Inne tagi

zasiłek socjalny

(znalezionych: 1649 )

 • Zasiłek Socjalny

  GW Katowice DAMA 14-01-2000

  Fatamorgana Złośliwi mówią, że dwuletniego zasiłku socjalnego nie ma. Niby jest, ale nikt nie chce z niego korzystać. W tym roku, podobnie jak w poprzednim, z tej formy osłony najłatwiej będzie skorzystać. Ministerstwo Gospodarki chce go nawet promować specjalną akcją. Z zasiłku, podobnie jak i z innych osłon, można korzystać do końca 2002 roku. Jedyny warunek to co najmniej pięcioletni staż pracy pod ziemią. Zdaniem socjologów zasiłek to najlepsza forma osłony. - Daje szansę na znalezienie Fatamorgana Złośliwi mówią, że dwuletniego zasiłku socjalnego nie ma. Niby jest, ale nikt nie chce z niego korzystać. W tym roku, podobnie jak w poprzednim, z tej formy osłony najłatwiej będzie sk

 • Zasiłek socjalny czyli pomoc od gminy

  Gazeta Wyborcza JACEK KOWALSKI 04-09-2009

  dotychczas nie korzystały w ogóle z takich form pomocy. Socjologowie mówią natomiast o tym, że zmieniły się mentalność i postrzeganie osób korzystających z takich form pomocy: jeszcze rok, dwa lata temu pójść po zasiłek socjalny było wstydem. Teraz coraz częściej kojarzy się to wyłącznie z kolejną formą radzenia sobie w trudnych czasach. Komu zatem należy się taki zasiłek ? I jakie są ich rodzaje? RODZAJE POMOCY Na początek warto wiedzieć, że kiedy zwracasz się do miejskiego ośrodka pomocy społecznej Kryzys powoduje, że od stycznia do urzędów gmin wciąż zgłaszają się nowe osoby z wnioskami o zasiłki socjalne. Samorządowcy alarmują: potrzeba będzie więcej pieniędzy na wypłaty!

 • Zasiłek socjalny to tylko rybka, lepiej wziąć wędkę

  strony lokalne GW - Kraków RENATA RADŁOWSKA 18-10-2011

  programach pomocowych to wstyd. Jakby stanie w kolejce po zasiłek nie było wstydem... A te programy naprawdę mają sens - uczą człowieka, że nie powinien sam siebie wykluczać. Iść do opieki społecznej po zasiłek? Można, ale to pomoc na krótką metę. Lepiej wziąć udział w programie, który zmieni życie. Przekonuje się do tego coraz więcej krakowian.

 • ZASIŁEK - NI PIES, NI WYDRA

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza ADRIANA ROZWADOWSKA 10-08-2015

  Spośród krajów UE mamy jeden z najniższych i najtrudniej dostępnych zasiłków dla bezrobotnych. OPZZ zaapelował pod koniec lipca do premier Ewy Kopacz o jego podwyższenie. Powołuje się przy tym na Europejską Kartę Społeczną, z której wynika, że zasiłek musi pokrywać podstawowe koszty utrzymania. Powinien więc oscylować wokół minimum socjalnego - 1057 zł. Eksperci są podzieleni w sprawie podwyżek, zgadzają się jednak, że to nie najpoważniejszy problem systemu. - Polskim problemem jest brak Zasiłek dla bezrobotnych w Polsce wynosi mniej niż minimum socjalne i mniej, niż oczekuje tego od nas Unia Europejska. Nie jest też uzależniony od zarobków - to rzadkość w Europie. Jak wypadamy na jej tle?

 • Wydają, przejadają

  Gazeta Wyborcza KRYSTYNA NASZKOWSKA, GAZETA WYBORCZA 27-11-2009

  Każdy rolnik za każdy hektar uprawianych zbóż otrzyma w tym roku z unijno-polskiej kasy ok. 860 zł. Co z tymi pieniędzmi zrobi, jest jego słodką tajemnicą. Kilka rzeczy jednak wiemy. Nie ma dokładnych badań Badania prowadzone przez socjologów i ekonomistów związanych z rolnictwem są sporadyczne, fragmentaryczne, wybiórcze i - powiedzmy wprost - mało wiarygodne. Np. w 2006 r. przeprowadzono badania w Wielkopolsce na próbie ok. 300 gospodarstw. Wyniki były optymistyczne - większość rolników powied Tylko w tym roku na wieś popłynie prawie 13 mld zł z dopłat bezpośrednich. Ale znaczna część tej sumy jest marnotrawiona, a większość działa jak zasiłek socjalny. A co ze wspomaganiem rozwoju rolnictwa? Droga do tego daleka

