIKACJA
Pałac jak nowy
Bramka na przełamanie lodów
ORGANEK. NIC POZA GRANIEM
Kolejne centrum handlowe
LIGA BSA
CZYTELNICY DO "GAZETY"
JEDEN DOLAR DZIENNIE
Take Lepperkusje
KONTROLNIE Z WYBRZEŻEM
RÓŻA I MIECZ
TELEFONICZNA OPINIA PUBLICZNA
Złomiarze przed inwestorem
Kopalnia dla wyobraźni
MUZYKA CHOPINA? LECH WAŁĘSA? "SOLIDARNOŚĆ"? PIĘKNE KOBIETY? PUDŁO. ŚWIAT ZNA NAS BARDZIEJ Z POLSKIEJ WÓDKI
Tydzień w muzeum / Książka z autografem / Nabożeństwo ekumeniczne
Rozczarowana dorożka
Pożegnanie byłego prezydenta
Wielka czystka w ambasadach
O Nowej to Hucie są filmy...
Edyta Górniak w Plejadzie Bytom!!!
Będą wysokie nagrody za medale?
Raiffeisen w Vigo
Chociaż termin niefortunny, to trzeba grać
Uzdrowiciel
Albo przetarg, albo nic
Wybory to też święto
Arkonka płatna, ale kolejki nadal ogromne
Liga angielska. Wyniki 21-22.02.1998
[bez tytu?u]
Warszawski planista postawił diagnozę, planiści krakowscy wyznaczą kierunki
Oliwia i jej Płock 1920
W SKRÓCIE
Zasada 10-5-1
ZAPOWIEDZI. DZIŚ