 • W sumie to dzięki, u mnie wszystko dobrze

  [ DLO KR ] - strony lokalne GW - Kraków RENATA RADŁOWSKA, RR 16-11-2012

  Bezlitosnych wśród nich nie ma, wymagający jest każdy. Bywają zmęczeni, mają dość ludzi; zdarza im się na nich zdenerwować, obrazić - niewiele z tych emocji mogą pokazać. Są cierpliwi, muszą być. Jeżeli pracownik socjalny nie ma cierpliwości, powinien zmienić zawód. Z cierpliwości biorą się sukcesy, a właściwie małe sukcesy. Uparci są. Ludzie tego nie lubią; mówią, że urzędnik się czepia, jest upierdliwy. Popełniają błędy. Czasem czegoś nie dopilnują - nie wszystko mają przecież zapisane w Kim są ci, którzy przyjmują krakowian za biurkiem, obłożeni segregatorami? Urzędnikami od zaświadczeń; urzędnikami, od których zależy, czy dostanie się zasiłek; tymi, którzy przybijają pieczątki, każą się meldować i rozliczać? Nimi też są. Ale przede wszystkim pracownikami socjalnymi

 • Czy będą zmiany w rentach rodzinnych?

  Gazeta Wyborcza PIOTR MIĄCZYŃSKI, LESZEK KOSTRZEWSKI 03-09-2009

  . Świadczenie to nalicza i wypłaca ZUS. Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Ale uwaga! Przysługuje także członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne. Renta należy się też po pracowniku, który co najmniej 5 lat pracował i odkładał składki na ubezpieczenie społeczne. Którzy członkowie rodziny mają szansę na rentę rodzinną? Prawo Być może jeszcze w tym roku zmienią się zasady wypłaty rent po zmarłym małżonku. Prawo do renty mogą stracić 50-letnie wdowy. Jutro - kiedy można wystąpić o zasiłek socjalny

 • Wyższe zasiłki od marca

  Gazeta Wyborcza ipr 28-02-1997

  Od jutra wzrosną świadczenia z pomocy społecznej i kwoty graniczne dochodów uprawniające do korzystania z nich - jest to pierwsza tegoroczna waloryzacja. Druga - we wrześniu. * Zasiłek stały i renta socjalna , które obecnie - od nowelizacji ustawy o pomocy społecznej z 14 września 1996 r. - wynoszą 250 zł, wzrosną do 268 zł. Od września będzie to 287 zł. * Zasiłek stały wyrównawczy będzie wynosił nie mniej niż 11 i nie więcej niż 268 zł. * Dodatek pielęgnacyjny do renty socjalnej lub zasiłku Od jutra wzrosną świadczenia z pomocy społecznej i kwoty graniczne dochodów uprawniające do korzystania z nich - jest to pierwsza tegoroczna waloryzacja. Druga - we wrześniu. * Zasiłek stały i rent

 • Irlandia: Więcej imigrantów bez pracy

  Gazeta Wyborcza MK, PAP 06-10-2008

  W ciągu roku liczba obcokrajowców ubiegających się w Irlandii o zasiłek dla bezrobotnych i zarejestrowanych w urzędach pomocy socjalnej wzrosła o 92 proc. Takie dane przytacza dziennik "Irish Times", powołując się na centralny urząd statystyczny. Cudzoziemcy stanowią 17,2 proc. ogółu bezrobotnych, którzy we wrześniu wystąpili o zasiłek . Najliczniejszą grupą wśród bezrobotnych obcokrajowców są imigranci z nowych krajów UE, z których 60 proc. to Polacy. W ciągu roku liczba obcokrajowców ubiegających się w Irlandii o zasiłek dla bezrobotnych i zarejestrowanych w urzędach pomocy socjalnej wzrosła o 92 proc. Takie dane przytacza dziennik "Irish Tim

 • MISTER O'GORECK ZAPEWNIA SOBIE PRZED-UTRZYMANIE

  Gazeta Wyborcza Michał Ogórek 30-01-1993

  Mister O'Goreck dowiedział się, że będzie wypłacany nowy zasiłek : przed-emerytalny. Natchniony pewną myślą popędził do Urzędnika Socjalnego . - Chciałbym poznać zasady przyznawania zasiłku przed-emerytalnego - powiedział Mister O'Goreck bez zbędnych wstępów. - Zasiłek przed-emerytalny przeznaczony jest dla osób, które na razie jeszcze nie idą na emeryturę, ale kiedyś pójdą - powiedział podenerwowany Urzędnik. Od dłuższego już czasu szukał bezskutecznie w swojej szufladzie pieniędzy przyznanych Mister O'Goreck dowiedział się, że będzie wypłacany nowy zasiłek : przed-emerytalny. Natchniony pewną myślą popędził do Urzędnika Socjalnego . - Chciałbym poznać zasady przyznawania zasiłku przed-e

 • Górników musi być mniej / Szczegóły rządowego projektu reformy górnictwa tłumaczy prof. Andrzej Karbownik*(2)

  GW Katowice (-) 29-04-1998

  Pracownik korzystający z urlopu górniczego, który doprowadza go do otrzymania emerytury nie może korzystać z innych instrumentów osłonowych przewidzianych w Górniczych Pakiecie Socjalnym . Przejdźmy teraz do kilku uwag na temat propozycji i rozwiązań sformułowanych w Pakiecie Socjalnym dla tych górników, którzy będą zainteresowani zmianą miejsca pracy. Przysługiwać im będzie przede wszystkim zasiłek socjalny . Prawo do zasiłku socjalnego przysługuje wyłącznie górnikom zatrudnionym pod ziemią, a Pracownik korzystający z urlopu górniczego, który doprowadza go do otrzymania emerytury nie może korzystać z innych instrumentów osłonowych przewidzianych w Górniczych Pakiecie Socjalnym . Przejdźmy

 • [Nowe kwoty zasiłków...]

  Gazeta Wyborcza PAP, msz 10-02-1998

  Nowe kwoty zasiłków dla bezrobotnych - obwieszczenie podpisał minister pracy i polityki socjalnej Longin Komołowski. Od 1 marca zasiłek podstawowy wyniesie 350,70 zł. Kto ma staż pracy poniżej pięciu lat, dostanie 280,60 zł. Kto przepracował więcej niż 20 lat - otrzyma 420,90 zł. Nowe kwoty zasiłków dla bezrobotnych - obwieszczenie podpisał minister pracy i polityki socjalnej Longin Komołowski. Od 1 marca zasiłek podstawowy wyniesie 350,70 zł. Kto ma staż pracy poniżej pi

 • Klapa z zasiłkami

  Gazeta Wyborcza DARIUSZ MALINOWSKI, KATOWICE 09-06-1999

  Tylko jeden górnik odszedł w tym roku na dwuletni zasiłek socjalny . Autorzy reformy myślą teraz o zwiększeniu pensji, aby zachęcić górników do korzystania z zasiłków Rozpoczęta w czerwcu '98 reforma górnictwa zakłada, że z kopalń musi odejść 116 tys. osób. Aby ich do tego zachęcić, wprowadzono tzw. Górniczy Pakiet Socjalny : 50 tys. zł brutto jednorazowej odprawy dla górników, którzy przepracowali pod ziemią co najmniej pięć lat; pięcioletni urlop górniczy dla górników, którzy Tylko jeden górnik odszedł w tym roku na dwuletni zasiłek socjalny . Autorzy reformy myślą teraz o zwiększeniu pensji, aby zachęcić górników do korzystania z zasiłków Rozpoczęta w czerwcu '98 refo

 • Co się należy górnikom? / Rozporządzenie Ministra Gospodarki(4)

  GW Katowice (-) 12-05-1998

  5. Osobom pobierającym zasiłek socjalny w kopalniach węgla, których dotyczy ust. 1 i ust. 2 pkt 1, zasiłek socjalny jest waloryzowany kwartalnie według zasad określonych w par. 6 pkt. 2 - 6. 6. Osobom pobierającym zasiłek socjalny w jednostkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2, których dotyczy ust. 2 pkt 2, zasiłek socjalny jest waloryzowany kwartalnie według zasad określonych w par. 7 ust. 4 - 6. 7. Od zasiłku socjalnego odprowadzana jest składka na ubezpieczenie społeczne. 8. Warunkiem 5. Osobom pobierającym zasiłek socjalny w kopalniach węgla, których dotyczy ust. 1 i ust. 2 pkt 1, zasiłek socjalny jest waloryzowany kwartalnie według zasad określonych w par. 6 pkt. 2 - 6.

 • Górnik idzie na zasiłek

  GW Katowice Opr. baw 16-03-1999

  W tym roku osłony w pierwszej kolejności otrzymają górnicy z likwidowanych kopalń oraz ci, którzy zdecydują się na dwuletni zasiłek socjalny . Z zasiłku można korzystać tylko do końca 2002 roku. W tym roku najprawdopodobniej będzie przysługiwać także pracownikom zakładów przeróbki mechanicznej węgla. Na razie jednak jest to niemożliwe, ponieważ brakuje odpowiedniego rozporządzenia. Jest ono uzgadniane w resorcie pracy i gospodarki. Dla kogo zasiłek socjalny ? Z zasiłków socjalnych mogą skorzystać W tym roku osłony w pierwszej kolejności otrzymają górnicy z likwidowanych kopalń oraz ci, którzy zdecydują się na dwuletni zasiłek socjalny . Z zasiłku można korzystać tylko do końca 2002 roku. W

 • Więzienie za pracę

  PRACA PAP, KSZ 20-10-2003

  Praca na czarno ma się w Niemczech stać przestępstwem - podała w ub. tygodniu niemiecka agencja informacyjna DPA, powołując się na wstępny rządowy projekt ustawy o zwalczaniu nielegalnego zatrudnienia. Za pracę na czarno ma grozić do dziesięciu lat więzienia. Ścigane będą też osoby pobierające zasiłek socjalny lub zasiłek dla bezrobotnych, które pracują nielegalnie. Również oszustwa w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne mają być traktowane nie jak dotychczas - jako wykroczenie, lecz Praca na czarno ma się w Niemczech stać przestępstwem - podała w ub. tygodniu niemiecka agencja informacyjna DPA, powołując się na wstępny rządowy projekt ustawy o zwalczaniu nielegalnego zatrudnieni

 • Inna pomoc w MOPR

  GW Lublin GP 12-09-2003

  Brakuje Ci pieniędzy na zakup leków albo jesteś bezrobotnym bez zasiłku - zgłoś się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie renta socjalna - przysługuje osobom niepełnosprawnym, które nie przepracowały wystarczająco długiego okresu, żeby móc ubiegać się o zwykłą rentę inwalidzką. Obecnie renta socjalna wynosi 418 zł miesięcznie. Od 1 października całość spraw związanych z przyznaniem rent socjalnych przejmuje ZUS. zasiłek stały - przysługuje osobie zdolnej do pracy, ale Brakuje Ci pieniędzy na zakup leków albo jesteś bezrobotnym bez zasiłku - zgłoś się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie renta socjalna - przysługuje osobom niepełnosprawnym, które nie przepracow

 • Kto za nas zapłaci

  GW Szczecin ZACHODNIOPOMORSKA REGIONALNA KASA CHORYCH 14-08-2000

  podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej oraz za osobę z nią współpracującą. Jednostka wypłacająca świadczenie lub zasiłek : za osobę pobierającą świadczenie socjalne wypłacane w okresie urlopu lub zasiłek socjalny wypłacany na czas poszukiwania nowego zatrudnienia. Urząd Pracy: za bezrobotnego pobierającego zasiłek lub stypendium oraz za osobę pobierającą zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne. Spółdzielnia: za członków rolniczych spółdzielni podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej oraz za osobę z nią współpracującą. Jednostka wypłacająca świadczenie lub zasiłek : za osobę pobierającą świadczenie socjalne wypłacane w okresie url

 • Co setny na zasiłek / GÓRNICTWO. Górnicy odchodzą

  GW Katowice Dariusz Malinowski 20-10-1998

  Prawie 16,5 tys. górników odeszło w tym roku z kopalń, korzystając z rządowych osłon socjalnych . To bardzo dużo! Rząd spodziewał się, że będzie ich o kilka tysięcy mniej. Rządowy program restrukturyzacji górnictwa zakłada, że górnicy mogą odejść na pięcioletni urlop górniczy, dwuletni zasiłek socjalny lub skorzystać z jednorazowej odprawy pieniężnej. Co najczęściej wybierają? Zdecydowanie odprawy. Natomiast tylko co setny decyduje się wziąć zasiłek socjalny . Dlaczego? - Trudno powiedzieć. Być Prawie 16,5 tys. górników odeszło w tym roku z kopalń, korzystając z rządowych osłon socjalnych . To bardzo dużo! Rząd spodziewał się, że będzie ich o kilka tysięcy mniej. Rządowy program restruktur

 • KRAJ W SKRÓCIE

  Gazeta Wyborcza KAI, MSZ 18-11-1999

  W Krakowie powstanie Dom Wychodzenia z Bezdomności prowadzony przez braci albertynów. Budowa rozpocznie się w przyszłym roku. Zamieszka w nim 40 osób. Przeznaczony będzie dla osób bezdomnych, które są już samodzielne, ale otrzymują zbyt niski zasiłek lub rentę i nie mają szansy na mieszkanie socjalne czy miejsce w domu pomocy społecznej. Mieszkańców będą wybierali bracia albertyni spośród osób, które przeszły przez ich schronisko. W Krakowie powstanie Dom Wychodzenia z Bezdomności prowadzony przez braci albertynów. Budowa rozpocznie się w przyszłym roku. Zamieszka w nim 40 osób. Przeznaczony będzie dla osób bezdomnych, które s

Polecane tematy

Inne artykuły

Zabawa gatunkami
Sztuka pokazuje się w bankach
Moja wina
JESZCZE TYDZIEŃ
Kapelan spod Monte Cassino
Dziewczyna od zadań specjalnych
Koniec lodówki
Na obcasach nad morze
Oby tak w lidze
Dzień wystaw w regionie
ZAPOWIEDZI. JUTRO
Co robić, aby nie było przerw w najmie
To ma być bulwar na miarę sąsiadów
Czy Amerykanie są gorsi od Saddama Husajna
Dyplomacja UE broni Poczobuta
GOSPODARKA W SKRÓCIE
Twórca toruńskiego Consusa skazany w Paryżu
Falafel
Nożownik ścigany
DEPESZE
Od dzieci nieustannie czerpię optymizm
Wszystko zależy ode mnie
OFE: Obniżymy prowizje, tylko zróbcie coś z tymi agentami
Piesi z obrażeniami
KULTURA W SKRÓCIE
Sieciowy konfesjonał
Dobre strączki
Co w duszy włoskiej gra? Dolce vita i Cztery pory roku
Kapitel jako ikona Pomorza
Telekomunikacja Polska, Salon Toyoty
Mostek już jest czysty
Robert Siejka wystąpił z Platformy
Ratownicy medyczni chcą szacunku jak policjanci
Dziś o taniec trzeba walczyć
Medale dla najlepszych / Jesienna Giełda Budownictwa
* DZIECIĘCA GALA
System białych mężczyzn
NACIĄGAJĄC NA KORKI
W ostatnią drogę
Przełamując lody
Trzy mecze, trzy zwycięstwa BKS-u Przemysłówki
Złota, choć bez rekordu
To jest wstyd
KRÓTKO
INNE PARTIE DO PODZIEMIA?
Areszt dla aktora Tomasza J.?
Zbliżamy się do końca
SZTUKA
MIASTO, RYNEK
RYNEK PIENIĘŻNY 2.04
Wygrany
Kodeks współczesnego samuraja
Raczej klops niż naleśnik
O miłości do sztuki, kultury i Radomia
Zjeść i poczuć bałkańskie sevdach
Sztuka nie pod nosem
[bez tytułu]
Czym kłują kaktusy
Olimpiady Specjalne
KRONIKA